ADPT

OpenAI เปิดรับสมัครทดลองใช้ API ภาษาธรรมชาติ ทำงานได้หลายแบบตาม Input กำหนด

OpenAI เปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมทดลองใช้ API วิเคราะห์ภาษาธรรมชาติ ที่ทำ Task AI เกี่ยวกับภาษาในภาษาอังกฤษได้แบบ General purpose ผู้ใช้เพียงกำหนดรูปแบบของคำตอบที่อยากได้ไปใน Input และ API จะตอบกลับมาใน Output ตามรูปแบบเอง

API ดังกล่าวของ OpenAI นั้นสามารถทำ Task วิเคราะห์ภาษาธรรมชาติในภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเติมคำตอบในประโยค การค้นหาคำ การสรุปความ หรือการวิเคราะห์โทนเสียง ผู้ใช้สามารถสอนให้ AI ทำงานตามที่ต้องการโดยการใส่ Input เป็นตัวอย่างไป 2-3 ชุด หรือเทรนข้อมูลก็ได้ ตามความซับซ้อนของ Task ที่ต้องการทำ โดย AI ดังกล่าวจะทำการวิเคราะห์ Input ทื่ได้รับและคิดว่าผู้ใช้มีจุดประสงค์อะไรจากตัวอย่างที่ให้ แล้วจึง Output ออกมาเป็นคำตอบ

ตัวอย่างการทำงานของ API จาก OpenAI ในการแก้ไขประโยคภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น (Photo: OpenAI)

โมเดล AI ที่อยู่เบื้องหลัง API นี้ คือ GPT-3 ที่ OpenAI เพิ่งเผยแพร่เปเปอร์ไปในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดย GPT-3 นั้นได้รับการเทรนด้วย Parameter กว่า 175,000 ล้าชนิด มากกว่าทุกโมเดลภาษาที่ผ่านมา และมีการทำงานแบบ Meta-learning ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับภาษาหลายชนิดและนำมาใช้อย่างรวดเร็วหลังจากตรวจสอบจากโจทย์ว่าทักษะที่ต้องใช้นั้นเป็นทักษะอะไร ซึ่งจากการทดสอบ พบว่า GPT-3 ทำงานได้ดีในหลายๆ Task เช่น การแปล การตอบคำถาม และการเติมคำในช่องว่าง

API ของ AI ตัวนี้เปิดให้ธุรกิจและสถาบันที่สนใจสามารถสมัครเข้าไปเริ่มใช้งานได้แล้ววันนี้ โดยเป็นการใช้งานแบบเสียค่าใช้จ่าย และ OpenAI ยืนยันว่าจะคอยดูแลไม่ให้การใช้งาน API นี้เป็นไปในทางที่ไม่ดี อีกทั้งยังมีการทำวิจัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้ API นี้ในทางที่ไม่ดีด้วย

ปัจจุบัน API ดังกล่าวมีการใช้งานโดยบริษัทต่างๆในหลายอุตสาหกรรม เช่น Algolia ที่นำ API นี้ไปพัฒนาระบบ Search ด้วยภาษาธรรมชาติให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น และ Casetext ที่นำ API ไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแพลตฟอร์มค้นคว้าทางกฎหมายและช่วย Automate งานในการดำเนินคดี

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษา Use-case และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://beta.openai.com/?demo=3


ที่มา: https://openai.com/blog/openai-api/


Check Also

[Guest Post] เพิ่มประสิทธิภาพให้ “บิ๊กดาต้า” ด้วยฐานข้อมูลขนาดเล็กและกว้าง

โดย มร.จิม ฮาเร่ รองประธานฝ่ายวิเคราะห์การ์ทเนอร์ อิงค์

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Apply A/B Testing with NGINX Routing Policy โดย F5

ในปัจจุบันทุกองค์กรเข้าสู่การเป็น Digital Transformation ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ และด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปัจจุบันที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมโลก ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความต้องการในการใช้บริการต่าง ๆ จากรูปแบบออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์ที่มากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งการให้บริการในรูปแบบออนไลน์จะต้องพึ่งพาแอปพลิเคชัน อย่างเช่น การซื้อสินค้าออนไลน์การสั่งอาหารออนไลน์ …