Olli: รถยนต์แห่งอนาคตที่ผสานเทคโนโลยี AI, IoT, 3D Printing ด้วยแแนวคิด Crowdsourcing

หากพูดถึงผู้ผลิตที่มีนวัตกรรมทางด้านยานยนตร์นั้น Olli จาก Local Motors ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่โดดเด่นมากในเวลานี้ด้วยแนวคิดในการปฏิวัติวงการการออกแบบและผลิตรถยนต์ใหม่ทั้งหมดในแบบ Microfactory ด้วย 3D Printing พร้อมผสานเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง AI, IoT, 3D Printing เข้าด้วยกัน อีกทั้งยังใช้การออกแบบที่คล้ายคลึงกับแนวคิดของการทำ Crowdsourcing จากทั่วโลกเพื่อเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาด้วย ทางทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้พูดคุยกับทีมงาน Olli และ IBM ในงาน IBM ASEAN Connect 2017 จึงขอถือโอกาสสรุปเนื้อหาและเรื่องราวต่างๆ ให้ได้อ่านกันโดยสรุป ดังนี้

Local Motors Olli Miniature

 

Local Motors พัฒนา Olli ด้วย Crowdsourcing พร้อมประสานงานบน Cloud

Olli นั้นเป็นรถยนต์จากค่าย Local Motors ที่ต้องการสร้างรถยนต์อัจฉริยะสำหรับใช้งานเอนกประสงค์ได้หลากหลาย และเพื่อให้ Local Motors สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วสูงสุด ทางเลือกของ Local Motors ก็คือการใช้แนวคิดของ Crowdsourcing เพื่อให้เหล่าวิศวกรและนักวิจัยทั่วโลกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนายานยนตร์อัจฉริยะที่สามารถใช้งานได้ดีในแต่ละประเทศได้โดยแต่ละคนไม่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเองทุกส่วนใหม่ทั้งหมด

การทำงานของทีมงาน Olli นี้ถูกวางมาให้สามารถทำงานร่วมกันได้ทั่วทั้งโลกโดยใช้การประสานงานผ่านบน Cloud ทั้งแต่การออกแบบ, การส่งแบบไปผลิต และอื่นๆ เพราะวัตถุประสงค์ของ Olli ในปลายทางนั้นก็คือการต้องการให้ Olli สามารถถูกผลิตเองได้ในแต่ละท้องถิ่นตามจำนวนที่ต้องการในอนาคตนั่นเอง

 

ใช้แนวคิด Microfactory ผลิตรถยนต์จำนวนน้อยด้วย 3D Printing เปลี่ยนรุ่นและอัปเกรดเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อให้เป้าหมายของ Olli เป็นจริงได้ในการผลิตยานยนตร์ในแต่ละประเทศได้เองตามจำนวนที่ต้องการ Local Motors ได้เลือกที่จะใช้ 3D Printing เป็นเทคโนโลยีหลักในการผลิต เพื่อให้แต่ละพื้นที่สามารถสร้างโรงงานขนาดเล็กที่ใช้ 3D Printer เพื่อพิมพ์ชิ้นส่วนต่างๆ ขึ้นมาเอง และประกอบเองได้โดยไม่ต้องลงทุนสร้างโรงงานผลิตขนาดใหญ่สำหรับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่แตกต่างกัน

การนำ 3D Printer มาใช้นี้ได้เกิดผลดีแก่ Olli ที่น่าสนใจด้วยกันหลายประการ ได้แก่

  1. สามารถขยายโรงงานในแต่ละท้องที่ได้อย่างง่ายดาย และครอบคลุมการผลิตรถยนต์ได้ทั่วโลกโดยไม่มีต้นทุนเรื่องของการขนส่งหรือการสร้างโรงงานขนาดใหญ่อย่างผู้ผลิตรายอื่น
  2. ความคล่องตัวในการผลิตที่เพิ่มขึ้นสูงมาก รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่ออกแบบขึ้นมาสามารถผลิตได้ทันทีที่ต้องการเลย ทำให้ Local Motors สามาถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
  3. การไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนที่ต้องผลิตเพื่อความคุ้มค่า เพราะการใช้ 3D Printer ทำให้สามารถผลิตจำนวนน้อยๆ ได้โดยต้นทุนไม่สูงนัก
  4. การอัปเกรดส่วนต่างๆ ของรถยนต์สามารถทำได้ง่าย ด้วยการผลิตเฉพาะชิ้นส่วนใหม่ที่ต้องการขึ้นมา และนำไปถอดเปลี่ยนกับรถยนต์คันเดิมได้เลย
  5. การเลือกวัสดุที่ใช้ สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นที่มีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันได้
  6. ในระยะยาว โรงพิมพ์ 3D Printing ก็ยังสามาถรนำไปผลิตสิ่งอื่นๆ ได้อีกมากมาย ซึ่ง Local Motors เองก็ได้มีการออกแบบ Hardware อื่นๆ อยู่เรื่อยๆ ด้วยเช่นกัน และ Hardware เหล่านั้นก็สามารถผลิตในจำนวนน้อย สร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาได้ตามต้องการ

 

ผสาน AI และ IoT สู่ความเป็น Connected Cloud อัจฉริยะที่โต้ตอบกับมนุษย์ได้

Local Motors นั้นต้องการสร้าง IoT Vehicle ที่มีความอัจฉริยะภายในตัวด้วย AI ให้สื่อสารกับมนุษย์ผ่าน Conversational Systems ได้ทั้งการพูดคุยและการแชท ทางเลือกที่ Local Motors ใช้ก็คือการเชื่อมต่อกับ API จาก IBM Watson เพื่อให้รถยนต์มีความเป็นอัจฉริยะสูงสุดโดยไม่ต้องมีหน่วยประมวลผลขนาดใหญ่ภายในตัว ทำให้ต้นทุนนั้นลดลงไปด้วยอีกทางหนึ่ง โดยภายในรถยนต์ Olli เองจะมีระบบ Self Driving ที่ไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถพาผู้โดยสารไปส่ง ณ สถานที่ที่ต้องการได้ ในขณะที่การโต้ตอบอัจฉริยะทั้งในส่วนของการพูดคุยก้ับผู้โดยสาร, การค้นหาข้อมูลต่างๆ และอื่นๆ นั้นก็จะอยู่บนบริการ IBM Cloud ทั้งหมด ส่วนการบริหารจัดการหรือติดตามการทำงานนั้นก็ทำได้บน IBM Watson IoT

การเลือกใช้ AI และ IoT บน Cloud นี้มีข้อดีในแง่ของการที่รถยนต์ของ Olli ทั่วโลกนั้นสามารถเข้าถึงหน่วยประมวลผลขนาดใหญ่ได้จากทั่วโลกอย่างง่ายดาย และเมื่อ Local Motors ผลิตรถยนต์ออกมามากขึ้น Local Motors ก็ไม่ต้องกังวลกับการเพิ่มขยาย Data Center แต่อย่างใด ในขณะที่การเลือกใช้งาน IBM Watson ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเข้าถึง, ทดสอบ และใช้งานได้เองนี้ ก็ทำให้การทำ Crowdsourcing ของ Olli ในเชิงของการพัฒนาระบบ AI ให้มีความฉลาดมากขึ้นก็สามารถทำได้จากทั่วโลก ด้วยการ Train ระบบด้วยชุดข้อมูลที่แตกต่างกันไปเพิ่มเติม

 

ปรับใช้ Olli ได้ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่และผู้ใช้งาน

ปลายทางสุดท้ายนั้น Local Motors ต้องการสร้าง Olli ให้กลายเป็นรถยนต์ที่สามารถถูกออกแบบและผลิตมาให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันได้ตามต้องการ ด้วยฝีมือการออกแบบของวิศวกรในท้องถิ่น และสามารถผลิตจำนวนน้อยๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ให้ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และการออกรถรุ่นใช้งานเฉพาะทางขึ้นมาได้ในแต่ละท้องถิ่น รวมไปถึงระบบ AI จาก IBM Watson ที่สามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนและให้บริการทั้งในแง่ของการคมนาคมและการนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกันได้สำหรับผู้ใช้งานแต่ละราย กลายเป็นรถยนต์อัจฉริยะที่สามารถผลิตขึ้นมารองรับได้ทุกความต้องการของทุกชุมชนทั่วโลกนั่นเอง


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

มาตรฐาน Compute Express Link 3.0 ออกแล้วเพิ่มความแรงบน PCIe 6.0 พร้อมฟีเจอร์การเชื่อมต่ออย่างซับซ้อน

Compute Express Link (CXL) เป็นมาตรฐานที่มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อ CPU เข้ากับตัวเร่งการประมวลผลให้สามารถใช้หน่วยความจำร่วมกันได้ โดยพัฒนาต่อยอดอยู่บนมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ PCIe ซึ่งเวอร์ชัน 1.0, 1.1 และ 2.0 ในช่วงปี …

เริ่มต้นกับ 5G NEXTGen Platform พร้อมนำพลังแห่ง 5G สู่ทุกธุรกิจ

หากพูดถึง 5G หลายท่านคงเคยได้ใช้งานผ่านมือถือกันมาบ้างแล้ว แต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในมุมของฝั่ง Consumer ที่ท่านคุ้นเคยเท่านั้น แต่การนำ 5G มาใช้ในธุรกิจจริง ถึงแม้จะเป็นที่ตระหนักรับรู้ ว่า 5G มีขีดความสามารถมากมาย ที่รองรับการใช้งานเพื่อธุรกิจยุคใหม่ แต่สำหรับการนำไปใช้งานขององค์กรยังถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย …