NIST แจกฟรีเอกสารแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงของอุปกรณ์ IoT

NIST ได้ออกเอกสารแนะนำผู้บริหารและผู้จัดการให้เข้าใจถึงความเสี่ยงและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของอุปกรณ์ IoT

credit : nist report

เอกสารจำนวน 34 หน้าชื่อว่า “Considerations for Managing Internet of Things Cybersecurity and Privacy Risks” กล่าวถึงนิยามพื้นฐานและปัญหาร้ายแรง เช่น ความแตกต่างระหว่าง Security และ Privacy จากนั้นจะกล่าวถึงเรื่องอื่นๆ เช่น ความสามารถของ Security บนตัวฮาร์ดแวร์ด้าน IT และระบบ IoT เป็นต้น นอกจากนี้ยังพูดถึงขั้นตอน Risk Mitigation ใน 3 ส่วนด้วยคือ Device Security, Data Security และ Individual Privacy

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ (มีสีสันประกอบสวยงาม) ทั้งนี้ NIST แนะนำว่ารายงานนี้เป็นเอกสารสำหรับผู้บริหารแต่ในอนาคตจะออกรายงานเชิงเทคนิคที่เข้มข้นกว่านี้มาแจก 

ที่มา :  https://www.darkreading.com/iot/nist-issues-iot-risk-guidelines/d/d-id/1335080


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Hitachi JP1 Webinar: Optimizing Cloud Services with Hitachi Workload Automation” [3 พ.ย. 2564]

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถปรับตัว และแข่งขันทางธุรกิจได้ องค์กรของคุณจำเป็นต้องพิจารณาถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยวางรากฐาน กำหนดเป้าหมายการทำธุรกิจ ตลอดถึงการลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน เพื่องานที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ควรนำมาใช้ ได้แก่ Cloud computing, ปัญญาประดิษฐ์, เครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน …

Palo Alto Networks ร่วมกับ NCSA จัดงานแข่งขัน Capture the Flag สร้างทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รุ่นใหม่ให้กับประเทศไทย

Palo Alto Networks ผู้นำระดับโลกด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จัดการแข่งขัน Capture the Flag (CTF) ซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มความรู้ด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน รวมถึงบ่มเพาะทักษะด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับประเทศไทย โดยมีทีมที่เข้ารอบสุดท้าย 10 ทีมแข่งขันกันผ่านทางออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่ 17 …