Black Hat Asia 2023

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่ายอย่างรวดเร็ว ด้วย Aruba AIOps

ทุกวันนี้ การนำ AIOps ประยุกต์ใช้ในฝ่าย IT เพื่อช่วยดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ได้กลายเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติมาตรฐานของธุรกิจองค์กรหลายแห่งแล้ว

เพื่อช่วยให้เหล่าผู้ดูแลระบบ Network และ Wi-Fi สามารถทำงานได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเข้าใช้งานเครือข่ายที่ดีแก่ผู้ใช้งานทั่วทั้งองค์กร Aruba Networks จึงนำเสนอแนวทางของการนำ AIOps มาประยุกต์ใช้กับ Wi-Fi ด้วย Aruba UXI และ Aruba Central ด้วยโซลูชันที่พร้อมตอบโจทย์แล้วดังนี้

Aruba User Experience Insight (UXI): ระบบ AIOps ที่จำลองประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงมาร่วมประมวลผลและตอบสนองโดยอัตโนมัติ

โดยทั่วไปนั้น AIOps มักเป็นระบบ AI ที่นำข้อมูลจากระบบ IT Infrastructure ต่างๆ มาประมวลผลและตอบสนองในแบบ Real-Time ดังนั้นความสามารถของ AIOps จึงขึ้นอยู่กับปริมาณและความหมายของข้อมูลที่ระบบได้รับมาเพื่อทำการประมวลผล

ด้วยเหตุนี้ การส่งมอบประสบการณ์แก่ผู้ใช้งานที่ดีหรือ User Experience ที่ดีนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลจากฝั่งของผู้ใช้งานมาร่วมใช้ในการประมวลผลด้วย ซึ่งสำหรับระบบเครือข่าย หากผู้ใช้งานประสบปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่ายจนไม่อาจเชื่อมต่อเครือข่ายได้สำเร็จ การส่งข้อมูลเหล่านี้จากอุปกรณ์ของผู้ใช้งานมายังระบบ AIOps จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

ดังนั้น Aruba Networks จึงได้ทำการพัฒนาโซลูชัน Aruba UXI ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ ด้วยการนำอุปกรณ์ Sensor ที่ทำหน้าที่จำลองการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi และทดลองเชื่อมต่อไปยังระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประสบการณ์การเชื่อมต่อเหล่านี้ ก่อนจะส่งข้อมูลประสบการณ์ที่ได้รับมาทาง Network ขององค์กรในกรณีที่เชื่อมต่อสำเร็จ หรือสัญญาณ 4G/5G ในกรณีที่เชื่อมต่อเครือข่ายขององค์กรไม่สำเร็จ เพื่อให้ระบบ AIOps บน Cloud ของ Aruba ได้ทราบถึงข้อมูลเหล่านี้ ก่อนจะนำไปวิเคราะห์ ประมวลผล และตอบสนองหรือแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบได้อย่างทันท่วงที

ตัวอย่างการใช้งานจริงของ Aruba UXI และ Aruba Central

มาถึงตรงนี้ผู้ดูแลระบบหลายท่านอาจเกิดข้อสงสัยว่าแล้วในการใช้งานจริง Aruba UXI และ Aruba Central จะทำงานอย่างไร? มีข้อมูลอะไรบ้างที่ผู้ดูแลระบบจะได้รับทราบ? ซึ่งทาง Aruba Networks ก็ได้จำลองสถานการณ์การใช้งานจริงมาให้เราได้เห็นภาพกันมากขึ้นดังนี้

ในตัวอย่างนี้ Aruba Networks ได้จำลองสถานการณ์กรณีที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายได้ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของระบบให้รองรับการทำ Zero-Touch Shopping สำหรับห้างสรรพสินค้า และได้รับคำร้องเรียนจากพนักงานและลูกค้าว่าระบบ Mobile Point-of-Sale (POS) มีปัญหาบ่อยครั้งที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ทั้งนี้เมื่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจาก Aruba UXI ในหน้า Dashboard ผู้ดูแลระบบก็พบว่าสัญญาณ Wi-Fi หลายจุดมีค่า Channel Utilization และ Retry Rate ที่สูง ในขณะที่มี Bitrate ที่ต่ำ ทำให้เห็นได้ชัดว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตั้งค่ากำลังส่งสัญญาณของ Access Point (AP)

ส่วนทางด้าน AI Insights บน Aruba Central เองก็ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของเครือข่าย และพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจาก

  • การมี Radar Channel ที่น้อยเกินไป
  • การตั้งค่า Lower Beacon Rate บนหลาย SSID
  • การตั้งค่า Transmit Power ที่ไม่เหมาะสม

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีนี้ จึงได้แก่การเปิดใช้ Radar Channel ให้มากขึ้น, การสั่งปิด Lower Beacon Rate และเปลี่ยนไปตั้งค่า Basic Rate เป็น 12Mbps แทน และการตั้งค่า Transmit Power ของ AP แต่ละชุดตามคำแนะนำของระบบ ซึ่งใน AI Insights เองก็ได้ระบุ AP ที่ควรแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้มาให้อย่างครบถ้วน ทำให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

นอกจากนี้ ภายใน Aruba Central ก็ยังมี AI Search ให้ใช้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเรียนรู้ถึงปัญหาต่างๆ และวิธีการตั้งค่าด้วยตนเองเพิ่มเติมได้ ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อผู้ดูแลระบบทำการปรับแต่งการตั้งค่าให้เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว Aruba UXI ก็จะทำการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งานต่อเนื่องทันที ซึ่งใน Aruba UXI Dashboard นั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเป็นดังนี้

  • การมี Channel Utilization ที่ดีขึ้น 50%
  • การมี RX Bitrate ที่สูงขึ้น 24%
  • การมี Frame Retries ที่ดีขึ้น 88%

ด้วยข้อมูลสถิติเหล่านี้ทำให้ผู้ดูแลระบบ IT และ Network สามารถติดตามคุณภาพที่ดีขึ้นหลังการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน และทำให้เมื่อเกิดกรณีปัญหาใดๆ ใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา ก็สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึงรับทราบ Feedback ของการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้งได้ในเชิงสถิติตัวเลขที่แม่นยำ ทำให้การทำงานโดยรวมของผู้ดูแลระบบมีความรวดเร็ว แม่นยำ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยอุปกรณ์ Sensor ที่นำไปติดตั้งตามพื้นที่หรือสาขาต่างๆ ของธุรกิจ ก็ทำให้ผู้ดูแลระบบมีข้อมูลประสบการณ์จากผู้ใช้งานที่ครบถ้วนในทุกพื้นที่ให้บริการ Wi-Fi และสามารถทำการตรวจสอบแก้ไขปัญหาแบบ Remote ได้อย่างสะดวก ไม่จำเป็นต้องเดินทางลงพื้นที่เพื่อทดสอบสัญญาณ Wi-Fi ด้วยตนเองอีกต่อไป

สนใจโซลูชัน Aruba AIOps หรือ Aruba UXI ติดต่อทีมงาน IT Green ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชัน Aruba AIOps หรือ Aruba UXI สามารถติดต่อทีมงาน IT Green ได้ทันทีที่ Email : itghpe@itgreen.co.th หรือ Line ID : @itgreen


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …