AIOps คืออะไร? และ Aruba AIOps จะเข้ามาช่วยให้ระบบเครือข่ายขององค์กรดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง?

สำหรับเหล่าผู้ดูแลระบบ IT เทรนด์ของ AIOps นั้นถือเป็นเทรนด์มาแรงประจำปี 2021 ในฐานะของเทคโนโลยีที่จะนำ AI เข้ามาช่วยให้การทำงานของผู้ดูแลระบบนั้นง่ายดายยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ AIOps โดยทั่วไป และเจาะลึกกับ Aruba AIOps ที่จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กรโดยเฉพาะกันครับ

AIOps คืออะไร?

AIOps ย่อมาจากคำว่า Artificial Intelligence for IT Operations โดย AIOps นั้นหมายถึงระบบที่นำเทคโนโลยี Big Data, Machine Learning และเทคโนโลยีด้าน Data Analytics อื่นๆ มาใช้เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่าย IT ให้ดีขึ้นทั้งในทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการทำงาน, การปรับการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ ไปจนถึงการช่วยผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหา ซึ่ง AIOps นั้นจะช่วยเปลี่ยนการดูแลรักษาระบบ IT จากเชิงรับอย่างในอดีตให้กลายเป็นเชิงรุกแทน และสามารถปรับการทำงานและการแสดงผลข้อมูลให้เหมาะสมกับบทบาทของผู้ดูแลระบบที่แตกต่างกันไปแต่ละคนได้

ระบบ AIOps ที่ดีนั้นจะต้องสามารถรับข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลมาประมวลผลรวมกัน โดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูลและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์แสดงผลข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานและการจัดการปัญหาในรูปแบบที่แตกต่างได้

Gartner เป็นรายแรกๆ ที่ได้ให้นิยามกลางแก่ AIOps เอาไว้ดังข้างต้นนี้ โดยเมื่อธุรกิจผู้พัฒนาเทคโนโลยีรายต่างๆ ได้มีการนำแนวคิดดังกล่าวเข้าไปผสานกับแนวทางในการใช้ AI ภายในระบบของตนเอง ก็ทำให้เริ่มเกิดความแตกต่างในภาพของ AIOps ในผู้ผลิตแต่ละรายอย่างชัดเจน

ปัจจุบันเทคโนโลยี AIOps นั้นเริ่มถูกพัฒนาขึ้นมาและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น AIOps สำหรับการช่วยดูแลรักษาระบบงานต่างๆ ภายใน Data Center หรือบน Cloud, ระบบ AIOps สำหรับช่วยเหลือดูแลรักษาระบบเครือข่ายขององค์กร, ระบบ AIOps สำหรับดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในอุปกรณ์ Endpoint, ระบบ AIOps สำหรับงาน DevOps และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเทคโนโลยี AIOps ของผู้ผลิตแต่ละรายนั้นก็จะมีข้อจำกัดด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลที่แตกต่างกัน และมีผลลัพธ์ในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงยังอาจมีข้อจำกัดด้านการทำงานร่วมกันสำหรับระบบจากหลายผู้ผลิตอยู่ แต่ในอนาคตแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้ก็จะค่อยๆ บรรเทาลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยีและวงการ

ประโยชน์ของ AIOps

AIOps มีประโยชน์ในการใช้งานจริงหลากหลายประการ ดังนี้

 • สามารถช่วยตรวจสอบการทำงานและความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในระบบ IT ได้ตลอด 24×7
 • สามารถทำการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบถึงปัญหาต่างๆ โดยมีข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ หรือวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหาแล้วนำข้อมูลมานำเสนอได้ทันที เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
 • สำหรับบางกรณี ระบบ AIOps อาจช่วยแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาปัญหาเหล่านั้นให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ภาพรวมของระบบยังคงทำงานต่อไปได้อย่างไม่สะดุดติดขัด และสามารถทำการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หายขาดในภายหลังได้
 • สามารถตรวจพบปัญหาที่ผู้ดูแลระบบอาจไม่สามารถตรวจพบด้วยตนเองได้ เช่น ปัญหาเชิงประสิทธิภาพของระบบที่ตรวจจับได้ยาก หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับอุปกรณ์ที่ผู้ดูแลระบบอาจสอดส่องไม่ถึง หรือปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มีความซับซ้อนสูง เป็นต้น
 • บางระบบอาจสามารถวิเคราะห์ทำนายแนวโน้มการเกิดปัญหาในอนาคตได้ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับประเด็นเหล่านั้นก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆ ได้
 • บางระบบอาจสามารถผสานข้อมูลที่หลากหลายเพื่อทำการตรวจสอบถึงระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งานระบบ IT ได้ ทำให้ผู้ดูแลระบบมี KPI ใหม่ในการดูแลรักษาระบบให้มีคุณภาพมากขึ้นในเชิงความพึงพอใจของผู้ใช้งาน แทนที่จะยึดติดกับตัวเลขที่กำหนดขึ้นมาเองอย่างในอดีต

ทั้งนี้ระบบ AIOps สำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปก็อาจมีคุณประโยชน์นอกเหนือจากที่ระบุมาดังข้างต้นได้

Aruba AIOps: ผสานข้อมูลระบบเครือข่ายเข้ากับเทคโนโลยี AI และ Cloud เปลี่ยนระบบเครือข่ายสู่การดูแลรักษาแบบอัตโนมัติอย่างเต็มตัว

HPE Aruba ในฐานะของผู้นำด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายสำหรับธุรกิจองค์กร ได้ทำการพัฒนาโซลูชัน Aruba AIOps ขึ้นมา โดย Aruba AIOps นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Aruba Central ระบบบริหารจัดการเครือข่ายของ Aruba บน Cloud นั่นเอง ซึ่งภายในโซลูชันของ Aruba AIOps จะมีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้แก่ AI Insights, User-Centric Analytics และ Automated Device Profiling and Insight

AI Insights คือระบบที่จะช่วยทำการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลของระบบเครือข่ายโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย, การจัดการ RF, การทำ Roaming ไปจนถึงภาพรวมของการใช้ Wireless LAN, LAN และ SD-WAN ทั้งหมด เพื่อนำมาแสดงผลและแจ้งเตือนถึงปัญหาที่ตรวจพบ โดยมีเครื่องมือย่อย เช่น

 • AI Search ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยการใช้ภาษาทั่วไปได้ทันที โดยระบบจะใช้ NLP ในการแปลงความหมายและค้นหาผลลัพธ์ที่ต้องการให้
 • AI Assist เมื่อระบบตรวจพบว่าเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น ระบบจะทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาให้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลเพื่อให้ผู้ดูแลระบบส่งให้ Aruba TAC เพื่อทำการสนับสนุนแก้ไขปัญหาต่อไปหากปัญหามีความซับซ้อนสูง
 • Impact Analytics Report ระบบ AI จะทำการให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และทำการจำลองผลลัพธ์การปรับปรุงเครือข่าย เพื่อเปรียบเทียบให้ผู้ดูแลระบบเห็นถึงข้อดีของคำแนะนำเหล่านั้นก่อนตัดสินใจปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของระบบตามคำแนะนำ

User-Centric Analytics คือระบบที่ใช้วิเคราะห์ประสบการณ์การเชื่อมต่อใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้งานและอุปกรณ์ IoT โดยเครื่องมือดังกล่าวนี้คือส่วนหนึ่งของโซลูชัน Aruba User Experience Insight (UXI) ที่มีความสามารถดังนี้

 • Device Connectivity Performance Insight รวบรวมข้อมูลและแสดงผลทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเครือข่าย ตั้งแต่การยืนยันตัวตน, การรับ DHCP, การเชื่อมต่อ DNS และอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งาน
 • End-to-End App Responsiveness Insight ทำการจำลองการเชื่อมต่อใช้งาน Application ทั้งในองค์กรและบน Cloud ผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์กรแบบเดียวกับที่ผู้ใช้งานทั่วไปใช้ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาทั้งในเชิงการเชื่อมต่อใช้งานและเชิงประสิทธิภาพได้ทันที

Automated Device Profiling and Insight คือระบบสำหรับใช้ตวรจสอบค้นหาอุปกรณ์ IoT ที่ทำการเชื่อมต่อเข้ามายังระบบเครือข่าย และทำการปกป้องอุปกรณ์เหล่านั้นโดยอัตโนมัติ โดยเครื่องมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน Aruba ClearPass Device Insight ที่ใช้ Machine Learning ร่วมกับวิธีการระบุประเภทอุปกรณ์ที่หลากหลายในการทำงาน พร้อมความสามารถดังนี้

 • Full-Spectrum Visibility ตรวจสอบทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างทั่วถึงโดยอัตโนมัติ แม้เป็นอุปกรณ์หรือส่วนของเครือข่ายที่ผู้ดูแลระบบไม่เคยรู้ว่ามีตัวตนมาก่อน
 • Crowdsourcing นำข้อมูลจากระบบเครือข่ายอื่นๆ ที่ใช้ Aruba มาช่วยจำแนกประเภทของอุปกรณ์ IoT ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • Role-based Access Control กำหนดสิทธิ์ในการเชื่อมต่อเครือข่ายและปกป้องอุปกรณ์ IoT ที่ตรวจพบได้ทันทีโดยอัตโนมัติ พร้อมเปิดสิทธิ์เฉพาะเท่าที่จำเป็นต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการที่อุปกรณ์เหล่านั้นจะถูกโจมตี

Aruba AIOps ช่วยผู้ดูแลระบบ IT และ Network Engineer ได้อย่างไรบ้าง?

การใช้งาน Aruba AIOps สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ให้แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายได้

 • สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย และช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการวิเคราะห์ทุกข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในระบบเครือข่าย และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดบนระบบ Wireless LAN, LAN หรือ SD-WAN ก็ตาม
 • สามารถทำนายแนวโน้มของการเปิดปัญหาล่วงหน้าได้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายทำการแก้ไขประเด็นดังกล่าวก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆ เช่น การทำงานที่ผิดปกติของอุปกรณ์บางส่วน หรือการตั้งค่าระบบเครือข่ายที่ไม่เหมาะสมจนเริ่มเกิดเป็นปัญหา หรือการแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติบางประการที่ถึงแม้จะยังไม่ส่งผลต่อผู้ใช้งาน แต่ผู้ดูแลระบบก็ควรให้ความสำคัญ
 • สามารถทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครือข่ายได้ด้วยตนเองโดยอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลา ทำให้ระบบเครือข่ายนั้นมีการปรับแต่งการตั้งค่าการทำงานของตนเองให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานจริงอยู่ตลอด จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายและข้อมูลจากระบบเครือข่ายอื่นๆ ของธุรกิจองค์กรที่มีความคล้ายคลึงกัน

ด้วยความสามารถเหล่านี้ ทำให้ไม่ว่าระบบเครือข่ายจะมีขนาดใหญ่หรือมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใด Aruba AIOps ก็สามารถช่วยให้งานของผู้ดูแลระบบเครือข่ายง่ายดายยิ่งขึ้นได้ อีกทั้ง Aruba AIOps เองก็ยังจะกลายเป็นกำลังสำคัญในอนาคตสำหรับการดูแลรักษาระบบ Edge Networking ต่อไปอีกด้วย

กรณีศึกษา: ธุรกิจค้าปลีกสามารถลดปริมาณ Traffic เครือข่ายที่ไม่จำเป็นกว่า 98% ได้ด้วย Aruba AIOps

ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของการใช้งาน Aruba AIOps จริงในภาคธุรกิจนั้น ก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาทั่วประเทศในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยประสบปัญหาว่าระบบ Wi-Fi นั้นไม่สามารถให้บริการพนักงานและลูกค้าในร้านต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพมาก่อนเลย

เมื่อห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ได้เริ่มใช้งาน Aruba AIOps ระบบ AI ของ Aruba ก็ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย และพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการที่อุปกรณ์ของลูกค้าที่เดินไปมาในพื้นที่ต่างๆ ของห้างนั้น พยายามทำการเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi ใน Access Point ที่ใกล้เคียงอยู่อย่างต่อเนื่องโดยที่เจ้าของอุปกรณ์นั้นๆ ไม่เจตนา ทำให้เกิดการรับส่งข้อมูลเพื่อทำการร้องขอเชื่อมต่อเครือข่ายอยู่ตลอดเวลาในทุกส่วนของระบบเครือข่ายแม้ผู้ใช้งานจะไม่ได้ต้องการใช้งานจริงๆ

Aruba AIOps ได้ทำการแนะนำให้ปรับแต่งการตั้งค่าของระบบเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเมื่อห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ได้ปรับแต่งการตั้งค่าตามที่ระบบแนะนำแล้ว ก็พบว่า Traffic ในระบบเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานที่ไม่ได้ต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายนี้หายไปกว่า 98% และทำให้ระบบเครือข่ายกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยพนักงานในร้านค้าต่างๆ และลูกค้าที่ต้องการใช้งานจริงๆ ได้เป็นอย่างดี และทำให้ระบบเครือข่ายโดยรวมสามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้นกว่าเดิมถึง 25%

ไม่เพียงแต่ Aruba AIOps จะช่วยให้ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ Aruba AIOps ยังได้นำองค์ความรู้เดียวกันนี้ไปช่วยปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้กับระบบเครือข่ายอื่นๆ ทั่วโลกที่ใช้งาน Aruba AIOps อยู่และประสบกับปัญหาในลักษณะเดียวกันอีกด้วย

สนใจโซลูชัน HPE Aruba ติดต่อ IT Green ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันใดๆ ของ HPE Aruba สามารถติดต่อทีมงาน IT Greenได้ทันที

บริษัท ไอทีกรีน จำกัด (มหาชน) หรือ IT Green
email : itghpe@itgreen.co.th
contact : คุณสมเกียรติ / คุณบังอร
tel : 094-540-1388 / 082-4844306
line id : @itgreen

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกแบบฟอร์ม https://www.aruba-thai-partner.com/aruba-form-register-b/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เปิดตัว Panduit TX6A Vari-Matrix HD สาย Cat 6A UTP ขนาดเล็กที่สุดในโลก รองรับ 1-10GbE และ PoE++ ป้องกันสัญญาณรบกวนได้เหนือกว่ามาตรฐาน

ในปี 2023 นี้ถือเป็นปีที่น่าสนใจสำหรับวงการสายสัญญาณเครือข่าย เพราะผู้ผลิตทุกรายต่างเร่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาแข่งขันกันในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วของ Ethernet ที่เพิ่มขึ้น, การรองรับอุปกรณ์ IoT ให้ได้หลากหลายยิ่งขึ้น ไปจนถึงการตอบรับต่อประเด็นด้านความยั่งยืนหรือ Sustainability

Dahua Technology : Enabling a Safer Society and Smarter Living

ต้าหัว เทคโนโลยี ได้ขนวัตกรรมภาพและเสียงสุดล้ำ มาจัดแสดงในงาน InfoComm Asia 2023 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 – 26 พ.ค. 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ …