[Video] NCSA Webinar Series EP.6 – Centralized Log & PDPA Log Analytics ตามหลักเกณฑ์การเก็บ Log ใหม่ พ.ศ.​ 2564 และกฎหมาย PDPA

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย NCSA Webinar Series EP.6 เรื่อง “Centralized Log & PDPA Log Analytics ตามหลักเกณฑ์การเก็บ Log ใหม่ พ.ศ.​ 2564 และกฎหมาย PDPA” ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

วิทยากร: คุณเดชธนา อัศวทวีกุล Business Development Manager: PDPA Trainer & Data Security Advisor จาก Softnix Technology

ปัจจุบันนี้ การมีความรู้ด้าน IT อย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ฝ่าย IT จำเป็นต้องมีความรู้ด้านกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตนเองด้วย เพื่อให้ฝ่าย IT และองค์กรที่ตนสังกัดสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่บนระบบดิจิทัลและภัยคุกคามไซเบอร์เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องเผชิญ เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้กฎหมายดิจิทัลที่สำคัญ 2 ฉบับ คือ PDPA และหลักเกณฑ์การเก็บ Log ใหม่ของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ปี 2564 รวมถึงเครื่องมือ IT ที่ช่วยให้องค์กรสามารถวางมาตรการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดของกฎหมายดิจิทัล


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

[Black Hat Asia 2023] สรุป Keynote วันที่ 1 เรื่อง “เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล”

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของการผลิต และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ก็ได้รับการจัดอันดับให้มีความสำคัญสูงสุดโดยรัฐบาลทั่วโลก ในประเทศจีน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น “กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล” และ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในปี 2565 …