Tag Archives: ncsa webinar series

[Video] NCSA Webinar Series EP.8 – WAAP ช่วยยกระดับ Security Posture ขององค์กรได้อย่างไร

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย NCSA Webinar Series EP.8 เรื่อง “WAAP ช่วยยกระดับ Security Posture ขององค์กรได้อย่างไร” ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

[Video] NCSA Webinar Series EP.7 – The Best Way to Secure Email Fraud Efficiently When You Have Been Compromised

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย NCSA Webinar Series EP.7 เรื่อง “The Best Way to Secure Email Fraud Efficiently When You Have Been Compromised” เพื่อเจาะลึกเทคนิคการโจมตี Business Email Compromise และแนวทางในการป้องกันและรับมือสำหรับองค์กรธุรกิจ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่นี่

Read More »

[Video] NCSA Webinar Series EP.6 – Centralized Log & PDPA Log Analytics ตามหลักเกณฑ์การเก็บ Log ใหม่ พ.ศ.​ 2564 และกฎหมาย PDPA

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย NCSA Webinar Series EP.6 เรื่อง “Centralized Log & PDPA Log Analytics ตามหลักเกณฑ์การเก็บ Log ใหม่ พ.ศ.​ 2564 และกฎหมาย PDPA” ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

NCSA Webinar Series EP.8 – WAAP ช่วยยกระดับ Security Posture ขององค์กรได้อย่างไร

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ CDNetworks ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมงานสัมมนา NCSA Webinar Series EP.8 เรื่อง “WAAP ช่วยยกระดับ Security Posture ขององค์กรได้อย่างไร” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2023 เวลา 14:00 – 15:30 น. ผ่านทาง LIVE Webinar

Read More »

NCSA Webinar Series EP.7 – The Best Way to Secure Email Fraud Efficiently When You Have Been Compromised

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ BayComs ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมงานสัมมนา NCSA Webinar Series EP.7 เรื่อง “The Best Way to Secure Email Fraud Efficiently When You Have Been Compromised” เพื่อเจาะลึกเทคนิคการโจมตี Business Email Compromise และแนวทางในการป้องกันและรับมือสำหรับองค์กรธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2023 เวลา 14:00 – 15:30 น. ผ่านทาง LIVE Webinar

Read More »

NCSA Webinar Series EP.6 – Centralized Log & PDPA Log Analytics ตามหลักเกณฑ์การเก็บ Log ใหม่ พ.ศ.​ 2564 และกฎหมาย PDPA

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ Softnix Technology ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมงานสัมมนา NCSA Webinar Series EP.6 เรื่อง “Centralized Log & PDPA Log Analytics ตามหลักเกณฑ์การเก็บ Log ใหม่ พ.ศ.​ 2564 และกฎหมาย PDPA” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 14:00 – 15:30 น. ผ่านทาง LIVE Webinar

Read More »

NCSA Webinar Series EP.5 – แนวทางการสร้างความสมดุลระหว่าง Security และ Privacy และการประยุกต์ใช้ Zero Trust ในองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ Cyber Elite และ Zscaler ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมงานสัมมนา NCSA Webinar Series EP.5 เรื่อง “แนวทางการสร้างความสมดุลระหว่าง Security และ Privacy และการประยุกต์ใช้ Zero Trust ในองค์กร” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 14:00 – 15:30 น. ผ่านทาง LIVE Webinar

Read More »

NCSA Webinar Series EP.4 – มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ App และ Data ในยุค Anywhere

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ Imperva ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมงานสัมมนา NCSA Webinar Series EP.4 เรื่อง “มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ App และ Data ในยุค Anywhere” เมื่อ Data ถูกเปรียบเป็น “น้ำ” ที่มีทั้งปริมาณมหาศาลและสำคัญอย่างยิ่งยวด ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 14:00 – 15:30 น. ผ่านทาง LIVE Webinar

Read More »

[Video] NCSA Webinar Series EP.2 – แชร์ประสบการณ์สร้าง SOC – ทำเองหรือใช้บริการภายนอก?

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย NCSA Webinar Series EP.2 เรื่อง “แชร์ประสบการณ์สร้าง SOC – ทำเองหรือใช้บริการภายนอก?” เพื่อเรียนรู้การสร้าง SOC ทั้งการเลือกใช้เครื่องมือ แนวทางปฏิบัติ และการเตรียมบุคลากร พร้อมเปรียบเทียบการพัฒนา SOC ด้วยตนเองกับการใช้บริการ Managed SOC ภายนอก แบบไหนที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่นี่

Read More »

NCSA Webinar Series EP.3 – ทำไม Observability ถึงมีส่วนสำคัญในการเกิด Digital Immunity

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ DPM (Thailand) ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมงานสัมมนา NCSA Webinar Series EP.3 เรื่อง “ทำไม Observability ถึงมีส่วนสำคัญในการเกิด Digital Immunity” ซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนด์ด้าน Cybersecurity ที่สำคัญเมื่อโลกเข้าสู่ยุค Cloud Native ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2023 เวลา 14:00 – 15:30 น. ผ่านทาง LIVE Webinar

Read More »

NCSA Webinar Series EP.2 – แชร์ประสบการณ์สร้าง SOC – ทำเองหรือใช้บริการภายนอก?

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ Cybertron ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมงานสัมมนา NCSA Webinar Series EP.2 เรื่อง "แชร์ประสบการณ์สร้าง SOC – ทำเองหรือใช้บริการภายนอก?" เพื่อเรียนรู้การสร้าง SOC ทั้งการเลือกใช้เครื่องมือ แนวทางปฏิบัติ และการเตรียมบุคลากร พร้อมเปรียบเทียบการพัฒนา SOC ด้วยตนเองกับการใช้บริการ Managed SOC ภายนอก แบบไหนที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2023 เวลา 14:00 – 15:30 น. ผ่านทาง LIVE Webinar

Read More »

[Video] NCSA Webinar Series EP.1 – Cyber Threat & Security Predictions for 2023

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย NCSA Webinar Series EP.1 เรื่อง “Cyber Threat & Security Predictions for 2023” เพื่ออัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับหน่วยงาน CII และองค์กรธุรกิจปี 2023 ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่นี่

Read More »

NCSA Webinar Series EP.1 – Cyber Threat & Security Predictions for 2023

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ Fortinet ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมงานสัมมนา NCSA Webinar Series EP.1 เรื่อง "Cyber Threat & Security Predictions for 2023" เพื่ออัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับหน่วยงาน CII และองค์กรธุรกิจปี 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2022 เวลา 14:00 – 15:30 น. ผ่านทาง LIVE Webinar

Read More »