สกมช. เปิดคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญรับทุนอบรมและสอบ “ประกาศนียบัตร CISSP” ยกระดับคนไทยให้มีความรู้เทียบชั้นสากล

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2022 พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าว เปิดหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน “ประกาศนียบัตรCISSP”

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) มีพันธกิจหลักด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อให้มีการดำเนินการเชิงปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนดำเนินการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

โดย สกมช. มีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในโครงการฯ จำนวน 2,250 คน ภายในปี 2022 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และในวาระแห่งการยกระดับคุณภาพของบุคลากรไทยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสากล ภายใต้โครงการฯ จึงได้เปิดตัวหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน “ประกาศนียบัตร CISSP” ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสากลที่เรียกว่า Certified Information Systems Security Professional หรือ CISSP

ปัจจุบันทั่วโลกมีจำนวนผู้ได้รับประกาศนียบัตร CISSP ประมาณ 152,600 คน โดยในประเทศไทยมีบุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร CISSP ประมาณ 300 คนเท่านั้น ซึ่งห่างไกลจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสิงคโปร์ ที่มีจำนวนมากกว่า 2,800 คน และประเทศมาเลเซีย มีจำนวนมากกว่า 390 คน ทำให้ สกมช. จึงได้มีการจัดทำโครงการมอบทุนสอบประกาศนียบัตร CISSP และฝึกอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน “ประกาศนียบัตร CISSP” ตามเงื่อนไขของ สกมช. เกิดขึ้น โดยรับสมัครทุนสอบจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 25 – 30 คน เพื่อสนับสนุนคนไทยที่มีความรู้ความสามารถด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป

ทุนสอบ CISSP เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 31 พฤษภาคม 2022โดยสอบคัดเลือกรอบที่ 1
วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2022 และสอบคัดเลือกรอบที่ 2 วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2022 พร้อมจัดอบรม Boot Camp ฟรี วันที่ 5 – 9 กันยายน 2022 เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบ CISSP

ทั้งนี้ สกมช. เล็งเห็นว่าหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะได้รับประกาศนียบัตร CISSP เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะของบุคคลากรคนไทยที่มีความสามารถด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อยู่แล้ว ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นโดยจัดให้มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งได้รับการยอมรับในระดับสากล

ดูรายละเอียดการสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตร CISSP และเงื่อนไขได้ที่ https://www.techtalkthai.com/ncsa-isc2-cissp-certification-registration-2022/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วม Webinar : Business Modernization By Microsoft Dynamics 365 [14 ธ.ค.22]

หากท่านกำลังมองหาโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้องค์กรของคุณอยู่ ห้ามพลาด! ยุคปัจจุบันเรามองข้ามเรื่องการใส่ใจในข้อมูลที่เรามีอยู่ไม่ได้เลย เพราะทุกอย่างมีมูลค่ามหาศาล จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ  เราจะควบรวมการสื่อสารกับลูกค้าและทีมงานภายในองค์กรอย่างไรบ้าง ความถูกต้อง ความรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่อัปเดททันท่วงที เรามีคำตอบให้คุณในสัมมนาออนไลน์นี้ 

“ฟอร์ติเน็ตจับมือมหาวิทยาลัยศรีปทุม” เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะ เพื่อต่อสู้ภัยไซเบอร์ของบุคลากรไทย [Guest Post]

“เปิดโอกาสให้บุคลากรไทยเข้าถึงหลักสูตรความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกล่าสุดของฟอร์ติเน็ต เพื่อปั้นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพรุ่นเน็กซ์เจนเนอเรชั่น” ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและออกประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อันเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระดับโลกให้นักศึกษาของไทย ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพิ่มทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรในประเทศไทยจากหลักสูตรที่ได้รับรางวัลของฟอร์ติเน็ต เพื่อเตรียมให้นักศึกษาพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญ ลดช่องว่างด้านทักษะ ช่วยสร้างโลกดิจิทัลของไทยให้ปลอดภัย