Black Hat Asia 2023

nCipher แจกฟรี คู่มือการตอบรับต่อพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ nCipher

ตอบโจทย์ข้อบังคับตามกฎหมาย ด้วยเทคโนโลยีและบริการที่เหมาะสม

สำหรับธุรกิจองค์กรที่กำลังมองหาเทคโนโลยี, โซลูชัน หรือบริการสำหรับตอบรับต่อความต้องการของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล nCipher ได้จัดทำคู่มือที่สรุปถึงการตอบรับต่อข้อกฎหมายนี้ด้วยการนำโซลูชันและบริการจาก nCipher ไปประยุกต์ใช้งานเพื่อตอบรับข้อบังคับที่ระบุเอาไว้แล้วดังต่อไปนี้

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังนี้เพื่อโหลดเอกสาร “Complying with Thailand’s Personal Data Protection Act” ได้ทันที https://go.techtalkthai.com/2020/06/ncipher-pdpa-guide/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …