Breaking News

Microsoft Flow เพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆมากขึ้น รองรับ Azure แล้ว

Microsoft Flow เพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆมากขึ้นกว่า 13 รายการ รองรับ Azure แล้ว

Microsoft ประกาศเพิ่มความสามารถให้กับ Microsoft Flow บริการสำหรับทำ Automation Workflows จาก Microsoft คล้ายกับ IFTTT ที่สามารถเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆได้หลากหลาย โดยมีการเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆได้เพิ่มขึ้น 13 รายการ นอกจากนี้ยังเพิ่ม Templates ใหม่ๆ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้งานได้ทันที สำหรับบริการที่สามารถเชื่อมต่อได้เพิ่มขึ้นมีดังนี้

 • Azure Resource Manager – สามารถเชื่อมต่อกับ API เพื่อบริหารจัดการ Azure resources ได้
 • Azure Queues – รองรับการใช้งาน Cloud Messaging ระหว่างแอพพลิเคชัน
 • Chatter – บริการ Enterprise Social Network
 • Disqus – บริการสำหรับสร้าง Web Comments
 • Azure DocumentDB – บริการ NoSQL โดยสามารถเชื่อมต่อกับบัญชี DocumentDB แล้วสั่ง Create, Update และ Query documents ได้ทันที
 • Cognitive Services Face API – สามารถตรวจจับ, แยกแยะ และวิเคราะห์ใบหน้าผู้คนในรูปภาพได้
 • Freshdesk – บริการ Cloud-based Customer Support ช่วยให้สามารถบริหารจัดการ Tickets และ Contacts ได้รวดเร็วมากขึ้น
 • Google Contacts – บริการ Online Address Book จาก Google
 • GoToMeeting – บริการ Online Meeting จาก Citrix ช่วยให้สามารถจัดตารางการประชุมได้ทันที
 • HipChat – รองรับการสร้าง Group Chat, Video Chat และ Screen Sharing กันภายในทีม
 • Medium – บริการเว็บ Blog สำหรับนักอ่านและนักเขียน ช่วยให้สามารถติดตามบทความใหม่ๆได้อย่างอัตโนมัติ รวมถึงเขียนบทความใหม่ตาม Workflow ที่ตั้งไว้ได้
 • MSN Weather – บริการพยากรณ์อากาศ มีความสามารถในการติดตามอุณหภูมิและความชื้นในแต่ละพื้นที่ได้
 • WordPress – บริการ Content Management System สามารถสร้าง Post ตาม Workflows ได้ทันที

นอกจากนี้ยังปรับปรุงระบบจัดการ Flow ให้ดีขึ้นอีกด้วย จะเห็นได้ว่า Microsoft พยายามปรับปรุง Microsoft Flow ให้สามารถเชื่อมต่อกับบริการของตนเองให้มากขึ้น ซึ่งไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทั่วไปเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานองค์กร ช่วยลดเวลาในการทำ Task ต่างๆที่มีลักษณะ Workflows อีกด้วย ปัจจุบัน Microsoft Flow สามารถเชื่อมต่อบริการอื่นๆได้ถึง 84 บริการ

ที่มา : https://blogs.msdn.microsoft.com/uk_faculty_connection/2017/01/06/new-features-in-microsoft-flow/About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

[Video Webinar] Enterprise Container Management with Google Kubernetes Engine

สำหรับผู้ที่ไม่เข้าฟังบรรยาย Tangerine | Google Webinar เรื่อง “Enterprise Container Management with Google Kubernetes Engine (GKE)” พร้อมสาธิตความสามารถเด็ดของ …

Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ STelligence

ปี 2020 ที่ทุกธุรกิจและผู้ประกอบการทุกรายต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่คาดการณ์ไม่ได้นี้ การใช้ข้อมูลมาตัดสินใจในธุรกิจถือเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางภาวะนี้ ทิศทางการลงทุนด้าน Data ของธุรกิจองค์กรควรเป็นอย่างไร? หลักคิดในการตัดสินใจโครงการด้าน Data สำหรับธุรกิจในยามนี้มีอะไรบ้าง? พบคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ในบทความ "Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business" บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท STelligence จำกัด