ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Staying Secure: The Importance of Protecting Your Data”

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมฟังงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Staying Secure: The Importance of Protecting Your Data” ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับผู้สนใจมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

เมื่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และรูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป หลายๆ องค์กรได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล และนำมาปรับใช้กับรูปแบบการทำงานยุค New Normal มากยิ่งขึ้น และหากองค์กรขาดมาตรการการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ครอบคลุม ก็จะทำให้เกิดช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาโจมตี หรือคุกคามในอนาคตได้ อีกทั้งรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ก็มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยน และเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

เพราะฉะนั้น….องค์กรจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญและยกระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันการโจมตี หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ลงทะเบียนรับฟังสัมมนากันแบบเต็มๆ แน่นๆ กับ

Exclusive Webinar “Staying Secure: The Importance of Protecting Your Data”

ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่าน Microsoft Teams

พิเศษสุด!! สำหรับผู้ลงทะเบียน 10 ท่านแรก รับฟรีของที่ระลึก

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ที่ https://forms.office.com/r/1LmRJJzjgm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-089-4431 / thachpan@metrosystems.co.th

#Microsoft365 #Microsoftsecurity #Security #Cloud #Webinar #Training #PDPA #DataProtection # Databreach #SecurityOperationCenter


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

กลุ่ม RansomHouse ได้กล่าวอ้างถึงการโจรกรรมข้อมูล 450GB จาก AMD

บริษัท AMD ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ปฏิบัติการโดยกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ RansomHouse เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูล 450GB สูญหาย  

CISA ออกคู่มือแนะความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์

CISA ได้จัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของหน่วยงานในสหรัฐฯ แต่จากเนื้อหาแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้อ้างอิงกับองค์กรส่วนใหญ่ได้ครับ