Black Hat Asia 2023

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Staying Secure: The Importance of Protecting Your Data”

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมฟังงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Staying Secure: The Importance of Protecting Your Data” ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับผู้สนใจมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

เมื่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และรูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป หลายๆ องค์กรได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล และนำมาปรับใช้กับรูปแบบการทำงานยุค New Normal มากยิ่งขึ้น และหากองค์กรขาดมาตรการการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ครอบคลุม ก็จะทำให้เกิดช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาโจมตี หรือคุกคามในอนาคตได้ อีกทั้งรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ก็มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยน และเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

เพราะฉะนั้น….องค์กรจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญและยกระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันการโจมตี หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ลงทะเบียนรับฟังสัมมนากันแบบเต็มๆ แน่นๆ กับ

Exclusive Webinar “Staying Secure: The Importance of Protecting Your Data”

ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่าน Microsoft Teams

พิเศษสุด!! สำหรับผู้ลงทะเบียน 10 ท่านแรก รับฟรีของที่ระลึก

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ที่ https://forms.office.com/r/1LmRJJzjgm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-089-4431 / thachpan@metrosystems.co.th

#Microsoft365 #Microsoftsecurity #Security #Cloud #Webinar #Training #PDPA #DataProtection # Databreach #SecurityOperationCenter


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …