Linux Foundation เปิดตัว AgStack โครงการ Digital Infrastructure สำหรับธุรกิจการเกษตร

Linux Foundation เปิดตัว AgStack โครงการ Digital Infrastructure สำหรับธุรกิจการเกษตร มีสมาชิกเข้าร่วมเกือบ 20 รายแล้ว

 

Credit AgStack

AgStack Foundation เป็นโครงการ Open Source Digital Infrastructure ที่สร้างมาสำหรับธุรกิจการเกษตรโดยเฉพาะ เป้าหมายของโครงการคือทำให้การทำเกษตรกรรมในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การแบ่งปัน Model การวิเคราะห์ทางเกษตรกรรมในรูปแบบ Open Source หรือแม้กระทั้งการแบ่งปันข้อมูลต่างๆระหว่างกลุ่มสมาชิก อย่างไรก็ตาม AgStack จะไม่ได้เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรง แต่จะทำตัวเป็นผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น Tools, Frameworks หรือ Model ต่างๆ เพื่อคอยสนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชันของกลุ่มสมาชิก

ปัจจุบัน AgStack Foundation มีสมาชิกเข้าร่วมแล้วเกือบ 20 รายมาจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาล, มหาวิทยาลัย, Startup หรือบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ อย่าง HPE และ IBM สำหรับโครงการอื่นๆภายใต้ AgStack Foundation จะทยอยเปิดตัวออกมาในอนาคต

ที่มา: https://www.linux.com/news/linux-foundation-launches-open-source-digital-infrastructure-project-for-agriculture-enables-global-collaboration-among-industry-government-and-academia


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

พบช่องโหว่บน macOS ทำให้ bypass SIP ได้

พบช่องโหว่บน macOS ทำให้ผู้โจมตีสามารถ bypass ระบบ System Integrity Protection (SIP) ได้

NVIDIA มีมูลค่าบริษัทแตะ 1 ล้านล้านเหรียญแล้ว

NVIDIA มีมูลค่าบริษัทแตะ 1 ล้านล้านเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการเติบโตของ AI