“แจ็ค หม่า” ยอมสละสิทธิการควบคุมธุรกิจ Fintech ของ Alibaba ในการปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้น

แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งของ Alibaba Group จะไม่มีสิทธิ์ควบคุมการลงคะแนนเสียงเหนือบริษัท fintech อีกต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
 
Image Credit : worldkings.org
แจ็ค หม่า ถือหุ้นใหญ่และมีสิทธิออกเสียงผ่าน Hangzhou Junhan Equity Investment Partnership และ Hangzhou Junao Investment Partnership โดยที่ :
  • Hangzhou Yunbo Investment Consultancy เป็นหุ้นส่วนทั่วไปของบริษัทด้านการลงทุนทั้งสองแห่ง ซึ่งถือหุ้น Ant Group รวมกัน 53.46%
  • แจ็ค หม่า ถือหุ้น 34% ใน Hangzhou Yunbo Investment Consultancy
  • ผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่นๆ เอริค เซียนตง จิง, ไซมอน หู และฟาง เจียง ถือหุ้นรายละ 22%
  • แจ็ค หม่า รวมถึง เอริค เซียนตง จิง, ไซมอน หู และฟาง เจียง จะสละสิทธิออกเสียงเพื่อความโปร่งใส
นอกจากนี้ Hangzhou Yunbo Investment Partnership จะออกจากการเป็นหุ้นส่วนกับ Hangzhou Junhan Investment Partnership โดยแยกความเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนทั้งสองของ Ant Group ในขณะที่กลุ่มการลงทุนอีกกลุ่มหนึ่ง Hangzhou Xingtao Enterprise Management Consultancy จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่าง โดยที่ แจ็ค หม่า ยังมีส่วนได้เสียใน Hangzhou Xintao

ตามรายงานของ Ant Group :

  • “การปรับ” โครงสร้างการถือหุ้นจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งรวมถึง แจ็ค หม่า ด้วย
  • เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น การปรับโครงสร้างจะหมายถึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งมีอำนาจในการควบคุมผลการประชุมสามัญ (ไม่ว่าจะการทำงานเพียงลำพังหรือกับผู้ถือหุ้นรายอื่น )
  • หุ้นของ Alibaba Group พุ่งขึ้น 8.7% ในวันจันทร์ หลังข่าวการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
  • การปรับโครงสร้างล่าสุดเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มต่างๆ ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2021 เพื่อ “เพิ่มประสิทธิภาพ” การกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสร้าง “การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว”
  • สิ่งเหล่านี้รวมถึงการเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระเป็น 4 คน ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการขององค์กร และจะมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเป็นรายที่ 5 ซึ่งหมายความว่ากรรมการอิสระจะเป็นคณะกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัท

ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :

  • ในเดือนพฤศจิกายน 2020 Ant Group ได้ยกเลิกแผนการเสนอขายหุ้น IPO ในเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลพบว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการดำเนินการดังกล่าว
 

About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

รายงาน Global Digtial 2023 ที่คนไทยเป็นอันดับต้น ๆ ในหลายด้าน แล้วเราควรวางแผนลงทุนไอทีอย่างไร

ทุก ๆ ปี We are social ซึ่งเป็นเอเจนซีทางด้านโซเชียลมีเดีย จะทำรายงานประจำเกี่ยวกับสรุปสถิติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั่วโลก โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งอัตราการใช้อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัล พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การใช้แอพพลิเคชันต่าง …

10 อันดับ เทรนด์ Manufacturing (2023 & 2024)

ข้อมูลจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติระบุว่าอัตราการเติบโตทั่วโลกอยู่ที่ 18.2% ในปี 2022 อุตสาหกรรมกำลังฟื้นตัว ความยืดหยุ่นคือประเด็นหลักที่ก่อให้เกิดแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การผลิตทั่วโลก