CDIC 2023

ITSM เปิดให้บริการ Cloud Services & Solutions แบบครบวงจร

Cloud Computing นับว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีพลิกโฉมธุรกิจที่สำคัญที่สุดในทศวรรษนี้ หลายองค์กรทั่วโลกต่างนำระบบ Cloud เข้ามาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ Public Cloud, Private Cloud หรือ Hybrid Cloud เพื่อตอบรับกระแสการทำ Cloud Transformation นี้ บริษัท ITSM ผู้นำด้าน Professional Services & Solutions จึงจับมือกับ AWS, INET, SIS, UIH และผู้ให้บริการระบบ Cloud อีกหลายรายเพื่อให้บริการ Cloud Services & Solutions แบบครบวงจร

สร้าง Cloud Journey จากศูนย์ พร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน

ITSM พร้อมให้ปรึกษาด้านการทำ Cloud Transformation แบบครบวงจรแก่องค์กรทุกระดับ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการเชิงธุรกิจ, การค้นหาโซลูชันและบริการ Cloud ที่เหมาะสม, การประเมินความคุ้มค่าและค่าใช้จ่าย, การออกแบบและติดตั้งโซลูชันตามความต้องการของลูกค้าด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ไปจนถึงการวางกลยุทธ์สำหรับการย้ายไปใช้ระบบ Cloud โดยให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ ITSM ยังช่วยดูแลและให้ความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาการใช้ระบบ Cloud รวมไปถึงช่วยปรับแต่งการตั้งค่าการใช้งานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถใช้ระบบ Cloud ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการลงให้ได้มากที่สุด

จับมือกับ Cloud Provider ทั้งในและต่างประเทศ ส่งมอบบริการที่ดีที่สุด

ITSM เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการระบบ Cloud หลายรายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ AWS, INET, SIS, UIH และอื่นๆ เพื่อส่งมอบบริการทั้งแบบ Private Cloud, IaaS, PaaS และ SaaS ให้แก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ทั้งยังมีบริการ Cloud Managed Services พร้อมให้บริการอีกมากมาย ได้แก่ Backup as a Service, Disaster Recovery as a Service, Firewall as a Service หรือ Storage as a Service

จุดเด่นสำคัญของบริการ Cloud Services & Solutions ของ ITSM คือ การเป็นผู้ให้บริการ Professional Services & Solutions ที่ไม่ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ซึ่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ ITSM จะสรรหาบริการและโซลูชันระบบ Cloud ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด พร้อมช่วยออกแบบ ติดตั้ง และดูแลตั้งแต่ต้นจนจบแบบครบวงจร สร้างเป็นสภาวะแวดล้อมแบบ Multicloud ที่ซึ่งลูกค้าจะได้ประโยชน์จากการใช้ระบบ Cloud สูงสุด ในขณะที่ยังคงบริหารจัดการระบบ Cloud ทั้งหมดได้อย่างง่ายดายผ่านความช่วยเหลือของทีมงาน ITSM

ประสบการณ์ทำ Cloud Migration สูง พร้อมช่วยย้ายระบบจาก Data Center ไป Cloud

ความท้าทายสำคัญของการ Cloud Transformation คือ การย้ายระบบ IT และข้อมูลจาก Data Center ไปยังระบบ Cloud ทีม Cloud ของ ITSM ประกอบด้วยวิศวกรระบบ Cloud ที่มีประสบการณ์สูงในการทำ Cloud Migration ไม่ว่าจะเป็น Applications หรือ Services แบบใดก็ตาม โดยจะคอยให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือในการทดลองนำระบบ IT บางส่วนย้ายขึ้นไปบนระบบ Cloud เพื่อตรวจสอบว่าระบบสามารถทำงานบน Cloud ได้จริง และข้อมูลยังคงอยู่อย่างครบถ้วน ก่อนที่จะนำระบบ IT ทั้งหมดขึ้นสู่ Cloud ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ทีมวิศวกรของ ITSM จะช่วยดำเนินการแก้ไข ค้นหาต้นตอสาเหตุของปัญหา และเตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีกในอนาคต

เหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ IT ของลูกค้าสามารถทำงานบนระบบ Cloud ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีการสูญหายของข้อมูล และมีความเสถียร พร้อมรองรับการขยายระบบตามธุรกิจที่จะขยายตัวในอนาคต

ให้บริการ Cloud Managed Services แบบครบวงจร พร้อมบริการฟรี 2 เดือนแรก

เพื่อให้การบริหารจัดการและดูแลระบบ Cloud กลายเป็นเรื่องง่าย ITSM จึงเปิดให้บริการ Cloud Managed Services ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและบริหารจัดการระบบ Cloud ของลูกค้าแบบครบวงจร รวมไปถึงการจัดหา จัดจ้าง และบริหารจัดการบุคลากรด้าน IT เพื่อคอยดูแลระบบ Cloud ให้พร้อมให้งานอย่างต่อเนื่อง และคอยแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อพบเห็นปัญหา เช่น ระบบ Cloud เกิดขัดข้องหรือถูกโจมตีแบบ DDoS ช่วยให้องค์กรสามารถโฟกัสกับการดำเนินธุรกิจที่ตนเองถนัดได้เต็มที่

และเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงคุณภาพการให้บริการและความมั่นคงปลอดภัยที่ได้รับ ITSM ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติและผ่านมาตรฐานสำคัญระดับสากลดังต่อไปนี้

  • ISO/IEC 20000-1:2011: มาตรฐานระบบบริหารจัดการการให้บริการทางด้าน IT
  • ISO/IEC 27001:2013: มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

นอกจากนี้ ITSM มีเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่มีเครือข่ายสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ

ผู้ที่สนใจบริการ Cloud Services & Solutions ของ ITSM สามารถทดลองใช้บริการได้ฟรีเป็นระยะเวลา 2 เดือนแรก ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล itsm_sale@itsm.com หรือโทร 0-2062-4940


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cisco ออกแพตช์อุดช่องโหว่ Zero-day บน IOS ผู้ดูแลระบบควรอัปเดตทันที

Cisco ออกแพตช์อุดช่องโหว่ Zero-day บน IOS และ IOS XE Software ผู้ดูแลระบบควรอัปเดตทันที

AWS ประกาศเปิดให้ใช้งาน Amazon Bedrock บริการ Generative AI แบบ GA แล้ว

Amazon Web Services (AWS) ได้เปิดให้ใช้งาน Amazon Bedrock บริการ Generative AI แบบ General Availability (GA) แล้ว …