ADPT

Infor WMS พร้อมพาธุรกิจรับมือความท้าทายด้าน Supply Chain ในปี 2020 ด้วยระบบ Intelligent Warehouse ครบวงจร by ProSoft Co.,Ltd.

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ปั่นป่วน Supply Chain ไปทั่วโลกในปีนี้นั้นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เน้นย้ำให้เห็นชัดถึงความสำคัญของการจัดการ Supply Chain ที่ดี เมื่อความผันผวนเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญในทุกวัน การตัดสินใจที่รวดเร็วและเหมาะสมกับบริบทก็ย่อมสร้างข้อได้เปรียบให้กับธุรกิจ

หนึ่งซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบโจทย์ความรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เป็นอย่างดีคือ Infor WMS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการคลังสินค้าอย่างครบวงจรที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้มากกว่า 30 ปีในอดีต และเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจก้าวสู่โลกของ Intelligent Warehouse ในอนาคต โซลูชันนี้เป็นอย่างไร เหตุใดจึงน่าสนใจ และธุรกิจจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ Infor WMS ติดตามได้ในบทความนี้ 

Modern Problems Require Modern Solutions 

วิถีแห่งการจัดการ Supply Chain นั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามรูปแบบของธุรกิจและความต้องการของยุคสมัย ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคต้องการทางเลือกที่หลากหลาย การให้บริการที่รวดเร็ว และมีความต้องการใหม่ๆอยู่เสมอนั้นแทบไม่เหลือช่องว่างให้กับความล่าช้า ผิดพลาด และเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ไม่สามารถรับมือได้ ธุรกิจต่างต้องเตรียมพร้อม ยืดหยุ่น รวดเร็ว และดำเนินการด้วยความแม่นยำเท่าที่เป็นไปได้ 

ด้วยเงื่อนไขเช่นนี้ การจัด Supply Chain จึงต้องฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายถึงการเปลี่ยนจากการจัดการคลังสินค้าแบบดั้งเดิม ไปสู่ระบบ Smart หรือ Intelligent Warehouse ที่มีคุณสมบัติในการปรับเปลี่ยนงานต่างๆในคลังสินค้าให้ยืดหยุ่น พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยยกระดับกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้าก็คือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าใจธรรมชาติของกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้าอย่างแท้จริง และเชื่อมต่อกับระบบงานหรือ ERP หลักของธุรกิจเป็นอย่างดี

Credit: Infor

Infor WMS คือโซลูชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อโจทย์ของธุรกิจในยุคปัจจุบัน เหล่านี้ โดยรองรับการทำงานที่หลากหลาย ตั้งแต่ธุรกิจที่มีการขายสินค้าที่ Customize ได้ ธุรกิจที่มีคลังสินค้าหลายที่ ธุรกิจต้องการใช้เทคโนโลยี เช่น หุ่นยนต์, AI หรือเทคโนโลยี 3 มิติ เพื่อทุ่นแรงพนักงาน ไปจนถึงธุรกิจที่ต้องการจัดการทรัพยากรพื้นที่ แรงงาน และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยข้อมูลที่มีอยู่ อีกทั้งยังมีโครงสร้างที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต 

ฟังก์ชันหลักของ Infor WMS 

Infor WMS นั้นเป็นโซลูชันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 30 ปี ด้วยองค์ความรู้ด้านการจัดการคลังสินค้าและความท้าทายที่ธุรกิจต้องเผชิญ Infor WMS ถูกพัฒนาขึ้นให้ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นต่อการปรับแต่ง มีความสามารถในการจัดการคลังสินค้าพื้นฐานแบบครบครัน และในขณะเดียวกันก็มีฟีเจอร์ขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีเช่น การจำลอง 3 มิติ และ Automation เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ภายในโซลูชันนี้เราอาจมองแยกย่อยออกมาได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ส่วนที่จัดการคลังสินค้า ส่วนที่จัดการพนักงงานภายในคลัง และส่วนที่จัดการการเงินและเอกสารต่างๆ โดยฟังก์ชันหลักภายในโซลูชัน มีดังนี้

Receiving & Put-Away

ช่วยในการรับของจาก Supplier และจัดเก็บในคลังสินค้า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การนัดหมายส่งมอบ การตรวจคุณภาพสินค้า การจัดเก็บในตำแหน่งที่กำหนด หรือแม้แต่การส่งสินค้ากลับ การส่งต่อแบบ Cross-docking และ Flow-through การทำงานทั้งหมดนี้ผู้ใช้สามารถสั่งงานด้วยเสียง หรือเชื่อมต่อกับระบบอุปกรณ์ไร้สาย (Near Field Communication – NFC) เพื่อความรวดเร็วง่ายดายในการดำเนินการ 

Inventory Management 

จัดการให้คลังสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการลดการตกค้างด้วยการกำหนดเงื่อนไขและตรวจสอบ License Plate Number (LPN) เพิ่มความสามารถในการมองเห็นความเป็นไปในคลังสินค้าทั้งหมด เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ รวมไปถึงการทำ Cycle counting แบบ Real-time 

Picking & Replenishment 

รองรับการดูแลใบสั่งซื้อ ทำ Consolidation Picking เพื่อประหยัดทรัพยากร และ Dynamic Replenishment ผ่านการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังมีระบบปรับปรุงการหมุนเวียนของสินค้าในคลัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ภายในคลังที่ทำงานโดยอัตโนมัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข 

Wave & Task Management 

Task Management ของ Infor WMS นั้นมาพร้อมกับฟีเจอร์อย่างการจัดลำดับ Task การทำ Task Interleaving การกำหนด Release และ Escalation Rule ซึ่งล้วนเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุง Cycle time สร้าง Workload การทำงานที่สมดุล และเพิ่ม Productivity โดยรวม 

Labor Management 

เพิ่มประสิทธิภาพในคลังสินค้าด้วยการตรวจสอบสถานะและประเมินการทำงานภายใน Distribution Center ทั้งหมด ระบบที่มองเห็นทุกส่วนการทำงานตั้งแต่อุปกรณ์ต่างๆ สินค้า ขั้นตอน ตำแหน่ง ไปจนถึงพนักงงานในแต่ละส่วนจะช่วยให้ธุรกิจค้นพบขั้นตอนการทำงานที่ยังไม่ดีเพียงพอหรือก่อให้เกิดความล่าช้า และสามารถปรับแก้การดำเนินการได้ทันที 

3D Visual Warehouse

จำลองภาพการทำงานภายในคลังสินค้าออกมาในรูปแบบ 3 มิติ ที่สามารถมองภาพรวมได้ง่าย ช่วยในการค้นพบจุดบอดและจุดที่มีความเสี่ยงใน Workflow ทั้งหมด และแก้ไขได้ทันท่วงที

Value-Added Services 

ฟังก์ชันในส่วนนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบริการด้วยการรองรับการปรับแต่งบริการ (Customization) และการเพิ่มบริการเสริมที่ลูกค้าอาจร้องขอ เช่น การรวมออเดอร์ส่งสินค้าในรอบเดียว การประกอบสินค้าแบบคร่าวๆ การเพิ่มตรารับรองมาตรฐาน หรือการบรรจุหีบห่อในรูปแบบพิเศษ ซึ่งการปรับแต่งเพิ่มเติมเหล่านี้เป็นแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต

3PL Billing

โซลูชัน Infor Supply Chain Execution จะช่วยจัดการเอกสารทางการเงินต่างๆอย่างเป็นระบบด้วยขั้นตอนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยรองรับการทำงานในแบบ Multi-warehouse และ Multi-owner ด้วย

ประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับจาก Infor WMS 

ผู้ใช้ Infor WMS รายงานว่าหลังเริ่มใช้งานโซลูชันนี้ พวกเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน Fulfilment ลงได้ 15-20% พนักงานมี Productivity ที่สูงขึ้น 15-40% ใช้พื้นที่ภายในคลังน้อยลง 5-20% ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ 5-25% และมี Inventory Accuracy ถึง 99%

ตัวเลขเหล่านี้อาจแตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละธุรกิจ แต่ก็ช่วยให้มองเห็นประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับจากโซลูชันนี้อย่างชัดเจน ในแง่มุมของการจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่า และการเพิ่มประสิทธิภาพภายในคลังสินค้า 

นอกจากนี้แล้ว การนำ Infor WMS เข้ามาช่วยจัดการคลังสินค้ายังมีประโยชน์อีก 2 ประการใหญ่ๆ ได้แก่

  1. การสร้างรากฐานทางเทคโนโลยีให้กับคลังสินค้าด้วยโซลูชันที่สามารถเชื่อมต่อทำงานร่วมกับกับระบบงานอื่นๆได้เป็นอย่างดีและพร้อมต่อการต่อยอด โครงสร้างเทคโนโลยีที่ดีจะทำหน้าที่เป็นรากฐานที่แข็งแรงให้กับการพัฒนาธุรกิจในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มจะพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ และ
  2. การจัดระเบียบการทำงานของพนักงาน และมอบเครื่องมือทำงานที่มีประสิทธิภาพให้พนักงานภายในคลังสินค้า ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับ Employee Experience และความพึงพอใจต่องานแล้ว อีกนัยหนึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่แนวโน้มของประชากรโลกชี้ให้เห็นว่าจะมีแรงงานน้อยลง และพนักงงานจะต้องทำงานให้ได้ประสิทธิภาพและผลิตผลมากขึ้นด้วย 

สนใจ Infor WMS ติดต่อ ProSoft ได้ทันที 

ปัจจุบัน Infor WMS ได้รับการติดตั้งใช้งานในคลังสินค้ามากกว่า 2,500 แห่งทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย โดยโซลูชันดังกล่าวมาพร้อมกับการตั้งค่าและฟังก์ชันตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่พร้อมให้ธุรกิจเริ่มใช้งานได้ทันทีทั้งในรูปแบบ Cloud และ On-Premise 

หากผู้อ่านท่านใดสนใจพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการคลังสินค้า การออกแบบระบบ Intelligent Warehouse การติดตั้งใช้งานจริง หรือกรณีตัวอย่างการใช้งานของ Infor WMS สามารถติดต่อทีมงาน ProSoft เข้ามาได้ทันทีที่คุณสุพินดา เชื้อสัตตบงกช โทร. 02-541 4501-10 EXT. 1303 หรือ 095-363-2644 และอีเมล์ supinda@proline.co.th

เกี่ยวกับ ProSoft 

ProSoft เป็นผู้ให้บริการด้าน IT ในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบบริหารองค์กรให้กับธุรกิจไทย ในอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมซื้อมาขายไปมามากกว่า 30 ปี ทีมงานของ ProSoft  เป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญการติดตั้งระบบ WMS และ ERP ด้วยซอฟต์แวร์ชั้นนำได้มาตราฐานจาก Infor ทั้งด้านการผลิต การจัดซื้อ การจัดจำหน่าย การเงิน การบัญชี การจัดการคลังสินค้า การซ่อมบำรุง และการบริหารโครงการ

ปัจจุบัน ProSoft ให้บริการแบบครบวงจรในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและระบบ IT การติดตั้งซอฟต์แวร์ การดูแลซัพพอร์ตระบบทั้งในสถานที่และแบบ Remote ไปจนถึงการฝึกอบรมภายในองค์กร


Check Also

Microsoft เปิดให้ทดลองโหมดเพิ่มความปลอดภัยบน Microsoft Edge

Microsoft เปิดให้ทดลองโหมด Super Duper Secure Mode เพิ่มความปลอดภัยบน Microsoft Edge

NSA และ CISA ออกคำแนะนำเรื่อง Kubernetes Security

NSA และ CISA ได้ร่วมกันออกเอกสารจำนวน 52 หน้า เพื่อให้คำแนะนำสำหรับการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน Kubernetes