Infor WMS พร้อมพาธุรกิจรับมือความท้าทายด้าน Supply Chain ในปี 2020 ด้วยระบบ Intelligent Warehouse ครบวงจร by ProSoft Co.,Ltd.

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ปั่นป่วน Supply Chain ไปทั่วโลกในปีนี้นั้นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เน้นย้ำให้เห็นชัดถึงความสำคัญของการจัดการ Supply Chain ที่ดี เมื่อความผันผวนเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญในทุกวัน การตัดสินใจที่รวดเร็วและเหมาะสมกับบริบทก็ย่อมสร้างข้อได้เปรียบให้กับธุรกิจ

หนึ่งซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบโจทย์ความรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เป็นอย่างดีคือ Infor WMS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการคลังสินค้าอย่างครบวงจรที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้มากกว่า 30 ปีในอดีต และเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจก้าวสู่โลกของ Intelligent Warehouse ในอนาคต โซลูชันนี้เป็นอย่างไร เหตุใดจึงน่าสนใจ และธุรกิจจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ Infor WMS ติดตามได้ในบทความนี้ 

Modern Problems Require Modern Solutions 

วิถีแห่งการจัดการ Supply Chain นั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามรูปแบบของธุรกิจและความต้องการของยุคสมัย ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคต้องการทางเลือกที่หลากหลาย การให้บริการที่รวดเร็ว และมีความต้องการใหม่ๆอยู่เสมอนั้นแทบไม่เหลือช่องว่างให้กับความล่าช้า ผิดพลาด และเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ไม่สามารถรับมือได้ ธุรกิจต่างต้องเตรียมพร้อม ยืดหยุ่น รวดเร็ว และดำเนินการด้วยความแม่นยำเท่าที่เป็นไปได้ 

ด้วยเงื่อนไขเช่นนี้ การจัด Supply Chain จึงต้องฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายถึงการเปลี่ยนจากการจัดการคลังสินค้าแบบดั้งเดิม ไปสู่ระบบ Smart หรือ Intelligent Warehouse ที่มีคุณสมบัติในการปรับเปลี่ยนงานต่างๆในคลังสินค้าให้ยืดหยุ่น พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยยกระดับกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้าก็คือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าใจธรรมชาติของกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้าอย่างแท้จริง และเชื่อมต่อกับระบบงานหรือ ERP หลักของธุรกิจเป็นอย่างดี

Credit: Infor

Infor WMS คือโซลูชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อโจทย์ของธุรกิจในยุคปัจจุบัน เหล่านี้ โดยรองรับการทำงานที่หลากหลาย ตั้งแต่ธุรกิจที่มีการขายสินค้าที่ Customize ได้ ธุรกิจที่มีคลังสินค้าหลายที่ ธุรกิจต้องการใช้เทคโนโลยี เช่น หุ่นยนต์, AI หรือเทคโนโลยี 3 มิติ เพื่อทุ่นแรงพนักงาน ไปจนถึงธุรกิจที่ต้องการจัดการทรัพยากรพื้นที่ แรงงาน และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยข้อมูลที่มีอยู่ อีกทั้งยังมีโครงสร้างที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต 

ฟังก์ชันหลักของ Infor WMS 

Infor WMS นั้นเป็นโซลูชันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 30 ปี ด้วยองค์ความรู้ด้านการจัดการคลังสินค้าและความท้าทายที่ธุรกิจต้องเผชิญ Infor WMS ถูกพัฒนาขึ้นให้ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นต่อการปรับแต่ง มีความสามารถในการจัดการคลังสินค้าพื้นฐานแบบครบครัน และในขณะเดียวกันก็มีฟีเจอร์ขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีเช่น การจำลอง 3 มิติ และ Automation เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ภายในโซลูชันนี้เราอาจมองแยกย่อยออกมาได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ส่วนที่จัดการคลังสินค้า ส่วนที่จัดการพนักงงานภายในคลัง และส่วนที่จัดการการเงินและเอกสารต่างๆ โดยฟังก์ชันหลักภายในโซลูชัน มีดังนี้

Receiving & Put-Away

ช่วยในการรับของจาก Supplier และจัดเก็บในคลังสินค้า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การนัดหมายส่งมอบ การตรวจคุณภาพสินค้า การจัดเก็บในตำแหน่งที่กำหนด หรือแม้แต่การส่งสินค้ากลับ การส่งต่อแบบ Cross-docking และ Flow-through การทำงานทั้งหมดนี้ผู้ใช้สามารถสั่งงานด้วยเสียง หรือเชื่อมต่อกับระบบอุปกรณ์ไร้สาย (Near Field Communication – NFC) เพื่อความรวดเร็วง่ายดายในการดำเนินการ 

Inventory Management 

จัดการให้คลังสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการลดการตกค้างด้วยการกำหนดเงื่อนไขและตรวจสอบ License Plate Number (LPN) เพิ่มความสามารถในการมองเห็นความเป็นไปในคลังสินค้าทั้งหมด เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ รวมไปถึงการทำ Cycle counting แบบ Real-time 

Picking & Replenishment 

รองรับการดูแลใบสั่งซื้อ ทำ Consolidation Picking เพื่อประหยัดทรัพยากร และ Dynamic Replenishment ผ่านการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังมีระบบปรับปรุงการหมุนเวียนของสินค้าในคลัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ภายในคลังที่ทำงานโดยอัตโนมัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข 

Wave & Task Management 

Task Management ของ Infor WMS นั้นมาพร้อมกับฟีเจอร์อย่างการจัดลำดับ Task การทำ Task Interleaving การกำหนด Release และ Escalation Rule ซึ่งล้วนเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุง Cycle time สร้าง Workload การทำงานที่สมดุล และเพิ่ม Productivity โดยรวม 

Labor Management 

เพิ่มประสิทธิภาพในคลังสินค้าด้วยการตรวจสอบสถานะและประเมินการทำงานภายใน Distribution Center ทั้งหมด ระบบที่มองเห็นทุกส่วนการทำงานตั้งแต่อุปกรณ์ต่างๆ สินค้า ขั้นตอน ตำแหน่ง ไปจนถึงพนักงงานในแต่ละส่วนจะช่วยให้ธุรกิจค้นพบขั้นตอนการทำงานที่ยังไม่ดีเพียงพอหรือก่อให้เกิดความล่าช้า และสามารถปรับแก้การดำเนินการได้ทันที 

3D Visual Warehouse

จำลองภาพการทำงานภายในคลังสินค้าออกมาในรูปแบบ 3 มิติ ที่สามารถมองภาพรวมได้ง่าย ช่วยในการค้นพบจุดบอดและจุดที่มีความเสี่ยงใน Workflow ทั้งหมด และแก้ไขได้ทันท่วงที

Value-Added Services 

ฟังก์ชันในส่วนนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบริการด้วยการรองรับการปรับแต่งบริการ (Customization) และการเพิ่มบริการเสริมที่ลูกค้าอาจร้องขอ เช่น การรวมออเดอร์ส่งสินค้าในรอบเดียว การประกอบสินค้าแบบคร่าวๆ การเพิ่มตรารับรองมาตรฐาน หรือการบรรจุหีบห่อในรูปแบบพิเศษ ซึ่งการปรับแต่งเพิ่มเติมเหล่านี้เป็นแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต

3PL Billing

โซลูชัน Infor Supply Chain Execution จะช่วยจัดการเอกสารทางการเงินต่างๆอย่างเป็นระบบด้วยขั้นตอนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยรองรับการทำงานในแบบ Multi-warehouse และ Multi-owner ด้วย

ประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับจาก Infor WMS 

ผู้ใช้ Infor WMS รายงานว่าหลังเริ่มใช้งานโซลูชันนี้ พวกเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน Fulfilment ลงได้ 15-20% พนักงานมี Productivity ที่สูงขึ้น 15-40% ใช้พื้นที่ภายในคลังน้อยลง 5-20% ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ 5-25% และมี Inventory Accuracy ถึง 99%

ตัวเลขเหล่านี้อาจแตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละธุรกิจ แต่ก็ช่วยให้มองเห็นประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับจากโซลูชันนี้อย่างชัดเจน ในแง่มุมของการจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่า และการเพิ่มประสิทธิภาพภายในคลังสินค้า 

นอกจากนี้แล้ว การนำ Infor WMS เข้ามาช่วยจัดการคลังสินค้ายังมีประโยชน์อีก 2 ประการใหญ่ๆ ได้แก่

  1. การสร้างรากฐานทางเทคโนโลยีให้กับคลังสินค้าด้วยโซลูชันที่สามารถเชื่อมต่อทำงานร่วมกับกับระบบงานอื่นๆได้เป็นอย่างดีและพร้อมต่อการต่อยอด โครงสร้างเทคโนโลยีที่ดีจะทำหน้าที่เป็นรากฐานที่แข็งแรงให้กับการพัฒนาธุรกิจในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มจะพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ และ
  2. การจัดระเบียบการทำงานของพนักงาน และมอบเครื่องมือทำงานที่มีประสิทธิภาพให้พนักงานภายในคลังสินค้า ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับ Employee Experience และความพึงพอใจต่องานแล้ว อีกนัยหนึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่แนวโน้มของประชากรโลกชี้ให้เห็นว่าจะมีแรงงานน้อยลง และพนักงงานจะต้องทำงานให้ได้ประสิทธิภาพและผลิตผลมากขึ้นด้วย 

สนใจ Infor WMS ติดต่อ ProSoft ได้ทันที 

ปัจจุบัน Infor WMS ได้รับการติดตั้งใช้งานในคลังสินค้ามากกว่า 2,500 แห่งทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย โดยโซลูชันดังกล่าวมาพร้อมกับการตั้งค่าและฟังก์ชันตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่พร้อมให้ธุรกิจเริ่มใช้งานได้ทันทีทั้งในรูปแบบ Cloud และ On-Premise 

หากผู้อ่านท่านใดสนใจพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการคลังสินค้า การออกแบบระบบ Intelligent Warehouse การติดตั้งใช้งานจริง หรือกรณีตัวอย่างการใช้งานของ Infor WMS สามารถติดต่อทีมงาน ProSoft เข้ามาได้ทันทีที่คุณสุพินดา เชื้อสัตตบงกช โทร. 02-541 4501-10 EXT. 1303 หรือ 097-3916954 และอีเมล์ supinda@proline.co.th

เกี่ยวกับ ProSoft 

ProSoft เป็นผู้ให้บริการด้าน IT ในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบบริหารองค์กรให้กับธุรกิจไทย ในอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมซื้อมาขายไปมามากกว่า 30 ปี ทีมงานของ ProSoft  เป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญการติดตั้งระบบ WMS และ ERP ด้วยซอฟต์แวร์ชั้นนำได้มาตราฐานจาก Infor ทั้งด้านการผลิต การจัดซื้อ การจัดจำหน่าย การเงิน การบัญชี การจัดการคลังสินค้า การซ่อมบำรุง และการบริหารโครงการ

ปัจจุบัน ProSoft ให้บริการแบบครบวงจรในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและระบบ IT การติดตั้งซอฟต์แวร์ การดูแลซัพพอร์ตระบบทั้งในสถานที่และแบบ Remote ไปจนถึงการฝึกอบรมภายในองค์กร


Check Also

[Guest Post] เสริมความแกร่งให้ธุรกิจ และปกป้องข้อมูลด้วย IBM QRadar SIEM และIBM FlashSystem Safeguarded Copy

เมื่อธุรกิจยุคดิจิทัล ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภัยไซเบอร์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แฮ็กเกอร์ ข้อมูลรั่วไหล และแรนซัมแวร์ที่เป็นอุปสรรคสำคัญคอยขัดขวางและสร้างความเสียหายอย่างมาก ทั้งงบประมาณในการกู้คืนระบบ เวลาและโอกาสทางธุรกิจ และที่สำคัญคือความเชื่อถือของลูกค้า ที่ไม่อาจประเมินเป็นตัวเงินได้

Google เพิ่มหลายความสามารถใหม่ให้บริการ Cloud Armor

Cloud Armor เป็นบริการ Web Application Firewall และ DDoS Mitigation ที่ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งวันนี้มีการเพิ่มความสามารถใหม่ๆให้บริการนี้อีกหลายตัว