CDIC 2023

IDC เผย 10 เทรนด์ด้านเทคโนโลยีของเอเชียสำหรับปี 2017 มุ่งเข้าสู่ยุค Digital เต็มตัว

ทาง IDC ได้เผยถึง 10 แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีของธุรกิจในปี 2017 สำหรับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยไม่รวมถึงญี่ปุ่น ซึ่งมีแนวโน้มใหม่ๆ ที่ค่อนข้างน่าสนใจ และจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจไปจนถึงปี 2020 หรือหลังจากนั้น ดังนี้

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

 

1. ทุกองค์กรจะมุ่งสู่การทำ Digital Transformation (DX) เต็มตัว

ภายในปี 2020 50% ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุด 1000 แห่งของเอเชียแปซิฟิก (A1000) จะผ่านการทำ Digital Transformation และทำให้ผลิตภัณฑ์ส่วนมากนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์, บริการ และประสบการณ์ที่เสริมด้วยเทคโนโลยี Digital เข้าไป

 

2. การมาของ CEO ที่รู้จักเทคโนโลยีในเชิงลึก

ภายในปี 2020 25% ของผู้บริหารระดับ C-Level ภายในบริษัทกลุ่ม A1000 จะเคยผ่านงานในฐานะของผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอย่างน้อย 3 ปีมาก่อน

 

3. 3D จะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ภายในปี 2019 70% ของเหล่า CIO จะพบข้อจำกัดของระบบ IT แบบเดิมๆ และเริ่มนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ Lifecycle ของการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดย 3D จะเป็นตัวนำในเทคโนโลยีกลุ่มนี้

 

4. เทคโนโลยี Cognitive และ AI จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย

ภายในปี 2020 40% ของการทำ Digital Transformation จะเป็นการรองรับเทคโนโลยี Cognitive และ AI ในการทำธุรกิจ เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ตลอดเวลาและสร้างรูปแบบการทำงานและการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ขึ้นมา

 

5. ผลิตภัณฑ์ข้อมูลจะได้รับความนิยมสูงมากขึ้น

ภายในปี 2019 ผลิตภัณฑ์ขององค์กรในกลุ่ม A1000 ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลจะสร้างรายรับให้กับองค์กรสูงเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบเดิมๆ

 

6. เทคโนโลยี Immersive จะถูกนำมาใช้ในการตลาด

ภายในปี 2017 30% ของลูกค้ากลุ่มองค์กร A1000 จะได้พบกับการนำเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) มาใช้ในเชิงการตลาด

 

7. เกิดบริการธุรกิจกลุ่มใหม่

ภายในปี 2019 65% ของธุรกิจ IT จะต้องสร้างบริการใหม่สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและ Ecosystems เพื่อตอบรับความต้องการจากการทำ Digital Transformation

 

8. บริการ Industry Collaborative Cloud จะเติบโตขึ้น 3 เท่า

ภายในปี 2018 ปริมาณของบริการกลุ่ม Industry Collaborative Cloud (ICC) จะเติิบโตสูงขึ้นถึง 3 เท่าและมีจำนวนรวมกันเกินกว่าว 150 บริการ โดยภายในปี 2020 เกินกว่า 50% ของกลุ่มบริษัท A500 จะเป็นผู้ให้บริการ Digital Service ผ่าน ICC

 

9. การทำ Self-Healing จะลงลึกถึงระดับของกระบวนการ

ภายในปี 2020 20% ของกระบวนการทางธุรกิจจะมีความสามารถในการทำ Self-Healing และ Self-Learning ภายในตัว ลดภาระของมนุษย์ในการทำงานตรงส่วนนี้ให้เหลือน้อยที่สุด

 

10. การทำ Risk Management จะเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก

ภายในปี 2019 60% ของเหล่า CIO จะมีบทบาทสำคัญในการจัดการคความเสี่ยง ทั้งในแง่ของการเสริม Security ภายในองค์กร, การทำ Complliance, การจัดการกับความเสี่ยงทางธุรกิจ และภัยคุกคามร้ายแรงต่างๆ

 

นอกจากนี้ทาง IDC ยังได้ทิ้งท้ายด้วยแนวโน้มอื่นๆ ที่น่าสนใจ คือภายในปี 2020 นั้น 1 ใน 3 ของ ธุรกิจกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและสินค้าบริโภค จะเริ่มมีการผสานเทคโนโลยี 3rd Platform ไม่ว่าจะเป็น Cloud, Mobile, Big Data หรือ IoT เข้ากับร่างกายของมนุษย์โดยตรงกันมากขึ้น และในช่วงกลางยุค 2020 นั้นก็จะเกิดเทรนด์ของสิ่งที่เรียกว่า Augmented Humanity ขึ้นอีกด้วย

ที่มา: http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP41894116


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Raceku Webinar: Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future of Service Industry

IFS ร่วมกับ Raceku Thai ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future …

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Enhance Your Business Growth with Google Cloud Vertex AI”

iZeno ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Enhance Your Business Growth with Google Cloud Vertex AI” หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การทำงานด้าน AI/ML ด้วยพลังของ Google …