[PR] Asia/Pacific Telecom Summit 2016: ไอดีซี คาดว่า ปี 2017 จะเป็นปีแห่งการผูกติดกับดิจิตอล

สิงคโปร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 – ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก ได้จัดงานประชุม Asia/Pacific Telecom Summit 2016 ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “The Rise of Asia’s Digital Service Providers” ณ โรงแรมโซฟีเทล สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า รีสอร์ทแอนด์สปา ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงมากกว่า 60 คนมาจากองค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้เข้าร่วมเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่เน้นในเรื่อง “ดิจิตอล” ตั้งแต่เรื่องของผลกระทบที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนโครงข่ายโทรคมนาคม ตลอดจน ขั้นตอนการทำงานภายในต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อสร้างแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการนำเสนอสินค้าหรือบริการดิจิตอลยุคใหม่ให้กับลูกค้า ในขณะที่ ไอดีซีได้ให้ข้อคิดเห็นปิดท้ายสำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ไอดีซี สรุปว่า ปี 2559 เป็นปีแห่งแพลตฟอร์มต่าง ๆ เมื่อผู้ให้บริการต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้เริ่มลงทุนและเน้นไปยังการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง จึงทำให้ผู้ให้บริการทั้งหลายจำเป็นต้อทำการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิตอล (digital transformation – DX) ในปี 2560 ความสนใจหลัก ๆ จะมุ่งไปสู่การผูกติดกับดิจิตอล (Digital Engagement) เมื่อผู้ให้บริการต่าง ๆ เริ่มที่จะวางสินค้าและบริการใหม่ ๆ และปรับรูปแบบการนำเสนอสินค้าหรือบริการดั้งเดิมไปสู่ลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บุคคลทั่วไป องค์กรธุรกิจ รวมถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มในอนาคตอีกด้วย การผูกติดกับดิจิตอลจะไม่เพียงเพิ่มจำนวนลูกค้าให้มาใช้บริการ แต่ยังรวมไปถึงการบริการจัดการพอร์ตโฟลิโอของบริการและการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ให้กับผู้ให้บริการอีกด้วย

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมกำลังเริ่มต้นด้วยความยากที่จะมุ่งสู่ความเป็น “ดิจิตอล” การสร้างแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่จำเป็น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ได้เริ่มนำเสนอสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาดแล้วพร้อมกันกับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราเชื่อว่า ในปี 2560 จะเป็นปีแห่งความรุ่งเรืองของการผูกติดกับดิจิตอล เมื่อผู้ให้บริการต่าง ๆ เริ่มที่ปรับวิสัยทัศน์ของตนเองใหม่” กล่าวโดย นายชีฟ พุดชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการวิจัยตลาดโทรคมนาคม ประจำ ไอดีซีเอเชียแปซิฟิก

ภายใต้บริบทของ ปี 2560 ปีแห่งการผูกติดกับดิจิตอล มีคาดการณ์แนวโน้มที่สำคัญหลายเรื่องได้แก่:

  • ในปี 2560 มากกว่าร้อยละ 50 ขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ จะบริการผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 ในการประยุกต์ใช้ API ที่สามารถติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • ในปี 2561 SD WAN จะถูกใช้งานราวร้อยละ 30 ในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการควบคุมการติดต่อสื่อสารระหว่างสาขาต่าง ๆ
  • ในปี 2561 แม้ว่าการกระตุ้นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน WAN ประหยัดพลังงาน (low power WAN) อย่างเช่น LoRa และ Sigfox แต่การไม่มีการออกใบอนุญาตและขาดความสามารถเรื่อง QoS จะเป็นเหตุให้บริษัทต่าง ๆ เน้นการทำ IoT ให้กับการใช้งานต่าง ๆ ที่มีกระทบต่อการทำงานของธุรกิจ
  • ในปี 2561 การเติบโตของการรับชมโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยี OTT จะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบเพย์ทีวีแบบดั้งเดิมไปสู่การให้บริการผ่านคลาวด์
  • ในปี 2562 องค์กรธุรกิจต่าง ๆ เริ่มที่จะใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์มากขึ้นเมื่อบริการนี้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายปลายทางได้แล้ว

“ธุรกิจผู้ให้บริการโทรคมนาคมในเอเชียกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนและปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการดิจิตอลในยุคใหม่กับลูกค้า การปรับเปลี่ยนนี้เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ไม่เพียงแค่ยกระดับการให้บริการของผู้ให้บริการ แต่ยังรวมถึงการวางกรอบของการแข่งขันที่มาจากผู้ ให้บริการเว็บอินเตอร์เน็ตรายใหญ่อย่าง Amazon, Google และ Facebook ได้” นายพุดชากล่าว

การประชุมนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องความจำเป็นในการปรับโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยผู้ให้บริการนำไปประยุกต์ และ ดำเนินการไปตามแผนงานการมุ่งสู่ยุคดิจิตอล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านอื่น ๆ ยังประกอบไปด้วย ความจำเป็นของผู้ให้บริการในการเปิดโครงข่ายของตนเองผ่าน API ที่สามารถทำให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นในยุคถัดไปใช้งานได้ ในตอนท้ายยังมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องการสร้าง การออกแบบ และการประยุกต์ใช้รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ สำหรับการให้บริการลูกค้า

“ผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ประสบกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการต้องพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว และ สภาพแวดล้อมตลาดที่ไม่คุ้นเคยที่ กำลังเติบโตขึ้น การก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมต้องสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่สามารถส่งมอบได้อย่างสมบูรณ์ พัฒนาจากล่างขึ้นบน และพนักงานมีส่วนร่วม เพื่อจะกำหนดตำแหน่งของผู้ให้บริการสำหรับการแข่งขันในอนาคตที่รวดเร็ว มีความเปราะบาง และ ต้องตอบสนองอย่างทัน ท่วงที” กล่าวโดย นายฮิว อุจฮาซี รองประธานไอดีซี เอเชียแปซิฟิก

idc_thailand_asia_pacific_telecom_summit_2016

ในภาพจากซ้ายไปขวา : Mr. Shiv Putcha, Associate Director, Telecom Practice, IDC Asia/Pacific; Mr. Tanaphon Manavutiveth, Director, Customer Happiness & Relationship, TRUE Corporation; Mr. Tuan Le, Managing Director, ASEAN, Orange Business Services; Mr. Trung Kien Hoang, Executive Vice President/Deputy CEO, FPT Telecom; Ms. Lopes Lu, Director, Internet & Commerce Division, FarEasTone

 

การประชุมครั้งนี้ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะสำหรับ Asia/Pacific Telecom Awards ประจำปี 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ :

Digital Service Provider of the Year Orange Business Services
Digital Transformer of the Year FPT Telecom
Excellence in Customer Experience TRUE Corporation
Best Telco-OTT Partnership  FarEasTone

    

รางวัล Asia/Pacific Telecom Summit Awards เป็นการให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจากการคัดเลือกผู้ให้บริการโทรคมนาคมในด้านต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาตนเองให้ประสบผลสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้ชนะในสาขารางวัลต่าง ๆ จะถูกพิจารณาให้เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจและส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภูมิภาค

การประกาศรางวัล Asia/Pacific Telecom Summit 2016 ถูกพิจารณาโดย ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก ที่ร่วมกันกับผู้สนับสนุนต่าง ๆ ได้แก่ พันธมิตรหลัก – Schneider Electric พันธมิตรด้านผู้นำทางความคิด – VirtusaPolaris และ ผู้จัดงาน – eG Innovations

เกี่ยวกับไอดีซี

ไอดีซี บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาดชั้นนำระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และ คอนซูมเมอร์เทคโนโลยี โดยนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์เจาะลึก ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอที ผู้บริหาร และ นักลงทุน ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อเทคโนโลยีและกำหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ปัจจุบัน ไอดีซี มีนักวิเคราะห์มากกว่า 1,100 คน ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล และ ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้านแก่ลูกค้าในเรื่องเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ และ แนวโน้ม ของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ในแต่ละประเทศ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สะสมมามากกว่า 50 ปี ไอดีซีได้ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุทุกวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไอดีซี เป็นบริษัทในเครือของไอดีจี ซึ่งดำเนินธุรกิจสื่อสารเทคโนโลยีวิจัย และ จัดงานสัมมนาชั้นนำระดับโลก ค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.idc.com


About TechTalkThai PR 2

Check Also

ตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศไทยเติบโต 9.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในครึ่งแรกของปี 2565 โดยได้แรงหนุนจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจ IDC กล่าว

กรุงเทพฯ 12 มกราคม 2566 – ตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศไทยเติบโต 20.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในครึ่งแรกของปี 2565 เร่งขึ้นจาก 14.5% YoY ในครึ่งหลังของปี …

พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ เผยการคาดการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับเอเชียแปซิฟิก ในปี 2566

การโจมตีทางไซเบอร์ที่พบในอุตสาหกรรมต่างๆในปีที่ผ่านมามีสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นจนก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สร้างความเสียหายต่อธุรกิจต่างๆ โดยในปี 2565 อาชญากรไซเบอร์มุ่งเป้าการโจมตีไปที่โครงสร้างระบบ โดยใช้มัลแวร์เรียกค่าไถ่ อีกทั้งยังมีการคิดค้นวิธีใหม่ๆ เพื่อโจมตีคริปโทเคอร์เรนซี การทำงานแบบไฮบริด รวมไปถึง API ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเพิ่งถูกโจมตีไปเมื่อไม่นานมานี้ จากแบบสำรวจล่าสุดของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ในหัวข้อ …