Black Hat Asia 2023

IBM ใช้ Blockchain จัดการ Supply Chain ของอาหารในจีนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

IBM ร่วมกับ Walmart และ Tsinghua University ได้จับมือกันพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ Supply Chain ของการขนส่งอาหารภายใน Walmart Food Safety Collaboration Center ในกรุงปักกิ่งด้วยเทคคโนโลยี Blockchain เพื่อติดตามและปรับปรุงวิธีการขนส่งและขายอาหารให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ibm_walmart_tsinghua_university_on_blockchain

การทำ Food Authentication และ Supply Chain Tracking นี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการค้นหาและระบุแหล่งที่มาของอาหารที่เน่าเสียหรือมีเชื้อต่างๆ ได้จากทั่วโลก โดยอาศัยคุณสมบัติของเทคโนโลยี Blockchain ที่ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ถูกบันทึกลงไปแล้วได้ ส่งผลให้ระบบมีความโปร่งใสและแม่นยำยิ่งกว่าแต่ก่อน รวมถึงยังทำให้สามารถติดตามสินค้าทุกรายการได้ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจำหน่ายสู่ลูกค้าทั้งหมด พร้อมบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมในระหว่าง Supply Chain ทั้งหมดนี้ได้จากการเก็บข้อมูลจาก Sensor ต่างๆ

ในมุมมองของร้านค้าเองนั้น การจัดการอาหารบนชั้นวางก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้สามารถติดตามได้ตลอดว่าอาหารที่กำลังจะหมดอายุแล้วยังมีเหลืออยู่บนชั้นวางมากน้อยแค่ไหน และจัดการให้ถูกต้องได้ทันท่วงทีก่อนที่ลูกค้าจะซื้อไปและเกิดผลเสียต่อสุขภาพ

ก็ถือเป็นกรณีศึกษาหนึ่งของการนำ Blockchain มาใช้ที่เห็นภาพได้ชัดเจนดีครับ

ที่มา: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/50816.wss


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

MFEC: พลิกโฉมการจัดการ Infrastructure ตอบโจทย์ Modernize Application ด้วย VMware Tanzu

แนวคิดการยกเครื่องแอปพลิเคชันเดิมสู่บริบทของการทำงานสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Modernization นั้นเริ่มกลายเป็นนโยบายหลักขององค์กร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยี Container นั้นได้สนับสนุนให้แนวคิดนี้ทำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถนำพลังจากเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรกลับกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่ง VMware Tanzu คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำ Modernization ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ยังรักษาระบบการทำงานแบบเดิม …

บริหารจัดการ Multi-Cloud ครบวงจรอย่างมั่นใจ ด้วย VMware Aria จาก Fujitsu

แม้ Multi-Cloud จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจองค์กรแล้วในทุกวันนี้ แต่การบริหารจัดการ Multi-Cloud ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างรอบด้านนั้นก็ยังคงเป็นความท้าทายของผู้บริหารฝ่าย IT ในหลายองค์กร เพราะ Cloud แต่ละระบบนั้นต่างก็มีความแตกต่างในเชิงรายละเอียด และยากต่อการรวบรวมข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์แบบรวมศูนย์