CDIC 2023

IBM เปิดตัว watsonx แพลตฟอร์ม AI และ Data ต่อยอดจาก Foundation Model เพื่อพัฒนา AI ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

IBM เปิดตัว watsonx แพลตฟอร์ม AI และ Data “รุ่นใหม่” ที่รวบรวมเครื่องมือในการพัฒนา ติดตั้ง เชื่อมต่อ และจัดการโมเดล AI และข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างครบครันและปลอดภัย โดยไฮไลท์ของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่ความสามารถการใช้ประโยชน์จาก Foundation Model ของ IBM ที่จะช่วยเป็นพื้นฐานให้กับการพัฒนา AI สำหรับใช้งาน ช่วยให้การพัฒนา AI มาใช้งานในองค์กรนั้นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

IBM watsonx ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ภายในองค์กรโดยเฉพาะ โดยจับประเด็นปัญหาที่ธุรกิจมักพบบ่อยในการใช้งาน AI ได้แก่ การพัฒนาโมเดลเข้ามาช่วยทำงานหลายๆประเภท การจัดการกับข้อมูลภายในองค์กร และการจัดการ Lifecycle ของ AI ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ ด้วยแนวความคิดเช่นนี้ IBM watsonx จึงประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่

watsonx.ai

สตูดิโอ Self-service สำหรับพัฒนาโมเดล AI สำหรับนักพัฒนาและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จาก Foundation Model ที่พัฒนาโดย IBM ซึ่งเป็น AI สารพัดประโยชน์ที่ได้รับการเทรนมาด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลและสามารถเป็นพื้นฐานให้ต่อยอดไปพัฒนาโมเดล AI หลายๆรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็น Generative AI, Classification, การประมวลผลภาษา, หรืองานอื่นๆ

watsonx.ai รองรับการพัฒนาโมเดล AI ทั้งการต่อยอดจาก Foundation Model ของ IBM, โมเดลจากโปรเจกต์ Opensource, และโมเดลที่ธุรกิจพัฒนาขึ้นมาเอง โดยในการใช้งานจะมีเครื่องมือสำหรับปรับจูน รวมไปถึง SDK และ API ต่างๆ ที่จะช่วยเร่งความเร็วในการพัฒนาโมเดลขึ้นมาใช้

ตัวอย่าง Foundation Model ที่ watsonx มีให้ใช้งานในการเปิดตัวช่วง Beta มีเช่น

  • fm.code – Generative AI สำหรับการเขียนโค้ดโปรแกรมมิ่งผ่านการสั่งงานด้วยภาษาธรรมชาติ
  • fm.NPL – ชุด Large Language Models (LLMs) ที่ถูกเทรนมาด้วยข้อมูลเฉพาะของอุตสาหกรรมต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกและลดอคติภายในข้อมูลลงแล้ว
  • fm.geospatial – โมเดลที่ถูกสร้างขึ้นโดยข้อมูลสภาพอากาศและค่าต่างๆทางภูมิศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ตำแหน่งพื้นที่ สภาพอากาศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ

watsonx.data

watsonx.data คือพื้นที่ในการเก็บข้อมูลที่มีสถาปัตยกรรมแบบ Data Lakehouse ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ควบรวมข้อดีของ Data Lake (ความยืดหยุ่น การสเกล และราคา) เข้ากับข้อดีของ Data Warehouse (การจัดการข้อมูล คุณสมบัติ ACID ของฐานข้อมูล) โดย IBM ได้พัฒนาให้ watsonx.data รองรับการทำงานร่วมกับโมเดล AI ทั้งในแง่ของการค้นหาข้อมูล, Transaction, และการจัดการ Governance การแชร์ข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

watsonx.data นั้นสามารถทำงานได้ทั้ง On-premise และ Multi-cloud ช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้ Data Warehouse ดั้งเดิม และมาพร้อมกับเครื่องมือและระบบ Automation ที่จะช่วยให้การค้นหาและนำข้อมูลมาใช้งานนั้นเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

watsonx.governance

watsonx มาพร้อมกับเครื่องมือที่จะช่วยธุรกิจในการควบคุมความเสี่ยงและจัดการกับความปลอดภัย ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของ AI ซึ่งเป็นประเด็นหลักของการ Governance ที่ธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เครื่องมือใน watsonx.governance นั้น นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆแล้ว ยังมีกลไกในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ตรวจสอบอคติในโมเดล AI เฝ้าระวังความเสี่ยงด้านจริยธรรม รวมไปถึงการช่วยในการอธิบายกระบวนการทำงานของโมเดล AI ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ

ในการสำรวจผู้นำธุรกิจโดย IBM พบว่าประเด็นความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส และความเป็นส่วนตัวเหล่านี้นั้นเป็นความกังวลที่ผู้บริหารร้อยละ 42 และ 30 มีต่อการนำ Generative AI มาใช้งานจริงในธุรกิจ

––––––––

IBM เชื่อว่า ณ ปัจจุบัน โลกอยู่ในจุดเริ่มต้นของการนำ Generative AI มาสร้างคุณค่าให้กับองค์กร และ Foundation Model จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาหรือปรับแต่งโมเดล AI เฉพาะทางที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

IBM คาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการ watsonx แบบ General availability ได้ในเดือนกรกฎาคมปี 2023 ที่จะถึงนี้ แต่หากองค์กรใดที่สนใจทดสอบการใช้งาน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนทดลองใช้งานได้ที่ https://www.ibm.com/products/watsonx-ai


Check Also

Sirisoft ผนึกกำลัง Red Hat และ VST ECS นำเสนอ Red Hat OpenShift Platform Plus [Guest Post]

Sirisoft (สิริซอฟต์) ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของไทย ผนึกกำลัง Red Hat (เร้ดแฮท (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับแนวหน้าของโลก และ VST ECS (วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) …

Intel ออกบริการ Trust-as-a-Service ภายใต้โปรเจ็ค ‘Amber’

Project Amber ถูกวางตัวให้เป็นบริการ SaaS ที่จะช่วยเรื่องของการตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยเป็นบริการแรกในส่วนของ Trust Authority ที่ถูกเปิดตัวออกมา