CDIC 2023

IBM เปิดตัวบริการ Cloud Industry Platform ตอบโจทย์การลงทุน Cloud และ Big Data แยกในแต่ละธุรกิจ พร้อมเปิด IBM Cloud Business Innovation Center ใน Bangalore

ibm_logo

IBM ประกาศเปิดตัวบริการ Cloud Industry Platform โดยผสาน Cloud Business Solutions ต่างๆ ที่มีอยู่ เข้ากับทีมให้คำปรึกษาทางด้านการนำ Cloud และ Big Data ไปใช้ในแต่ละกลุ่มธุรกิจที่เปิดใหม่ภายใต้ชื่อ IBM Cloud Business Innovation Center ณ Bangalore เพื่อให้แต่ละกลุ่มธุรกิจสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มต้นจาก 3 กลุ่มธุรกิจแรกก่อนดังนี้

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com
  • Retail Comsumer Experience ระบบ Consumer Engagement Platform ที่เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยนำเอาข้อมูลแวดล้อม, ความสัมพันธ์, การเข้าถึงผ่านช่องทางที่หลากหลาย และระบบ Personalize ที่ครบวงจรมาสร้างประการณ์แบบ Passion Driven ให้แก่ลูกค้าได้
  • Personalized Learning ระบบการเรียนการสอนแบบ Data Driven ที่ใช้ได้ทั้งสำหรับภาคการศึกษา และการฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร
  • Insights for a Connected World ระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่รับมาจากอุปกรณ์ Internet of Things โดยเฉพาะ เพื่อให้องค์กรสามารถสร้าง Business Model ใหม่ๆ, บริการลูกค้าได้ดีขึ้น และปรับปรุงกระบวนการในการทำงานได้ดีขึ้น

ทั้งนี้ถ้านับเฉพาะระบบ Cloud Business Solutions ในปีที่ผ่านมา IBM ก็ได้เปิดตัวไปแล้วมากถึง 20 Solutions ให้องค์กรต่างๆ พร้อมเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ http://www.ibm.com/cloud-computing/us/en/learn/cloud-business-solutions

ที่มา: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/47740.wss 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

สัมภาษณ์พิเศษ การเผยแพร่งานวิจัย หัวข้อ “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurship) ของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ เพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยี ในประเทศไทย”

รายงานวิจัยโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.คมกริช ไพฑูรย์ และ อาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง (2565) “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurship) ของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ เพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยี ในประเทศไทย” อ้างอิงจากการตีพิมพ์ครั้งที่ …

Sirisoft ผนึกกำลัง Red Hat และ VST ECS นำเสนอ Red Hat OpenShift Platform Plus [Guest Post]

Sirisoft (สิริซอฟต์) ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของไทย ผนึกกำลัง Red Hat (เร้ดแฮท (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับแนวหน้าของโลก และ VST ECS (วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) …