Black Hat Asia 2023

IBM เปิดตัว IBM Q ระบบ Quantum Computer สำหรับงานทางธุรกิจและวิทยาศาสตร์

IBM ประกาศเปิดตัวระบบ Quantum Computer สำหรับงานประมวลผลทางธุรกิจและวิทยาศาสตร์ภายใต้ชื่อ IBM Q และจะกลายเป็นกำลังสำคัญของ IBM Cloud ในอนาคต

Credit: IBM

IBM Q นี้จะเป็นระบบ Quantum Systems และ Service ซึ่งจะเปิดให้ใช้บริการได้ผ่านทาง IBM Cloud Platform และมีเป้าหมายเพื่อใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ระบบ Artificial Intelligence (AI) หรือ Cognitive Computing ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ทำการศึกษา ทำให้ต้องอาศัยระบบที่มีพลังประมวลผลสูงมากเพื่อใช้คำนวนชุดของการจำลองจำนวนมหาศาลในระดับที่ระบบ Computer ทุกวันนี้ไม่อาจไปถึงได้ จนต้องใช้ Quantum Computer ซึ่งมีพลังประมวลผลที่สูงกว่าเข้ามาช่วย

ในการเปิดตัว IBM Q ครั้งนี้ ได้มีการเปิด API ชุดใหม่สำหรับ IBM Quantum Experience ที่ https://quantumexperience.ng.bluemix.net/qstage/#/community เพื่อให้ระบบ 5-Qubit Quantum Computer สามารถทำงานร่วมกับระบบ Computer ทั่วๆ ไปในปัจจุบันได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Quantum Physics เชิงลึกแต่อย่างใดในการใช้งาน

นอกจากนี้ IBM Quantum Experience ยังได้มีการอัปเกรดวงจรภายในให้เป็นแบบ 20-Qubit ด้วย และจะเปิด SDK ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ภายในครึ่งแรกของปี 2017 นี้ โดย IBM นั้นมีเป้าหมายที่จะพัฒนา IBM Q ให้มีขนาดใหญ่ถึง 50-Qubit ให้ได้ภายในอีกไม่กี่ปีถัดจากนี้

IBM เองนั้นได้มีทีมนักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เกี่ยวกับ Quantum Computer อยู่ตลอด เช่น งานวิจัยในการใช้ Quantum Processor เพื่อทำการจำลองปัญหาทางด้านเคมีโดยเฉพาะที่ https://arxiv.org/abs/1701.08213 และ https://arxiv.org/abs/1612.02058 และในอนาคตก็จะมีการขยายออกไปแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ยา, การแพทย์, การคมนาคมขนส่ง, การเงิน, AI และ Cloud Security ด้วย

ทั้งในในโครงการ IBM Quantum Experience ที่ได้เปิดตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทำการทดลองใช้งาน Quantum Computer ได้บน Cloud นั้น ก็มีผู้ที่สมัครเข้ามาทดลองใช้งานมากถึง 40,000 คน และทำการทดลองใช้งานไปกว่า 275,000 การทดลอง จนกระทั่งมีเปเปอร์งานวิจัยออกมาด้วยกันทั้งสิ้น 5 ชุดที่อ้างอิงว่ามีการใช้งาน Quantum Experience ที่ https://quantumexperience.ng.bluemix.net/qstage/#/community/question?questionId=73bfa1e0a6bacf71fa53b5cc81598b0d อีกทั้งยังได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เช่น MIT, University of Waterloo และ EPFL เพื่อทำงานวิจัยต่างๆ อยู่ตลอด

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาเกี่ยวกับ IBM Q ได้ที่ http://www.ibm.com/ibmq ทันทีครับ ส่วนผู้ที่สนใจ API และตัวอย่าง Script สำหรับพัฒนาระบบต่างๆ บน Quantum Computer สามารถศึกษาได้ที่ https://github.com/IBM/qiskit-api-py และ https://github.com/IBM/qiskit-sdk-py เลยครับ

 

ที่มา: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/51740.wss


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …