Black Hat Asia 2023

[PR] มศว. ร่วมกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย เร่งเดินหน้าปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล รับนโยบาย Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เดินหน้าปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล จัดทำโครงการพัฒนาระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU ERP : Power Of UNITY) ที่ร่วมดำเนินการกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อจัดการและดำเนินงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดมาตรฐานภายในมหาวิทยาลัย และก้าวไปสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ระบุการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เล็งเห็นประโยชน์มหาศาลที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้รับ ทั้งเรื่องความสะดวกในการทำงานให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงการให้ข้อมูลบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ด้วยระบบ ERP จาก SAP ซึ่งเป็นระบบการจัดการภาพรวมของทุกหน่วยงานภายในองค์กรชั้นนำของโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้ในหลายๆ องค์กรต่างมีการขยับตัว ปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคม เพราะตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารต้องฉับไว ทันเหตุการณ์ และยังถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลผลักดันและสนับสนุนให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และยกระดับมาตรฐานการทำงานในทุกๆ ฝ่าย ดังนั้นด้านการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของทั้งสังคม และเศรษฐกิจก็ต้องขยับตัวและปรับตัวตามเช่นกัน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนและทำให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่ยุคดิจิทัล

สำหรับการทำโครงการพัฒนาระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU ERP : Power Of UNITY) ที่ร่วมดำเนินการกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อจัดการและดำเนินงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดมาตรฐานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้ข้อมูลบริการด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำด้วยระบบ ERP จาก SAP เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ  โครงการนี้จึงถือเป็นการก้าวไปสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่ทั้งนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ทำให้ทุกคนสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเข้ามาอยู่ที่เดียวกันได้ และยังเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัยในการรักษาข้อมูล เช่น ในส่วนการวางแผนงานระบบภายในคณะ/หน่วยงาน การส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการดำเนินการและบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ เปลี่ยนจากการบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษให้กลายเป็นการจัดการข้อมูลบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ระบบออนไลน์ถึงกัน โดยเป็นข้อมูลเดียวกัน ถือเป็นการใช้แอปพลิเคชันเพื่อสร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยของเราได้ ซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ เหล่านี้จะช่วยให้สามารถทำงานไปได้อย่างรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงประโยชน์ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลเท่านั้น” รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กล่าว

นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า 

สำหรับความจำเป็นของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร ในมหาวิทยาลัยคือ

ปรกติแล้วมหาวิทยาลัย มีพันธกิจที่หลากหลาย มิใช่เพียงแค่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ แต่มีทั้งการวิจัย การบริการวิชาการ และอื่นๆ จึงทำให้มีธุรกรรมมากมายทั้งในด้านปริมาณรายการ และรูปแบบ ระบบที่สามารถรองรับกับการทำงานที่สอดคล้องและเหมาะสมได้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งนั่นก็คือ SAP ERP

องค์กรได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบ SAP ที่ติดตั้งโดย I AM Consulting อย่างไรบ้าง

ด้วย SAP ERP ซึ่งมีคุณสมบัติ Online Realtime Integration โดยมีการเก็บข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง รองรับการบันทึกข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลได้จากทุกส่วนงานได้พร้อมกัน จึงสามารถงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องทันต่อเหตุการณ์

นอกจากนี้ ระบบงานต่างๆ ของ SAP ERP  ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับความต้องการของการบริหารงานมหาวิทยาลัยได้ เช่น รองรับการทำบัญชีสามมิติ การทำบัญชีกองทุน การควบคุมงบประมาณ การจัดการต้นทุนทั้งนี้ บริษัท ไอแอมคอนซัลติ้ง ในฐานะ SAP Gold Partner ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำโครงการ SAP ERP ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ จึงสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาใช้เพื่อความสำเร็จของโครงการฯ และมหาวิทยาลัย

###


About TechTalkThai PR 2

Check Also

ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ [Guest Post]

ยูจีน โฮ ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจากฟิลลิป หยวน โดยเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2566

SYMC โชว์ผลประกอบการปี 2565 กำไรสุทธิโต 162.1 ล้านบาท เติบโต 67% พร้อมประกาศปันผลหุ้นละ 0.0935 บาท [Guest Post]

SYMC รายงานผลประกอบการปี 2565 มีกำไรสุทธิ 162.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67% จากปีก่อนหน้านี้ที่มีกำไรสุทธิปกติ 96.9 ล้านบาท (กำไรสุทธิหลังหักรายได้อื่นจากการคืนค่า USO หรือค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเพียงครั้งเดียว เป็นจำนวน …