[I AM Virtual Conference] PMS: People Strategy That Raises Performance

ใกล้ถึงเวลาที่ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกันอีกแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็น HR ที่ต้องออกแบบระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System หรือ PMS) ให้เหมาะกับองค์กรของคุณ เป็นหัวหน้าที่ต้องประเมินผลลูกน้องในทีมของตนเอง I AM Consulting ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์เรื่อง PMS: People Strategy That Raises Performance ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: PMS – People Strategy that Raises Performance
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://us06web.zoom.us/webinar/register/9816678265664/WN_W4MZ9b5yT8mCdACrgDgswQ

เพราะพนักงานเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ในการทำให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จ การออกแบบระบบการบริหารผลงาน (PMS) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจ และสามารถดึงศักยภาพของพนักงานให้ออกมาได้เต็มที่ และในทางกลับกัน หากองค์กรไม่สามารถออกแบบระบบการบริหารผลงานที่ดีได้ ก็จะบั่นทอนขวัญกำลังใจของพนักงานและองค์กรเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากผลการประเมินที่ได้มา เราจะทำอย่างไรที่จะสร้างระบบการบริหารผลงาน (PMS) ที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้

ภายในงานสัมมนานี้ ท่านจะได้ทราบถึงแนวทางการออกแบบระบบการบริหารผลงาน (PMS) ในรูปแบบต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนักพัฒนาโปรแกรม PMS ที่ตอบโจทย์องค์กรมาแล้วมากมายในทุกอุตสาหกรรม และกรณีศึกษาจากบุคลากรด้าน HR ตัวจริงที่จะมาแชร์ประสบการณ์ ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่องค์กรต้องเผชิญในการประเมินผล ไขข้อข้องใจว่าการประเมินผลทำเพื่อพัฒนาพนักงานหรือเพื่อกำหนดผลตอบแทน รวมไปถึงเทคนิคการประเมินผลรูปแบบต่างๆ ทั้ง KPI, Competency, OKR 360, Feedback จนถึงเทคนิคการประเมินผลสมัยใหม่อย่าง Achievement และ Rubric

เราจะมีวิธีการออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้อย่างไร เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ด้านบุคลากรขององค์กร (People Strategy) และขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้

สัมมนาดีๆแบบนี้ คน HR ตัวจริงไม่ควรพลาด

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

14:00 – 14:05 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของระบบประเมินผลงาน
14:05 – 14:25 รูปแบบระบบประเมินผลงาน ปัญหาและความท้าทายที่องค์กรต้องเจอ
14:25 – 14:45 กรณีศึกษา การนำทฤษฎีและรูปแบบระบบประเมินผลงานต่างๆไปปรับใช้ในองค์กร
14:45 – 15:05 การปรับตัวของระบบประเมินผล
15:05 – 15:15 ระบบคลาวด์สำหรับโปรแกรม HR
15:15 – 15:30 ถาม-ตอบ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญ Data Protection Officer, Auditor และ HR ร่วมงาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 [17-18 ก.พ. 2023 ณ สามย่านมิตรทาวน์]

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญ Data Protection Officer, Auditor และ HR ทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาและฟังบรรยายในงาน Cybersecurity Expo ระดับชาติ “Thailand National Cyber Week 2023” เพื่อเรียนรู้ถึงข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์บังคับด้าน Cybersecurity และ Data Privacy เจาะลึกในอุตสาหกรรมของไทย รับชมเนื้อหาการบรรยายด้านข้อกฎหมายและประเด็นน่าสนใจที่หลากหลาย พร้อมพบปะกับเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) โดยตรง ในวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ ณ สามย่านมิตรทาวน์

ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมงาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 [17-18 ก.พ. 2023 ณ สามย่านมิตรทาวน์]

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาและฟังบรรยายในงาน Cybersecurity Expo ระดับชาติ “Thailand National Cyber Week 2023” เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางการระวังภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับตนเอง, เยาวชนในครอบครัว และไขข้อข้องใจสำหรับกรณีแก๊ง Call Center และแอปดูดเงินธนาคาร ว่าเหล่ามิจฉาชีพทำการหลอกลวงอย่างไร และเราจะป้องกันตนเองได้อย่างไรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ ณ สามย่านมิตรทาวน์