Black Hat Asia 2023

[Video Webinar] แนะนำ 6 เทคโนโลยีการปกป้องข้อมูลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย TechTalk Webinar เรื่อง “แนะนำ 6 เทคโนโลยีการปกป้องข้อมูลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” พร้อมเจาะลึกความต้องการของ พ.ร.บ.ฯ ฉบับดังกล่าว และทำความรู้จักเทคโนโลยีแต่ละประเภทที่องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้น ที่เพิ่งจัดไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: คุณภูสิทธิ์ ชีนะกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่าย Security Services จาก UIH

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) จะเริ่มมีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานและทุกผู้ประกอบการในวันที่ 27 พฤษภาคม 2020 ที่จะถึงนี้ ในช่วงปี 2019 องค์กรและบริษัทส่วนใหญ่เริ่มตระหนักและเตรียมวางแผนกลยุทธ์เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฯ ฉบับดังกล่าวแล้ว แต่ยังคงมีอีกหลายองค์กรที่ลังเลว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีหรือโซลูชันใดมาใช้เป็นมาตรการควบคุมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ พ.ร.บ.ฯ ดี

ด้วยเหตุนี้ UIH จึงได้รวบรวม 6 เทคโนโลยีสำคัญที่องค์กรควรนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ IT ของตนเพื่อให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามความต้องการของ พ.ร.บ.ฯ ซึ่งจะมาแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบใน Webinar นี้ โดยภายใน Webinar ท่านจะได้พบกับ

  • สรุปสาระสำคัญและความต้องการของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • กรอบการทำงานและการวางกลยุทธ์สำหรับปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  • ความท้าทายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ฯ
  • แนะนำเทคโนโลยีและโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของ พ.ร.บ.ฯ
  • ถามตอบประเด็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ กับผู้เชี่ยวชาญจาก UIH

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and Traditional Workload” [5 เมษายน 2566 — 13.30น.]

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and …

[Video Webinar] Securing Container and Cloud Workload in 2023

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย F5 Webinar เรื่อง “Securing Container and Cloud Workload in 2023” เพื่อเรียนรู้การปกป้อง Container และ Cloud …