HPE Datacenter Care: บริการดูแลอุปกรณ์ใน Datacenter แบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพจาก HPE Pointnext

ท่ามกลางภาวะที่ธุรกิจองค์กรนั้นต่างเร่งพัฒนาระบบ IT เพื่อแข่งขันกัน ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรด้าน IT ก็ยิ่งทวีความรุนแรงสูงขึ้นจนอาจทำให้หลายๆ ธุรกิจองค์กรนั้นอาจประสบกับความเสี่ยงได้ HPE ได้เล็งเห็นถึงประเด็นปัญหานี้ จึงได้เริ่มนำบริการ HPE Datacenter Care มาเปิดให้บริการในไทย เพื่อให้เหล่าธุรกิจองค์กรนั้นมั่นใจได้ว่าจะมีทีมงานมืออาชีพคอยช่วยดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน Datacenter ซึ่งเป็นหัวใจของระบบ Application สำคัญในธุรกิจได้อยู่ตลอด

บุคลากรด้าน IT ไม่เพียงพอ เป็นปัญหาใหญ่ของวงการ IT ทั่วโลก

จากการสำรวจของ 451 Research เมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา พบว่ามีธุรกิจองค์กรที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากร IT ถึง 29% ซึ่งประเด็นปัญหาข้อนี้ก็ได้ส่งผลต่อเนื่องให้ธุรกิจองค์กรนั้นไม่สามารถดำเนินดการใดๆ ทางด้านระบบ IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวนัก ทำให้ในภาวะที่ภาคธุรกิจต้องเร่งแข่งขันด้านการสร้างนวัตกรรม อาจต้องหยุดชะงักไปได้

Credit: 451 Research, HPE

ถึงแม้การมีบริการ Cloud นั้นดูจะเป็นหนทางที่จะทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถลดจำนวนบุคลากรด้าน IT ลงไปได้ แต่ในธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ที่ยังคงมี Application จำนวนมากซึ่งทำงานร่วมกันอย่างซับซ้อน ท้ายที่สุดแล้วถึงแม้จะย้ายระบบไปสู่การเป็น Hybrid Cloud หรือ Multi-Cloud ได้สำเร็จ แต่การดูแลรักษาระบบเหล่านี้ให้สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงแข็งแรง และย้ายระบบได้อย่างมั่นใจนั้น ก็ยังต้องอาศัยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาอีกอยู่ดี

ในขณะเดียวกัน ด้วยแนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยที่กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น การมีเจ้าหน้าที่ IT ซึ่งมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบ IT ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในระดับฐานรากอยู่ตลอดเวลานั้นก็กลายเป็นที่ต้องการมากขึ้น ด้วยสาเหตุหลายประการดังที่กล่าวมานี้ ความต้องการเจ้าหน้าที่ IT ในแต่ละธุรกิจองค์กรนั้นก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น สวนทางกับแนวคิดของฝ่ายบริหารที่เชื่อว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเข้ามาช่วยลดจำนวนบุคลากรภายในองค์กรลงได้

เหตุนี้เอง แนวทางด้านการให้มืออาชีพจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือด้าน IT จึงได้กลับมาใหม่ในรูปแบบที่มีความเข้มข้นยิ่งกว่าในอดีต จากเดิมทีที่ธุรกิจต่างๆ เลือกใช้บริการ Outsource เพื่อทำงานแทนพนักงานภายในธุรกิจองค์กร เหล่าผู้พัฒนาเทคโนโลยีนั้นก็ได้ผันตัวมาให้บริการมืออาชีพโดยตรงเองเพื่อให้ธุรกิจองค์กรมั่นใจว่าจะได้ทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างครบถ้วนมาช่วยทำงานแทน เพื่อให้การดูแลรักษาและบริหารจัดการระบบ IT ที่ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในทุกวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง

รู้จักกับ HPE Pointnext ทีมบริการมืออาชีพจาก HPE

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจองค์กรที่ต้องการบริการจากทีมงานมืออาชีพของผู้พัฒนาเทคโนโลยี ทาง HPE จึงได้ริเริ่มบริการ HPE Pointnext ขึ้นมา โดยภายในทีม HPE Pointnext นี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT ในสาขาต่างๆ รวมกันกว่า 25,000 คนพร้อมให้บริการใน 80 ประเทศทั่วโลก คอยช่วยดูแลโครงการต่างๆ มากกว่า 11,000 โครงการในแต่ละปี

Credit: HPE

บริการของทีมงาน HPE Pointnext นี้มีหลากหลาย ตั้งแต่การติดตั้งระบบ, การเช่าใช้งานระบบ, การดูแลรักษาและให้คำปรึกษาระบบ รวมถึงบริการเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละธุรกิจ ซึ่งบริการ HPE Pointnext นี้ก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก ด้วยความแข็งแกร่งทางด้านชื่อเสียงและฐานลูกค้าของ HPE นั่นเอง

HPE Datacenter Care: บริการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้งานภายใน Datacenter โดยเฉพาะ ด้วยทีมงานของ HPE Pointnext

Credit: HPE

HPE Datacenter Care นี้เป็นหนึ่งในบริการภายใต้ HPE Pointnext ที่มุ่งเน้นด้านการดูแลรักษาและบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการใช้งานอยู่ภายใน Datacenter ของธุรกิจองค์กรให้ทำงานได้อย่างมั่นใจอยู่เสมอ โดยบริการนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การดูแลรักษาระบบที่ใช้เทคโนโลยีของ HPE เท่านั้น ซึ่งไม่ว่าระบบที่ธุรกิจองค์กรใช้งานอยู่จะเป็นยี่ห้อใดๆ ทีมงาน HPE Pointnext ก็สามารถเข้าไปช่วยดูแลรักษาหรือบริหารจัดการได้ทั้งสิ้น

ในบริการ HPE Datacenter Care นี้ เบื้องต้นทาง HPE จะทำการจัดตั้งทีมงานย่อยซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ 3 ตำแหน่งมาเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสำหรับธุรกิจองค์กรแต่ละแห่ง ได้แก่

  • Account Support Manager (ASM) ทำหน้าที่ด้านการวางแผนในการดูแลรักษาและบริหารจัดการระบบต่างๆ รวมถึงทบทวนแผนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แผนการด้านการดูแลรักษาและบริหารจัดการ Datacenter นี้ปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ใช้งานภายใน Datacenter ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงจัดตารางและกำหนดการการฝึกอบรมให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย
  • Technical Account Manager (TAM) ทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ในเชิงเทคนิค และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
  • Datacenter Hardware Specialist (DHS) ผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีต่างๆ ที่ธุรกิจองค์กรนั้นๆ เลือกใช้งาน ทำหน้าที่ด้านการแก้ไขปัญหาเชิงลึกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ

ทีมงานย่อยนี้จะมีบทบาทครอบคลุมในทุกๆ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและการแก้ปัญหาภายใน Datacenter อยู่ตลอดเวลา รวมถึงจะต้องมีหน้าที่ในการคอยให้คำแนะนำที่เหมาะสมเมื่อมีคำถามใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับ Datacenter ด้วย

นอกเหนือไปจากการมีทีมงานเฉพาะสำหรับคอยให้บริการแล้ว ภายในบริการ HPE Datacenter Care นี้ก็ยังได้รวมเอาบทเรียนออนไลน์เพื่อให้พนักงานของธุรกิจองค์กรนั้นๆ ได้เข้าไปเรียนรู้เทคโนโลยีหรือแนวทางใหม่ๆ ในการจัดการกับระบบ IT ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะ, ความสามารถ และแนวคิดอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ทีมงาน IT ของธุรกิจองค์กรนั้นๆ มีความแข็งแกร่งขึ้นเป็นลำดับสืบไป

ต่อยอดตอบโจทย์เฉพาะทาง ด้วยบริการเสริมใน HPE Datacenter Care

บริการ HPE Datacenter Care นี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากธุรกิจองค์กรทั่วโลก จนมีธุรกิจองค์กรมากกว่า 4,000 แห่งทั่วโลกใช้บริการนี้แล้วตั้งแต่เมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา ทำให้ทาง HPE นั้นมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกค้ารายต่างๆ และเข้าใจถึงความต้องการทางธุรกิจที่มากไปกว่าการดูแลรักษาระบบ Datacenter เบื้องต้น จนในที่สุด HPE ก็ได้นำเสียงของลูกค้ามาพัฒนาเป็นบริการใหม่ๆ เสริมขึ้นมา เช่น

  • บริการเสริมสำหรับการสำรองข้อมูลและป้องกันข้อมูลสูญหาย โดยทีมงาน HPE Pointnext จะเข้าไปช่วยจัดการกระบวนการในการสำรองข้อมูลและวางแผนรับมือกับกรณีเหล่านี้โดยเฉพาะ
  • บริการเสริมสำหรับรองรับระบบ SAP HANA เพื่อช่วยปรับแต่งระบบ IT ให้รองรับการใช้งาน SAP HANA ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทนทานสูงสุด และรองรับการย้ายระบบ SAP HANA ได้อย่างมั่นใจ
  • บริการเสริมสำหรับการจัดการ Microsoft Azure เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้งานบริการ Public Cloud ชั้นนำได้อย่างคุ้มค่า ต่อยอดสู่ภาพของ Hybrid Cloud ได้ทันที
  • บริการปรับแต่งประสิทธิภาพของระบบ IT ต่างๆ ตั้งแต่ Edge จนถึง Cloud แก้ไขปัญหาคอขวดที่เกิดขึ้นในระบบ
  • บริการด้าน Risk Reduction และ Security เพื่อช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการกับช่องโหว่ต่างๆ ภายในระบบ IT
  • บริการด้านระบบ Automation เพื่อปรับกระบวนการต่างๆ ในการดูแลรักษาระบบ IT รายวันให้เป็นไปแบบอัตโนมัติ ง่ายต่อการทำงานในระยะยาว
  • บริการเสริมสำหรับ Enterprise DB Postgres เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล Postgres ได้อย่างมั่นใจและคุ้มค่า

ใช้ HPE Datacenter Care ร่วมกับ HPE Greenlake Flex Capacity: ระบบ IT พร้อมบริการมืออาชีพ ในรูปแบบการเช่าใช้แบบเดียวกับ Cloud

สุดท้ายนี้ สำหรับธุรกิจองค์กรต่างๆ ที่พร้อมก้าวไปสู่การปรับรูปแบบการลงทุนด้าน IT ภายใน Datacenter จาก CapEx ไปสู่ OpEx อย่างเต็มตัว ทาง HPE เองก็พร้อมที่จะนำเสนอบริการ HPE Datacenter Care ร่วมกับ HPE Greenlake Flex Capacity ที่จะเปิดให้ธุรกิจองค์กรนั้นสามารถเช่าใช้ระบบ IT ต่างๆ จากทาง HPE โดยนำอุปกรณ์ทั้งหมดไปติดตั้งที่สาขาของธุรกิจองค์กรให้พร้อมใช้งานได้ทันทีและมีทีมงานดูแลรักษา แต่คิดค่าใช้จ่ายแบบรายปีแทน พร้อมอัปเกรดระบบต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลา

แนวทางนี้จะทำให้ธุรกิจองค์กรต่างๆ นั้นสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถขยายระบบเพื่อรองรับความต้องการใหม่ๆ ได้อยู่ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องลงทุนก้อนใหญ่เป็นครั้งๆ อย่างในอดีตอีกต่อไป อีกทั้งยังมีทีมงานจาก HPE มาคอยช่วยติดตั้ง, ดูแลรักษา และจัดการระบบเหล่านี้ให้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT มาเป็นพนักงานของตนเองเพิ่ม เสมือนกับการเช่าใช้งานริการ Cloud แต่มี Hardware มาให้ใช้ถึงภายในองค์กรโดยตรงแทน

ติดต่อทีมงาน Metro Connect ได้ทันที

ผู้ที่สนใจโซลูชันของ HPE สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอทดสอบใช้งานระบบได้ทันทีที่ทีมงาน Metro Connect คุณโยธิน หงส์พันธุ์ (Mr.Yothin Hongphan) yothinhon@metroconnect.co.th 02-089-4343


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

จบที่ SDC ที่เดียว บริการต่อ MA อุปกรณ์ IT Hardware

หนึ่งในทางเลือกของระบบ IT โดยเฉพาะฝั่งเซิร์ฟเวอร์ On-premises ขององค์กรในปัจจุบัน คือ การบำรุงรักษา เพราะการอัปเกรดระบบอุปกรณ์ใหม่ๆ ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องค่าใช้จ่าย หรือเทคโนโลยีต่างๆ เพราะฉะนั้น การเลือกทำ MA ให้กับอุปกรณ์ …

Broadcom แยกขายส่วน End User Computing ของ VMware มูลค่า 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

หลังจากที่ Broadcom ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในธุรกิจของ VMware แต่ล่าสุดยังมีความเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้ง โดยมีดีลการขายกิจการส่วน VMware End User ซึ่งก็คือ Workspace ONE และ Horizon สู่มือของ …