[PR] ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ แนะองค์กรใช้ Hitachi Content Platform ช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่าคลาวด์สาธารณะ 5 เท่า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Hitachi Content Platform ช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีเดิมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และลดต้นทุนด้านการจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่าการใช้ระบบคลาวด์สาธารณะแต่เพียงอย่างเดียว 5 เท่า

บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ได้เพิ่มและปรับปรุงความสามารถหลายอย่างให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hitachi Content Platform (HCP) เพื่อช่วยสนับสนุนองค์กรขนาดใหญ่ให้สามารถแปรรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัลเพื่อการแข่งขันในตลาดได้อย่างสูงสุด กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรนี้มาพร้อมความสามารถในการสร้างผลกำไรและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานผ่านแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ระบบคลาวด์และการปรับใช้การวิเคราะห์เพื่อนำเสนอโอกาสและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ให้กับองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัย ความพร้อมในการใช้งาน และการปกป้องข้อมูลได้อย่างครอบคลุม

“นี่เป็นอีกครั้งที่ฮิตาชิฯ ใด้ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออบเจ็กต์โดยใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ Hitachi Content Platform ที่ครบวงจรและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว Hitachi Content Platform พร้อมนำเสนอระบบนิเวศที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนแอพพลิเคชันเดิมของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาเป็นหลัก รวมถึงรองรับการทำงานของระบบคลาวด์รุ่นใหม่และปริมาณงานภายในองค์กรได้อย่างครบครัน นอกจากนี้ยังนำเสนอแนวทางหลักสำหรับลูกค้าในการผสานรวมการทำงานของระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์แบบไฮบริด เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น” มร. ปีเตอร์ สโจเบิร์ก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ระบบคลาวด์ และระบบโมบิลิตี้ บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ กล่าว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ HCP เป็นโซลูชันครบวงจรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับการรับมือกับคลังข้อมูลจำนวนมาก เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน สนับสุนนการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จัดเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญ ช่วยให้การบริหารจัดการในระบบคลาวด์แบบส่วนตัว ไฮบริด และมัลติคลาวด์เป็นเรื่องง่าย และองค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึกผ่านระบบค้นหาและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม กลุ่มผลิตภัณฑ์ HCP ประกอบด้วย Hitachi Content Platform สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออบเจ็กต์ที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ ซึ่งได้ผสานรวมเทคโนโลยีการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการบีบอัดข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้สามารถนำเสนอระบบจัดเก็บข้อมูลภายในไซต์ปฏิบัติงานที่มีต้นทุนเพียง 1 ใน 5 ส่วนของระบบคลาวด์สาธารณะได้อย่างเห็นผล ทั้งยังช่วยให้ลูกค้ามีเครื่องมือที่เปี่ยมประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของตนได้ด้วย นอกจากนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ HCP ยังมี HCP Anywhere ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถด้านการซิงโครไนซ์และแชร์ไฟล์ รวมถึงการปกป้องข้อมูล Hitachi Data Ingestor (HDI) ซึ่งเป็นเกตเวย์ไฟล์บนระบบคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่นสูง และ Hitachi Content Intelligence ระบบที่ช่วยสร้างข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) ให้กับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของ Hitachi Content Platform

เมื่อองค์กรแบบดั้งเดิมจำเป็นต้องแปรรูปการดำเนินงานเพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ได้ในยุคดิจิทัล พวกเขาจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้มากยิ่งขึ้น ด้วย HCP องค์กรจะมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่อคลัสเตอร์เพิ่มขึ้น 400% มีความจุของโหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านไดรฟ์ขนาด 10 เทราไบต์มากขึ้น 67% ทั้งยังสามารถเพิ่มออบเจ็กต์ต่อโหนดได้ 55% และการจัดการเรื่องสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ก็จะเป็นเรื่องงง่ายขึ้นด้วย ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนด้านระบบจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่าการใช้ระบบคลาวด์สาธารณะเพียงอย่างเดียวเกินกว่า 80% และลูกค้ายังจะได้รับประโยชน์จากการถ่ายโอนไฟล์แบบหลายส่วนที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการอัพโหลด ดาวน์โหลด และการอ่านไฟล์ขนาดใหญ่เมื่อมีการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลผ่านคลาวด์ของ Amazon ทั้งยังได้มี API ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นภาพรวมที่นำไปสู่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของตนได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับระบบไอทีที่มีการเปิดใช้งานตลอดเวลาเช่นในทุกวันนี้ HCP จะเข้ามาช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน ความปลอดภัย และความยืดหยุ่นในหลายๆ ด้าน โดย HCP ได้เพิ่มฟังก์ชันการให้รหัสการลบข้อมูลแบบกระจายตามภูมิศาสตร์สำหรับองค์กรแบบหลายไซต์งาน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับความจุของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลลดลง และยังช่วยลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) และเพิ่มความสามารถในการสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลใหม่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย โดยไฟล์ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการกู้คืนจากระบบจัดเก็บข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่ตามภูมิศาสตร์ของไซต์งาน แทนที่จะดึงมาจากไซต์งานที่ซ้ำซ้อนกัน จึงช่วยเพิ่มความพร้อมใช้งานของข้อมูลกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ และผู้ใช้ HCP อาจเลือกใช้งานระหว่างการให้รหัสการลบข้อมูลและการป้องกันข้อมูลแบบ RAID ได้ตามความต้องการด้านประสิทธิภาพและความต้องการทางธุรกิจได้ โซลูชันนี้ยังรวมความสามารถตามที่ลูกค้าต้องการหลายอย่างเพื่อยกระดับการบริการที่มีอยู่เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการติดตามตรวจสอบ และเพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น HCP ได้เพิ่มการรองรับ KVM Hypervisor เพื่อปรับปรุงต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของให้ดีขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้นด้วย สำหรับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหลัก HCP ได้เพิ่มพอร์ตการบริหารจัดการเฉพาะที่แยกส่วนการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายระหว่างผู้ใช้กับผู้ดูแลระบบออกจากกันอย่างชัดเจน

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของ Hitachi Data Ingestor

เมื่อใช้ Hitachi Data Ingestor องค์กรจะสามารถลดความเสี่ยง ต้นทุน และความซับซ้อนของการจัดเตรียมบริการด้านไอทีให้กับไซต์งานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ และผู้ใช้ระบบคลาวด์ได้อย่างมาก คุณลักษณะใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้รวมถึงการอัพโหลดไฟล์แบบหลายส่วนไปยัง HCP เพื่อให้สามารถอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ไฟล์ .pst ได้เร็วขึ้น ความสามารถในการจัดการข้อขัดแย้งด้านการแชร์เนื้อหาที่ง่ายขึ้น การโอนย้ายไฟล์ที่ครอบคลุมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน และอัลกอริธึมการเข้ารหัสแบบ Hash ที่ดีกว่าเดิมเพื่อการป้องกันภัยคุกคามซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่างๆ 

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของ Hitachi Content Platform Anywhere

การปรับปรุงประสิทธิภาพในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับปรุง HCP Anywhere มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กรได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นในสถานที่ทำงานแบบดิจิทัลด้วยการผสานรวมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเนื้อหาที่มีอยู่เข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เพิ่มความสามารถด้านการแชร์ไฟล์ การทำงานร่วมกัน และการปกป้องข้อมูลในรูปแบบใหม่ ช่วยให้การค้นหาเป็นเรื่องง่าย และมี API ที่พร้อมรองรับขั้นตอนการทำงานใหม่ๆ และสามารถปรับให้เหมาะกับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ได้ตามต้องการ 

“ที่ MCIS, Inc. เราเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแลสุขภาพที่มุ่งมั่นในการนำเสนอและการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ในฐานะธุรกิจในเครือของ Marshfield Clinic Health System (MCHS) ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ MCIS จะต้องสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นภายใต้ต้นทุนที่ต่ำลงครอบคลุมทั้งระบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ฮิตาชิ ได้ช่วย MCIS ลดต้นทุนการดำเนินงานผ่านทางกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hitachi Content Platform ที่มีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองและช่วยกำจัดความต้องการด้านการสำรองข้อมูลแบบดั้งเดิม บริษัทของเรามีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นภายใต้ความช่วยเหลือของบริษัท ฮิตาชิ ในด้านการรวมแหล่งภาพทางการแพทย์อื่นๆ เข้าด้วยกัน และเป็นระบบทดแทนการสำรองข้อมูลแบบเดิมสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน MCHS นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมระบบรักษาความปลอดภัยที่ยืดหยุ่น การรองรับการใช้งานของผู้ใช้หลายราย และการเข้ารหัสที่มีพร้อมในตัวเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในกลุ่ม Hitachi Content Platform ได้อย่างราบรื่น ช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง โดยเราสามารถใช้ประโยชน์จากความจุของระบบจัดเก็บข้อมูลหลักที่มีอยู่เดิมภายใต้งบประมาณด้านการอัพเกรดและการชะลอการซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งานได้อย่างเห็นผล” มร. ทิม บูส รองประธานฝ่ายบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท Marshfield Clinic Information Services (MCIS)

“Klinikum Wels-Grieskirchen ต้องการนำโซลูชันไอทีนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยของเราให้ดีที่สุด เป็นเวลากว่า 4 ปีมาแล้วที่ Hitachi Content Platform ได้เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเราอย่างต่อเนื่องในรูปของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับการใช้งานด้านการรักษาผู้ป่วยบนระบบคลาวด์ที่สามารถผสานรวมเข้ากับระบบต่างๆ ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพที่จัดเก็บไว้บน HCP ก็ยังพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยเฉพาะด้านความเร็วและคุณภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับผู้ป่วย เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเมื่อได้รับทราบถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นใน Hitachi Content Intelligence และกลุ่มผลิตภัณฑ์ HCP อันเปี่ยมด้วยศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม  มร. เอลมาร์ เฟลมม์ ซีไอโอ Klinikum Wels-Grieskirchen

มร. เอนริโก ซินอเรททิ, หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ OpenIO กล่าวในรายงาน Gigaom ประจำเดือนมีนาคม 2017 ในหัวข้อ Sector Roadmap: Object storage for enterprise capacity-driven workloads ว่า “Hitachi Content Platform เป็นหนึ่งในระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออบเจ็กต์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของแพลตฟอร์มในตลาด มีลูกค้ามากกว่า 1,700 รายโดยมีความจุคลัสเตอร์เฉลี่ยระหว่าง 200 – 300 เทราไบต์ ทำงานควบคู่ไปกับระบบฮาร์ดแวร์ HDI (เกตเวย์ NAS ระยะไกล) และ HCP Anywhere (Sync & Share) ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องคุณภาพของการรวมระบบการทำงานได้แบบบูรณาการ”

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
Twitter
LinkedIn
Facebook

###

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์

บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด เป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้องค์กรพร้อมปรับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลผ่านโซลูชั่นการบริหารจัดการ การควบคุมตามกฎข้อบังคับและความปลอดภัย การเคลื่อนย้าย และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจร ได้แก่ สตอเรจ,  เซิร์ฟเวอร์, ซอฟต์แวร์, การวิเคราะห์, การบริหารจัดการเนื้อหา, และคลาวด์คอมพิวติ้ง พร้อมการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายอย่างครบถ้วน เราพร้อมช่วยองค์กรทั่วโลกเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า ทำให้สามารถมั่นใจในความได้เปรียบและทันต่อการแข่งขันสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลนี้ ทั้งนี้มีเพียงบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ รายเดียวเท่านั้นที่พร้อมเสริมศักยภาพให้กับองค์กรดิจิทัลด้วยการผสานการทำงานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุดเข้ากับเทคโนโลยีการปฏิบัติงานที่ได้จากกลุ่มบริษัทฮิตาชิทั้งหมด พร้อมรวมประสบการณ์นี้เข้ากับความเชี่ยวชาญของฮิตาชิภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เหนือกว่าให้กับองค์กรธุรกิจและสังคมที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการเติบโต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ HDS.com

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (ชื่อในตลาดหุ้นโตเกียว: 6501) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมมากมายซึ่งพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของสังคม บริษัทมีรายได้รวมในปีงบประมาณ 2558 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560) 9,162.2 พันล้านเยน (81.8 พันล้านดอลลาร์) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฮิตาชิถือเป็นผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Business) โดยมีพนักงานทั่วโลกประมาณ 304,000 คน และภายใต้ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน บริษัท ฮิตาชิ เน้นด้านนวัตกรรมให้กับลูกค้าในทุกภาคส่วน ได้แก่ พลังงาน/ไฟฟ้า, อุตสาหกรรม/ตัวแทนจำหน่าย/บริการด้านประปา, การพัฒนาเมือง และการเงิน/หน่วยงานภาครัฐ/การดูแลสุขภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของฮิตาชิ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.hitachi.com


About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Press Release] Westcon Group (Thailand) พร้อมจัดจำหน่ายโซลูชั่นของ EfficientIP

5 กรกฎาคม 2565 กรุงเทพฯ : Westcon-Comstor ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและตัวแทนจำหน่ายระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ บริษัท เอฟฟิเชียนต์ไอพี (EfficientIP) โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้โซลูชั่นการจัดการ DNS, …

[Guest Post] งานแถลงข่าวกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “The Culture of Innovation” การสร้างวัฒนธรรมของสตาร์ทอัพ กุญแจสู่การสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม ของ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 : Amazon เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมากมาย เช่น Netflix, Stripe และ Airbnb ไปจนถึงสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ไม่ว่าจะเป็น Grab, …