[PR] ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ร่วมบรรยายในงาน Thailand Big Data User Group Workshop จัดโดย สถาบัน IMC ชูซอฟท์แวร์ Pentaho for Enterprise

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบัน IMC จัด งาน Thailand Big Data User Group Workshop – Data lake : Redefine Data Warehouse โดยมีฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เป็นวิทยากรร่วม พร้อมทั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( EGA ) และ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด คู่ค้า เป็นผู้สนับสนุนงาน ภายในงานได้นำตัวอย่างการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ Pentaho เวอร์ชั่น Commercial for Enterprise สำหรับธุรกิจโทรคมนาคม และองค์กรขนาดใหญ่ ในการทำ Data Integration และการวิเคราะห์ เพื่อให้ความรู้ผู้อบรม สามารถนำแนวคิดไปใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร Q House ลุมพินี

hds-big-data-user-group-workshop

ภาพจากซ้าย: นายไชยรัตน์ วงศ์สว่างรัศมี ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด(ซ้ายมือ), ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบัน IMC (คนกลาง), นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์, Operation Director บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ดาวน์โหลด WHITEPAPER ฟรี: การสร้างรากฐานที่จำเป็นสำหรับ SMART HEALTHCARE

สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นกันบ่อยครั้งในหน้าสื่อเกี่ยวกับธุรกิจคือการที่โรคระบาดโควิด 19 ได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของการปฏิรูปทางดิจิทัลสำหรับองค์กรในทุกภาคส่วน คำพูดเหล่านี้จริง ทว่าแม้ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ขึ้น อาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพนั้นตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีกว่าองค์กรประเภทอื่นๆ

IBM เข้าซื้อกิจการ Dialexa เสริมศักยภาพให้กับ Digital Innovation

IBM ประกาศการซื้อกิจการ Dialexa ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ดิจิทัลชั้นนำของสหรัฐฯ เพื่อช่วยบริษัทต่างๆ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและบรรลุวาระการเติบโตทางดิจิทัล การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเสริมศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของไอบีเอ็มและให้บริการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับลูกค้า