วางระบบ Enterprise Data Warehouse ประสิทธิภาพสูงในแบบ Cloud-Native ด้วย IBM Netezza Performance Server จาก Metro Systems

เมื่อธุรกิจกลายเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดสินทรัพย์หนึ่งของธุรกิจองค์กร ระบบ Enterprise Data Warehouse (EDW) ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในระบบสำคัญที่ธุรกิจจะขาดไปไม่ได้แล้วในทุกวันนี้

อย่างไรก็ดี เมื่อธุรกิจต้องหันมาใช้ข้อมูลเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจและตัดสินใจในทุกกระบวนการ การเติบโตอย่างรวดเร็วของข้อมูลและธุรกิจก็ได้ทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ในการจัดเก็บ จัดการ ใช้งาน และบริหารข้อมูลภายในองค์กร

ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจถึงความท้าทายที่ธุรกิจต้องเผชิญในการวางกลยุทธ์ด้าน Enterprise Data Warehouse ในระยะยาว และทำความรู้จักกับ IBM Netezza Performance Server โซลูชันที่จะช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถตอบรับต่อทุกความต้องการในการใช้งานข้อมูลได้อย่างครอบคลุม

Enterprise Data Warehouse หัวใจสำคัญของ Data-Driven Business ที่ต้องรองรับการเติบโตของข้อมูลและธุรกิจไปพร้อมๆ กัน

แม้ทุกวันนี้เทคโนโลยีของระบบ Enterprise Data Warehouse หรือ EDW จะมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตอย่างชัดเจนมาก จากเดิมที่เคยต้องรอการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลหลายชั่วโมงเหลือหลายวัน มาสู่ภาพของการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลกันในแบบ Real-time หรือใกล้เคียง แต่ความท้าทายของระบบ EDW ที่จะสามารถตอบโจทย์ของธุรกิจองค์กรแห่งอนาคตได้อยู่นั้นก็ยังคงมีอยู่ด้วยกันหลายประการ เช่น

  • Data Volume แม้ว่าระบบ EDW ในปัจจุบันสามารถรองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในระดับ Terabyte หรือ Petabyte กันได้แล้ว แต่โจทย์ด้านการประมวลผลข้อมูลให้ได้ด้วยประสิทธิภาพสูง, การจัดเก็บข้อมูลอย่างคุ้มค่า และการใช้ระบบ Database ให้ได้เต็มศักยภาพนั้นก็ยังคงเป็นโจทย์ที่สำคัญอยู่ เพื่อให้ EDW รองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและประมวลผลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต
  • Data Quality & Management ยิ่งข้อมูลในระบบ EDW มีมากเท่าใด ประเด็นด้านการจัดการข้อมูลทั้งในรูปแบบ Structured Data และ Unstructured Data ให้มีคุณภาพพร้อมนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นยำนั้นก็ยิ่งเติบโตตามไปด้วย
  • Skills ด้วยสถาปัตยกรรมของระบบ EDW ที่กำลังเปลี่ยนไปสู่ภาพของ Hybrid Multicloud ก็ทำให้ทักษะที่จำเป็นในการดูแลรักษาและต่อยอดระบบ EDW นั้นมีหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ที่ดูแลรักษาระบบ EDW ต้องหมั่นศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และมองหาเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยตอบโจทย์เหล่านี้มาเสริมในระบบอยู่เสมอ
  • AI เมื่อ AI กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจ ระบบ EDW ก็ต้องมีความสามารถที่จะรองรับความต้องการในการนำข้อมูลไปจัดหมวดหมู่หรือนำไปให้ AI ใช้งานได้อย่างเป็นระบบและเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้าน AI นั้นมีความต่อเนื่อง เป็นระบบ และเติบโตเพิ่มขยายได้อย่างมั่นคง

ความท้าทายเหล่านี้ได้กลายเป็นความกดดันแก่ฝ่าย Data ของธุรกิจ ที่จะต้องวางแผนในการออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูลของธุรกิจให้รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตให้ได้อย่างยืดหยุ่น

IBM ในฐานะของผู้นำทางด้านระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลของธุรกิจระดับโลกมาอย่างยาวนานหลายสิบปี ได้เล็งเห็นถึงความท้าทายเหล่านี้ และพร้อมช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถตอบสนองต่อโจทย์เหล่านี้ได้อย่างง่ายดายด้วยโซลูชันเดียวที่มีชื่อว่า IBM Netezza Performance Server (NPS)

รู้จัก IBM Netezza Performance Server: ระบบ Next Generation Enterprise Data Warehouse

IBM Netezza Performance Server หรือ NPS คือระบบ Enterprise Data Warehouse แห่งอนาคตที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยการออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังใหม่ทั้งหมด สำหรับรองรับการเติบโตของข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบใหม่ๆ, การมาของ AI และสถาปัตยกรรมของระบบ EDW ในแบบ Hybrid Multicloud เพื่อให้ธุรกิจสามารถนำไปใช้วางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูลได้ทันที และสามารถต่อยอดในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่น โดยมีจุดเด่นดังต่อไปนี้

1. ผสานระบบ Data Warehouse และ Data Analytics ในหนึ่งเดียว

IBM Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak for Data ได้มีการผสานรวมทั้งความสามารถในการรวบรวมข้อมูลในแบบ Data Warehouse และการนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ด้วย Data Analytics ภายในระบบเดียว ทำให้สามารถทำหน้าที่เป็น Platform หลักที่ผู้บริหารและพนักงานสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน ให้ธุรกิจเริ่มต้นสู่การเป็น Data-Driven Business ก้าวแรกได้ทันที

เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ IBM Netezza Performance Server จึงได้มีการเสริมเทคโนโลยี In-Database Analytics เอาไว้ในตัว ทำให้การรองรับการทางด้าน Data Science และ Machine Learning สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้เพื่อให้การเข้าถึงและใช้งานข้อมูลจากหลายแหล่งได้อย่างง่ายดาย IBM จึงได้เสริมความสามารถด้าน Data Virtualization เข้าไปในระบบ ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะจัดเก็บในรูปแบบใด หรืออยู่บนเทคโนโลยีใด ก็สามารถถูกเข้าถึงได้ด้วยชุดคำสั่ง Query เดียวกัน

2. เพิ่มขยายได้ง่าย รองรับการใช้งานแบบ Hybrid Multicloud ได้ด้วยการใช้ Container

IBM Netezza Performance Server นี้สามารถเริ่มต้นใช้งานจากระบบขนาดเล็กเพื่อทดสอบการใช้งานระบบ Data Warehouse เริ่มต้น และค่อยๆ เพิ่มขยายระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่มากขึ้นในภายหลังได้ ทำให้องค์กรมีทางเลือกที่ยืดหยุ่นในการเริ่มต้นวางระบบ Data Warehouse ของตนเอง

ในขณะเดียวกัน ระบบ IBM Netezza Performance Server ก็สามารถใช้งานได้ทั้งในแบบ On-Premises, As-a-Service และ Cloud โดยสามารถเริ่มต้นใช้งานจากระบบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และขยายไปใช้งานระบบรูปแบบอื่นเพิ่มเติมในแบบ Hybrid Multicloud ได้

สาเหตุที่ IBM Netezza Performance Server มีความยืดหยุ่นที่กล่าวมาได้ ก็เป็นเพราะว่าภายในระบบมีการใช้งาน Red Hat OpenShift ทำให้สถาปัตยกรรมเบื้องหลังนั้นเป็นระบบ Cloud-Native ด้วย Container อย่างเต็มตัว และสามารถทำการ Deploy ระบบบน Platform ใดๆ ที่ต้องการก็ได้ ไม่ต้องเผชิญปัญหากับการต้องยึดติดกับผู้ให้บริการ Cloud เพียงรายใดรายหนึ่งอีกต่อไป

Credit: IBM

3. วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสถาปัตยกรรมการประมวลผลและ Hardware เฉพาะ

ในการใช้งานแบบ On-Premises ระบบ IBM Netezza Performance Server นี้จะเป็นแบบ Hyper-Converged System ที่ผสานระบบระหว่าง Compute, Storage และ Network มาอย่างสมบูรณืให้พร้อมใช้งานได้ทันที โดยระบบจะมีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงในทุกๆ ส่วน ดังนี้

  • Asymmetric Massively Parallel Processing (AMPP) กระจายคำสั่ง Query ข้อมูลให้ทำงานบนหลายๆ เครื่อง เพื่อให้ใช้ประสิทธิภาพการประมวลผลในแบบคู่ขนาน
  • NVMe Flash Drive อ่านและเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วย I/O ปริมาณมหาศาล รองรับการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้งานหลายคนพร้อมกัน
  • Hardware Acceleration (FPGA) ใช้ FPGA ช่วยในการอ่านข้อมูลจาก Query ที่มีคำว่า “where” ทำให้การอ่านข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น และเกิดการนำข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจำที่น้อยลง

นอกจากความโดดเด่นด้านความเร็วในการประมวลผลแล้ว ผู้ดูแลระบบ Data Warehouse ก็สามารถติดตามการใช้งานและบริหารจัดการระบบได้จากหน้าจอ Web Console ที่ใช้งานได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

4. คุ้มค่าต่อการลงทุนระยะยาว ก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจ

เมื่อนำจุดเด่นข้างต้นทั้งหมดมารวมกัน การใช้ IBM Netezza Performance Server จึงกลายเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่าในการวางระบบ Enterprise Data Warehouse ของธุรกิจองค์กร ที่สามารถเริ่มต้นระบบจากขนาดเล็ก ขยายสู่ระบบขนาดใหญ่ รองรับการใช้งานได้ในแบบ Hybrid Multicloud อีกทั้งยังมีความสามารถในการเร่งความเร็วการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลได้อีกด้วย

คุณสมบัติเหล่านี้เอง ที่ทำให้ IBM Netezza Performance Server เหนือกว่าระบบ Enterprise Data Warehouse อื่นๆ ที่รองรับการทำงานบน Cloud ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะเมื่อองค์กรมีทางเลือกที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ก็ย่อมหมายถึงการมีโอกาสที่ดีที่สุดอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่สามารถใช้งานแบบ On-Premises ได้ ก็ทำให้องค์กรมีทางเลือกในการวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจจะยังไม่พร้อมย้ายขึ้นสู่ Cloud อีกทั้งยังสามารถทำนายค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้อย่างชัดเจนแม่นยำ

สุดท้ายแล้ว เมื่อองค์กรพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็น AI-Driven Business ถัดจากการเป็น Data-Driven Business ระบบของ IBM Netezza Performance Server ที่มีทั้งความยืดหยุ่นและการกระจายตัวอยู่สถาปัตยกรรมระบบได้หลายรูปแบบ ก็จะสามารถวาง Workflow ในการรวบรวม จัดเตรียม วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดในระบบ AI ได้ ไม่ว่าระบบ AI ดังกล่าวจะอยู่บน Cloud, On-Premises หรือ Edge ก็ตาม

สนใจ IBM Netezza Performance Server ติดต่อ Metro Systems ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจ IBM Netezza Server หรือโซลูชันระบบ Data Warehouse ใดๆ สำหรับใช้งานในธุรกิจองค์กร สามารถติดต่อทีมงาน Metro Systems ได้ทันทีที่ คุณสุภาพรรณ ถ้วนกำจร 065-692-3651 supapthu@metrosystems.co.th


About nittaya

Previously worked as an English lecturer and eventually becomes an ADPT content writer to inspire readers under "ADAPT, ADEPT, ADOPT" concepts อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียน ADPT หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านภายใต้แนวคิด "ADAPT, ADEPT, ADOPT"

Check Also

[Video Webinar] สร้างระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและประสานความมั่นคงปลอดภัยอย่างลงตัวกับ Arista Networks

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Arista Webinar เรื่อง “สร้างระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและประสานความมั่นคงปลอดภัยอย่างลงตัวกับ Arista Networks” พร้อมเจาะลึกการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้เพื่อตรวจจับภัยคุกคามบนระบบเครือข่ายแบบเรียลไทม์ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

พบช่องโหว่ร้ายแรงใน Barracuda Email Security Gateway แนะผู้ใช้งานเร่งอัปเดต

ช่องโหว่ Remote Command Injection บน Email Gateway นี้ถือว่าเป็นข่าวร้ายเร่งด่วนที่ Barracuda ยอมรับว่ามีลูกค้าบางส่วนถูกโจมตีด้วยช่องโหว่นี้แล้ว