Breaking News

กลุ่มนักวิจัยชาวญี่ปุ่นเสนอแนวทางสำหรับการออกกฏวางระเบียบ ICO

ทีมนักวิจัยจาก Center for Rule-Making Strategies ของ Tama University ประเทศญี่ปุ่น ออกรายงานการนำเสนอแนวทางสำหรับการวางระเบียบและการออกกฎหมายบังคับใช้สำหรับ Initial Coin Offering (ICO) ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้

Credit: TheDigitalArtist

รายงานการนำเสนอแนวทางสำหรับ ICO นี้ประกอบด้วยกฎสำหรับป้องกันการฟอกเงิน (Anti-money Laundering: AML) การตรวจสอบนักลงทุน การติดตามความคืบหน้าของโปรเจกต์ และปกป้องผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรายงานดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นเพื่อพิจารณาข้อเสนอต่างๆ และนำไปปรับใช้เป็นกฎหมายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยยังระบุอีกว่า กฎระเบียบที่นำเสนอควรนำไปใช้กับ ICO 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท Venture Company, ประเภท Ecosystem ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทและหน่วยงานรัฐหลายๆ แห่ง และประเภทองค์กรขนาดใหญ่สำหรับการลงทุนโปรเจกต์ที่มีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นเรื่องที่จะจำแนกประเภทของ ICO ทั้งหมด เนื่องจากมี ICO เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้อาจมี ICO ประเภทที่ไม่รู้จักรวมอยู่ด้วยก็ได้

ที่สำคัญคือ รายงานฉบับนี้ระบุชัดเจนว่า ICO เป็น “หลักทรัพย์” เช่นเดียวกับที่ทางคณะกรรมาธิการควบคุมการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ (Securities and Exchange Commission: SEC) ของสหรัฐฯ ได้ให้คำจำกัดความไว้ ซึ่ง Kenji Marashima หนึ่งในนักวิจัยระบุว่า“ICO เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ดังนั้น ถ้าเราสามารถสร้างหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่ดี [มาควบคุม] ได้ มันจะมีศักยภาพที่จะกลายเป็นหนทางใหม่ในการระดมทุน”

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่ [PDF]

ที่มา: https://cointelegraph.com/news/japanese-research-group-establishes-guidelines-for-ico-regulation


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ISO ออกมาตรฐานใหม่ ISO/IEC 27701:2019 Privacy Information Management

ISO ประกาศมาตรฐานใหม่ ISO/IEC 27701:2019 Privacy Information Management ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจาก ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27002 สำหรับเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย นำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ …

ETDA จัดแข่งขัน Thailand CTF Competition 2019 เฟ้นหาตัวแทนไปแข่งขันระดับโลก

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ประกาศจัดการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2019 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไปแข่งขันในงาน Security Contest 2019 (SECCON 2019) ระดับโลก นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา …