Black Hat Asia 2023

[Guest Post] กระทรวงแรงงานแถลงความร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ตั้งเป้ายกระดับทักษะดิจิทัลแก่ 4 ล้านแรงงานไทย ปูทางสร้างพลเมืองดิจิทัล

กระทรวงแรงงาน ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งยกระดับทักษะเชิงดิจิทัลเพื่อแรงงานไทย 4 ล้านคนทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน และเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการสร้างพลเมืองดิจิทัลเพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ดิจิทัลในระดับพื้นฐาน โดยไมโครซอฟท์ จะมอบทรัพยากรด้านการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงทักษะเชิงดิจิทัลที่มีความจำเป็นเพื่อต่อยอดให้กับทุกสาขาอาชีพให้ประสบความสำเร็จ ในปัจจุบันความร่วมมือนี้ถือเป็นการสานต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการ Global Skills Initiative (GSI) ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่ช่วยเสริมสร้างทักษะของไมโครซอฟท์ โดยเปิดตัวในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดการกับความท้าทายด้านความต้องการทักษะใหม่ๆ ของการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบางส่วนเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดการปฎิรูปธุรกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

งานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย นำโดย (กลาง) ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ซ้าย) นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ (ขวา) นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

 

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า
“การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดความกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะด้านแรงงาน ซึ่งหนึ่งในความท้าทายของประเทศไทย คือ การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  การเข้าสู่ยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย  ได้เร่งให้เกิดธุรกิจและอาชีพใหม่ๆ จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาทักษะแรงงาน ทั้งการ Reskill และ Upskill อย่างเร่งด่วน ให้แรงงานมี Future Skill เพื่อรองรับ Future Work สอดรับ กับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และการกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าและรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำลังคนในอุตสาหกรรมการผลิต ในวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับทักษะดิจิทัล มาสนับสนุนองค์ความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ มุ่งยกระดับทักษะเชิงดิจิทัลเพื่อแรงงานไทย เพิ่มโอกาสในการจ้างงาน และเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการสร้างพลเมืองดิจิทัลเพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้ยั่งยืน”

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาได้เข้ามาเป็นตัวเร่งการปฏิรูปเชิงดิจิทัลแก่ทุกภาคส่วน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก แรงงานจึงจะต้องมีการพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อจะได้นำมาปรับใช้กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อสร้างรากฐานใหม่หรือเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังช่วยยกระดับและเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจได้ โดยการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมสามารถเลือกได้ตามความต้องการ เพื่อเข้ามาช่วยตอบโจทย์การพัฒนาแรงงานในยุคที่วิถีชีวิตของเราทุกคนได้ปรับมาสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ การมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรด้านดิจิทัลในทุกระดับเช่นนี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและเปิดกว้างให้กับทุกคนที่สนใจได้เข้าถึงโดยง่ายผ่านทางออนไลน์หรือผ่านทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงแรงงาน ซึ่งผมในฐานะตัวแทนของไมโครซอฟท์ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ไมโครซอฟท์เอง เราได้ประกาศการยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับทั่วโลกโดยตั้งเป้าไว้ที่ 25 ล้านคน เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการจ้างงานและผลักดันเศรษฐกิจยุคโควิดให้ไปต่อได้ด้วยพื้นฐานการทำงานแบบดิจิทัล ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในพันธกิจที่เราสานต่อมาจากระดับโลก และเราอยากให้แรงงานหรือคนทำงานคนไทยทุกคนได้เข้ามาใช้เพราะหลักสูตรมีมากมาย ตั้งแต่หลักสูตรดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการสร้างพลเมืองดิจิทัลขั้นสูง เช่น DevOps และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับหรืออัปเดทความรู้ ไปจนกระทั่งการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรรูปแบบใหม่ เพื่อตอบรับการสร้างนักวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่มีความต้องการเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งยังตอบโจทย์คนที่ต้องการยกระดับทักษะของตัวเองได้ตามความต้องการ” 

“ความสำเร็จของโครงการนี้ไม่ได้อยู่ที่กระทรวงแรงงานหรือไมโครซอฟท์ แต่ความสำเร็จของโครงการ มาจากความสำเร็จของคนไทยที่เข้ามาเรียนรู้และสามารถนำทักษะดิจิทัลเหล่านี้ไปขยายผลให้ตนเองไปจนถึงครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับประเทศไทยต่อไป” นายธนวัฒน์ กล่าวปิดท้าย

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและไมโครซอฟท์ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ในการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการใช้เทคโนโลยี อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในการสนับสนุนให้ทุกคนและทุกองค์ในโลกใบนี้
ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยไมโครซอฟท์มีบทบาทสำคัญในความร่วมมือ ดังนี้

  • การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านทักษะเชิงดิจิทัล ไมโครซอฟท์ได้มอบองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะเชิงดิจิทัล ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน การใช้งานโปรแกรมสำนักงานยุคใหม่ ทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้นและธุรกิจยุคใหม่ โดยไมโครซอฟท์จะสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับ
    ทักษะเชิงดิจิทัลภาษาไทยทั้งหมด 51 เรื่อง ซึ่งในเบื้องต้นมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft office พร้อมให้ดำเนินการแล้ว 6 เรื่อง ได้แก่ Digital Literacy, Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Platform, Power BI และ Microsoft PowerPoint และในโอกาสต่อไปจะสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเชิงลึก ที่เป็นภาษาอังกฤษจาก Microsoft Learn อีกกว่า 200 โมดูล เพื่อยกระดับทักษะและความรู้ของแรงงานไทย
  • การจัดฝึกอบรมการใช้งาน ไมโครซอฟท์ ทีมส์ ให้แก่บุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบออฟไลน์ที่หน่วยฝึก 82 แห่ง สู่การเรียนแบบออนไลน์ผ่านไมโครซอฟท์ ทีมส์ (Microsoft Teams) ไมโครซอฟท์จึงได้จัดฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยฝึกทั่วประเทศ (Train the Trainers) ผ่านช่องทางไมโครซอฟท์ ทีมส์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้บุคลากรฝึกนำไปขยายผลการฝึกอบรมให้กำลังแรงงานในพื้นที่ต่อไป

โครงการดังกล่าวจะดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาทักษะที่มีอยู่แล้วของไมโครซอฟท์ ซึ่งนำเสนอหลักสูตรสายอาชีพและเนื้อหาที่หลากหลายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ www.dsd.go.th หัวข้อฝึกทักษะออนไลน์ Online Training

 

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์ 

บริษัท ไมโครซอฟท์ (Nasdaq “MSFT” @Microsoft) ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการที่มุ่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ในโลกยุคโมบายและคลาวด์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ทุกคนและทุกองค์กรทั่วโลกให้บรรลุผลสำเร็จทีดียิ่งกว่า 

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร  ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  มีความสะดวกทันสมัย  และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย    

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (http://news.microsoft.com/th-th/) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH 


About Maylada

Check Also

Microsoft เปิดตัว Security Copilot ระบบ AI ผู้ช่วยด้านความมั่นคงปลอดภัย

Microsoft เปิดตัว Security Copilot ระบบ AI ผู้ช่วยด้านความมั่นคงปลอดภัย ใช้งาน GPT-4  

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “IBM Automation and Data&AI Power by Computer Union” [25 เมษายน 2566]

IBM และ Computer Union ขอเชิญ End User ทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “IBM Automation and Data&AI Powered by Computer …