CDIC 2023

[Guest Post] ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ผนึกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หนุนสตาร์ทอัพ ผลักดัน Microsoft for Startups และ M12 เสริมโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสตาร์ทอัพสู่มาตรฐานสากล

สนับสนุนการขยายขนาดธุรกิจและการเติบโตของสตาร์ทอัพผ่านการลงทุน การเข้าถึงเครื่องมือทางเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาผ่าน M12 กองทุน Venture Capital Fund ของไมโครซอฟท์

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ นายปวิช ใจชื่น รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภาครัฐ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยร่วมงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI  ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ “Bio-Circular-Green Economy” เพื่อยกระดับความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสตาร์ทอัพ ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไทย งานนี้ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายราย เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพได้ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติด้วยการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดดบนฐานรากการพัฒนาอย่างยั่งยืน งานมหกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ในรูปแบบไฮบริด ณ ศูนย์ C asean

นางสาวชูบา บี ราจีฟ, Global Market Development (GMD) สำหรับภาครัฐ – เอเชียแปซิฟิก และญี่ปุ่น, ไมโครซอฟท์ เอเชีย กล่าวว่า “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชนได้ส่งเสริมวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้และพัฒนาฐานความรู้สำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้า มหกรรม “BCG Startup Investment Day” เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง NIA และ BOI โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของแต่ละฝ่ายในการเสริมสร้างพลังทางสังคมและการรวมตัวกันภายใต้เป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนสตาร์ทอัพ และด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนสตาร์ทอัพ ไมโครซอฟท์จึงพยายามสนับสนุนให้สตาร์ทอัพสร้างและขยายธุรกิจเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกไปทั่วโลก โดยให้สตาร์ทอัพที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรต่างๆ ได้มากขึ้น และด้วยเครื่องมือ รวมถึงการสนับสนุนที่เหมาะสม เราจึงมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถเติบโต และยกระดับความก้าวหน้าของภูมิภาคให้ทัดเทียมนวัตกรรมระดับโลกได้ ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมด้วยเช่นกัน”

นอกจากจะได้ค้นพบไอเดียดีๆ จากผู้ประกอบการแล้ว ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยยังถือโอกาสนี้นำโปรแกรม Microsoft Thailand Founders program for Startups ซึ่งช่วยผลักดันให้สตาร์ทอัพด้าน B2B (Business to Business) ในทุกสเตจของการเดินทางเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจในระดับภูมิภาคมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรทางเทคโนโลยี การเชื่อมต่อเข้ากับคอมมูนิตี้ของสตาร์ทอัพ พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมการเข้าสู่ตลาด และอื่นๆอีกมากมาย ที่สำคัญยังมี M12 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของไมโครซอฟท์เข้าร่วมงานในฐานะนักลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ ที่พร้อมสนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบการผ่านเงินทุน การเข้าถึงลูกค้า และการพัฒนาธุรกิจที่รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นายปวิช ใจชื่น รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภาครัฐ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย อธิบายเพิ่มเติมว่า “จากรายงาน Thailand Startup Ecosystem Report ปี 2564 โดย NIA พบว่าเราได้เห็นสตาร์ทอัพไทยบางรายสามารถพัฒนาไปสู่ระดับยูนิคอร์นได้ด้วยเงินทุนราว 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของอีโคซิสเต็มสตาร์ทอัพไทย ขณะเดียวกันการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ได้เร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และหลายธุรกิจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของสตาร์ทอัพที่เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และเราตั้งเป้าที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของพวกเขาด้วยการผลักดันให้เกิดการเติบโตขั้นสุดในทุกมิติผ่านเครื่องมือ ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญของไมโครซอฟท์ เพื่อยกระดับธุรกิจและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด”

ภายในงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ครั้งนี้ ไมโครซอฟท์ยังให้คำปรึกษาและสนับสนุนกระบวนการนำเสนอไอเดียของสตาร์ทอัพเพื่อสร้างมุมมองการเล่าเรื่องของธุรกิจให้มีมิติมากขึ้น นอกจากนี้ สตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสได้ร่วมงานด้วยการร่วมลงทุนจากทางไมโครซอฟท์ โดยไม่เพียงแต่เข้าถึงด้านเงินทุนเท่านั้น แต่ยังได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยี รวมถึงคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของไมโครซอฟท์เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและโอกาสทางการตลาดอีกด้วย ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาสำหรับโครงการร่วมทุนนี้จะประกาศให้ทราบในภายหลัง และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทีมงานของไมโครซอฟท์ ที่ Vasupon.Thankakan@microsoft.com, suchadach@microsoft.com และ v-jmahapol@microsoft.com

 

 


About Maylada

Check Also

‘ซิสโก้’ กำหนดนิยามใหม่ “การป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์” ด้วยพอร์ตฟอลิโอ AI ที่หลากหลายและทรงพลัง [Guest Post]

ซิสโก้ ผู้นำด้านระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร เปิดตัว Cisco AI Assistant for Security ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการทำให้ AI แพร่หลายใน Security Cloud, Unified ของซิสโก้, …

NCSA แนะ 7 แนวทางยกระดับทักษะ Cybersecurity  พร้อม PDPC ชี้กฎหมายลำดับรองจะบังคับใช้มากขึ้น

โลกยุคดิจิทัลที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด กดผิดเพียงแค่คลิกเดียวก็อาจจะทำให้ถูกขโมยเงิน หรือองค์กรถูกโจมตีโดนละเมิดข้อมูลไปได้ง่าย ๆ เช่นนี้เอง เรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) จึงเป็นเรื่องของ “ทุกคน” ในทุกองค์กรที่ต้องให้ความสำคัญ นอกจากเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้งานแล้ว ในเรื่องทักษะของ “คน” คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้อัปเดตให้เท่าทันกับรูปแบบการโจมตีใหม่ ๆ …