Black Hat Asia 2023

Google ประกาศขึ้นราคา G Suite ในเดือนเมษายน 2019

Google เตรียมขึ้นราคา Subscription สำหรับ Google G Suite แล้วในวันที่ 2 เมษายน 2019 ที่กำลังจะถึงนี้

Credit: Google

ในการขึ้นราคาครั้งนี้ Google G Suite Basic Edition จะขึ้นราคาจาก 5 เหรียญต่อคนต่อเดือนเป็น 6 เหรียญต่อคนต่อเดือนแทน ในขณะที่ Google G Suite Business Edition จะขึ้นราคาจาก 10 เหรียญต่อคนต่อเดือนไปเป็น 12 เหรียญต่อคนต่อเดือน ส่วน Google G Suite Enterprise นั้นจะราคาเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

การขึ้นราคาในครั้งนี้ถือเป็นการขึ้นราคาครั้งแรกในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาของ Google G Suite ในขณะที่ความสามารถใหม่ๆ นั้นถูกเสริมเพิ่มเติมเข้ามาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ก็ได้มีการเพิ่มความสามารถใหม่ๆ รวมถึงนำ Machine Learning และ AI เข้ามาเสริมมากมาย

ในปี 2018 ที่ผ่านมา มีธุรกิจต่างๆ ที่ใช้งาน Google G Suite ทั่วโลกรวมกันกว่า 4 ล้านราย

ที่มา: https://www.computerworld.com/article/3334580/collaboration/google-ups-prices-for-g-suite-basic-and-business-customers.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …