Black Hat Asia 2023

เชื่อมต่อ Multi-Cloud สู่องค์กร ด้วย Hybrid Cloud Solution เชื่อมต่อตรงถึง Cloud ได้ทุกแห่งจาก NTT Communications

ปัจจุบันนี้หลายๆ องค์กรเองก็เริ่มคุ้นชินกับการใช้งาน Cloud กันแล้ว และมีการเลือกใช้บริการ Cloud มากขึ้นและหลากหลายขึ้นในทุกๆ วัน การเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังบริการ Cloud เหล่านี้ให้ได้อย่างมั่นคงจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญต่อการทำธุรกิจขององค์กรต่างๆ ทาง NTT Communications จึงได้ทำการเปิดตัวโซลูชัน SD-Exchange ซึ่งเป็นอีกก้าวที่ต่อยอดขึ้นไปจาก SD-WAN ที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ด้านการเชื่อมต่อไปยังบริการ Cloud ที่หลากหลายจากสาขาต่างๆ ขององค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงทนทาน และปลอดภัยโดยเฉพาะ

เมื่อธุรกิจใช้ Cloud กันมากขึ้น ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อไปยัง Cloud ก็สำคัญมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

ถึงแม้การใช้งานบริการ Cloud นั้นจะสามารถช่วยลดภาระของธุรกิจองค์กรในการดูแลรักษา Data Center ของตนเองลงไปได้มาก และเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน Application หรือระบบ IT ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่ด้วยความที่บริการ Cloud นั้นจำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมต่อเครือข่ายออกไปภายนอกองค์กรทั้งหมด ก็ทำให้เหล่าธุรกิจองค์กรจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีคุณภาพ

อย่างไรก็ดี โดยทั่วไปนั้นการเชื่อมต่อ Internet ภายนอกองค์กรนั้นก็มีปัจจัยหลายประการที่เหล่าองค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ระดับ ISP ภายในประเทศ หรือการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไปยัง Data Center ที่มีบริการ Cloud ต่างๆ อยู่ก็ตาม โจทย์ของเหล่าธุรกิจองค์กรในยามนี้จึงเปลี่ยนจากในอดีตที่มักให้ความสำคัญกับความมั่นคงของการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในองค์กรเท่านั้น ขยายออกไปสู่การเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังบริการ Cloud ต่างๆทั้งในและนอกประเทศ ได้อย่างมั่นคงเพิ่มเติมขึ้นมา

และโจทย์นี้เองก็ยิ่งทวีความซับซ้อนสูงยิ่งขึ้นไปอีก เพราะเมื่อภาคธุรกิจต่างๆ เริ่มคุ้นชินกับการใช้บริการ Cloud มากขึ้นเรื่อยๆ การใช้บริการ Cloud จากหลากหลายผู้ให้บริการหรือ Multi-Cloud ก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา รวมถึงบางองค์กรเองก็มีการลงทุนในระบบ Private Cloud ของตนเองและทำการเชื่อมต่อกับบริการ Public Cloud ต่างๆ เพื่อให้ทำงานร่วมกันเป็นภาพของ Hybrid Cloud ไป คำถามคือองค์กรจะทำอย่างไรเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอกองค์กรไปยังหลากหลายปลายทางนี้ให้มีทั้งประสิทธิภาพ, ความมีเสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่ต้องการได้บ้าง?

SD-Exchange: โซลูชันระบบเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่าง Cloud และ Data Center ด้วยลิงค์คุณภาพสูง ที่เลือกระดับของประสิทธิภาพได้เอง

เพื่อช่วยเหล่าธุรกิจองค์กรทั่วโลกในการแก้ไขปัญหาข้างต้น NTT Communications ในฐานะของผู้ให้บริการโซลูชัน IT สำหรับธุรกิจระดับโลก จึงได้ทำการออกแบบโซลูชันอย่าง SD-Exchange ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการอาศัยทรัพยากรทางด้านระบบโครงข่ายและ Data Center ของตนเองที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ควบคู่ไปกับประสบการณ์และความสามารถของทีมงานในการออกแบบโซลูชันนี้ให้ตอบโจทย์ของภาคธุรกิจมากที่สุด

แนวคิดของ SD-Exchange Service นี้ก็คือการที่ NTT Com ได้ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายจาก Data Center ของตนเองออกไปยังเหล่าผู้ให้บริการ Cloud ชั้นนำหลากหลายรายทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจได้ทั้งในประสิทธิภาพ, ความมีเสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภภัยในการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างกัน เพื่อตอบโจทย์สำหรับเหล่าธุรกิจองค์กรที่ต้องการทำ Hybrid Cloud จากนั้นจึงขยายโซลูชันให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการ SD-WAN เชื่อมต่อจากสาขาของธุรกิจองค์กรมาสู่ Data Center ของ NTT Com ทำให้ธุรกิจต่างๆ มีช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่ายจากองค์กรของตนออกไปสู่ผู้ให้บริการ Cloud รายต่างๆ ได้โดยมี NTT Com เป็นตัวกลางที่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ได้นั่นเอง

สำหรับการเริ่มต้นใช้งานนั้นก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไร เพียงแค่ธุรกิจองค์กรทำการระบุความต้องการมาว่าต้องการเชื่อมต่อบริการ Cloud รายใดใน Region ใดด้วย Bandwidth ระดับไหนบ้าง และต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายนี้ไปยังสาขาใดขององค์กรบ้าง จากนั้นทาง NTT ก็จะทำการตั้งค่าระบบโครงข่ายและนำอุปกรณ์ไปติดตั้งยังสาขาต่างๆ ขององค์กร เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายได้ตามความต้องการที่ระบุเอาไว้

ในภาพรวมนั้น การเชื่อมต่อเครือข่ายของ SD-Exchange ไปยังผู้ให้บริการ Cloud ทั่วโลกนี้ รองรับการเชื่อมต่อไปยังบริการ Cloud มากถึง 102 แห่งใน 57 ภูมิภาคทั่วโลก ดังนั้นไม่เพียงแต่ธุรกิจในเมืองไทยเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ เพราะโซลูชันนี้สามารถตอบโจทย์ของธุรกิจข้ามชาติที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลกและต้องการเชื่อมต่อไปยังบริการ Cloud ใน Region ที่ตนเองต้องการได้อย่างครอบคลุม และยังรับประกัน SLA ที่ระดับ 99.99% ด้วย

เชื่อมต่อสาขาต่างๆ ของธุรกิจองค์กร สู่บริการ Cloud ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SD-Exchange นี้สามารถรองรับก็ผู้ให้บริการ Cloud ได้หลากหลายได้แก่ Alibaba Cloud, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud และ Salesforce ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือผู้ให้บริการ Cloud รายหลักๆ ที่ธุรกิจในไทยใช้งานกันอยู่แล้ว

ทั้งนี้จากการทดสอบของ NTT Com นั้นก็พบว่าในการเชื่อมต่อไปยังบริการ Cloud ของ AWS นั้น หากเชื่อมต่อผ่านระบบ Internet ทั่วๆ ไปก็อาจมี Latency ตั้งแต่ 46-589 Millisecond เลยทีเดียว ซึ่งด้วย Latency ที่สูงระดับนี้ก็อาจทำให้การใช้งานบาง Application เกิดปัญหาได้ ในขณะที่การเชื่อมต่อไปยัง AWS ผ่าน SD-Exchange ของ NTT Com นั้นจะมี Latency เพียงแค่ 28-30 Millisecond เท่านั้น เรียกได้ว่าการเชื่อมต่อมีความเสถียรสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

องค์กรนั้นมีอิสระในการเลือกว่าจะเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังผู้ให้บริการ Cloud ที่ Region ใดบนโลกบ้าง และสามารถกำหนด Bandwidth ตามที่ตนเองต้องการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการ Cloud แต่ละรายได้เอง ดังนั้นหากองค์กรหนึ่งๆ มีการใช้งานบริการ Cloud หลากหลาย โดยมีปริมาณการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน ก็สามารถออกแบบเครือข่ายในส่วนนี้ให้เหมาะสมต่อความต้องการในการใช้งานจริงได้ทันที

เชื่อมต่อ NTT Com Data Center สู่บริการ Cloud ตอบโจทย์ Hybrid Cloud ได้ตามต้องการ

สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาทางเลือกในการทำ Hybrid Cloud เป็นหลัก SD-Exchange เองก็จะช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างระบบ Private Cloud ขององค์กรที่เช่าใช้อยู่บน NTT Com Data Center สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบอื่นๆ ที่ทำงานอยู่บนผู้ให้บริการ Cloud รายอื่นๆ ได้อย่างเสถียรและมั่นคงมากยิ่งขึ้นไปด้วย ทำให้องค์กรต่างๆ มีทางเลือกในการเชื่อมต่อส่วนผสมระหว่างบริการ Cloud ภายนอกและระบบ Private Cloud ภายในองค์กรได้ตามต้องการ เช่น การแยก Application Server กับ Database Server บนผู้ให้บริการต่างรายกัน เป็นต้น รวมถึงหากต้องการรวบรวมข้อมูลจากบริการ Cloud ภายนอกจากหลากหลายผู้ให้บริการมาจัดเก็บ, สำรอง, วิเคราะห์ หรือต่อยอดใดๆ ก็สามารถทำได้ทันที

ในแง่ของการทำ Disaster Recovery (DR) นั้นก็สามารถเป็นไปได้อย่างง่ายดายด้วยโซลูชันดังกล่าว เพราะธุรกิจองค์กรจะมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกใช้บริการ Public Cloud ที่ตนเองต้องการ และสามารถสับเปลี่ยนไปเชื่อมต่อกับ Public Cloud อื่นๆ ในภายหลังได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเชื่อมต่อเครือข่ายอีกต่อไป ช่วยลดกรณีการเกิด Vendor Lock-in ลงไปได้ระดับหนึ่ง เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ

ในมุมของการทำ Cloud Integration นั้นก็จะได้รับประโยชน์จาก SD-Exchange อย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน เนื่องจากการมีระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างบริการ Cloud ได้อย่างมั่นใจนี้ ก็จะทำให้การรับส่งข้อมูลหรือการเรียกใช้ API ระหว่างบริการ Cloud เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดนั่นเอง

บริการ 24×7 จาก NTT Com พร้อมแก้ไขปัญหาและปรับแต่งการตั้งค่าเครือข่ายได้ทันที

ด้วยความที่ NTT Com นั้นเป็นเจ้าของเทคโนโลยีทั้งหมดในโซลูชัน SD-Exchange ดังนั้นการให้บริการหลังการขายของ NTT Com จึงเป็นไปในรูปแบบ One Stop Service ทั้งหมดได้ และสามารถควบคุมทุกปัจจัยที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังผู้ให้บริการ Cloud รายต่างๆ ได้แบบครบวงจร พร้อมด้วยบริการแบบ 24×7 ก็ทำให้องค์กรสามารถมั่นใจในการเลือกใช้บริการ SD-Exchange นี้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับในประเทศไทย NTT Com ได้มี Node สำหรับเชื่อมต่อกับบริการ Cloud ต่างๆ อยู่ 2 แห่ง ติดตั้งอยู่ภายใน Data Center ของ NTT Com ทั้ง 2 แห่งในไทยซึ่งทำงานร่วมกับแบบ High Availability (HA) อยู่แล้ว พร้อมมีลิงค์เชื่อมต่อตรงไปยัง Data Center ของ NTT Com ในสิงคโปร์ ทำให้การเชื่อมต่อไปยังบริการ Cloud ต่างๆ ที่มักติดตั้งอยู่ที่สิงคโปร์นั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

อีกหนึ่งข้อดีของบริการ SD-Exchange นี้ก็คือความสามารถในการปรับเพิ่มลดการใช้บริการได้ตามความต้องการ ดังนั้นหากองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือเปลี่ยนผู้ให้บริการ Cloud เป็นรายอื่นๆ ก็สามารถทำการติดต่อทีมงาน NTT Com เพื่อปรับแต่งการกำหนดค่าของการเชื่อมต่อให้เป็นไปตามต้องการได้อย่างยืดหยุ่น

ติดต่อ NTT Communications

ผู้ที่สนใจโซลูชัน SD-Exchange, Hybrid Cloud และ Multi-Cloud สามารถติดต่อทีมงาน NTT Communications เพื่อขอคำปรึกษาหรือใบเสนอราคาได้ทันทีที่ nttct-marketing-gl@ap.ntt.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Intel เปิดตัว NUC 13 Pro ใหม่ ใช้หน่วยประมวลผล 13th Gen Intel Core

Intel ได้ประกาศเปิดตัว Intel NUC 13 Pro (code-named Arena Canyon) ใหม่ ใช้หน่วยประมวลผล 13th Gen Intel Core …

QNAP ออกประกาศเตือนช่องโหว่ Linux Sudo ใหม่บนอุปกรณ์ NAS

QNAP ออกประกาศเตือนช่องโหว่ Linux Sudo ใหม่บนอุปกรณ์ NAS ล่าสุดออกแพตช์อุดช่องโหว่นี้แล้วบางส่วน