Google DeepMind เริ่มเรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องอาศัย Input ใดๆ จากมนุษย์แล้ว

Google DeepMind เริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วยการเพิ่มความสามารถในการจดจำและเรียนรู้จากข้อมูลเหล่านั้น

google_deepmind_dnc_03

นักวิจัยของทีม DeepMind จาก Alphabet ได้ออกมาเปิดเผยถึงก้าวใหม่ของเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ที่มีชื่อเรียกว่า Differentiable Neural Computer (DNC) ที่ใช้ AI ซึ่งมีความชาญฉลาดควบคู่ไปกับ Neural Net ในการสร้าง Hybrid System ที่สามารถทำการจดจำข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูงได้บน Storage ของคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป

google_deepmind_dnc_01

แนวทางนี้จะทำให้ DeepMind สามารถเรียนรู้ข้อมูลจากตัวอย่างข้อมูลที่มีอยู่ด้วย Neural Network ไปพร้อมๆ กับการจดจำข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูงเพื่อนำมาเรียนรู้ต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางที่คล้ายคลึงกับการทำงานของสมองมนุษย์ ซึ่งโดยปกติแล้วการพัฒนา AI นั้นจะต้องมีคนคอยนำชุดข้อมูลไปให้ AI เรียนรู้ แต่ในกรณีนี้ AI จะสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ เพิ่มขึ้นและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไปพร้อมๆ กัน รวมถึงยังมีการตัดสินใจโดยอ้างอิงจากข้อมูลความทรงจำเหล่านี้ได้ โดยมีตัวอย่างการเรียนรู้ดังนี้

  1. หลังจากที่ DNC ได้รับข้อมูลความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวผ่านแผนผังวงศ์ตระกูลแล้ว DNC จะสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่เพิ่มเติมจากแผนผังเหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง และยังค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้นอีกด้วยจากการที่มีหน่วยความจำของตัวเอง
  2. DNC ที่ได้เรียนรู้แผนผังการเดินทางด้วยรถใต้ดินของ London แล้ว จะสามารถเดินทางไปทำงานได้ด้วยตัวเองและค้นหาเส้นทางใหม่ๆ รวมถึงเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละเส้นทางได้ด้วยตัวเอง
    google_deepmind_dnc_02
  3. DNC สามารถเรียนรู้ปัญหาที่สามารถชี้วัดผลการแก้ปัญหาได้ด้วยคะแนนและทำการปรับปรุงตัวเองได้

นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ด้วยวิธีการทาง AI ที่น่าสนใจมากครับ เพราะที่ผ่านมามนุษย์เราก็ไม่เคยเข้าใจอย่างถ่องแท้นักว่าระบบความทรงจำของมนุษย์เราทำงานอย่างไร DNC นี้อาจเป็นก้าวใหม่ในการแก้ไขปริศนานี้ไปด้วยได้ในตัวเช่นกัน

ที่มา: http://thenextweb.com/artificial-intelligence/2016/10/17/deepmind-ai-platform-can-now-learn-without-human-input/ , https://deepmind.com/blog/differentiable-neural-computers/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

AIS 5G Business is NOW: อนาคตของ 5G และ IoT ในการพัฒนาองค์กรดิจิทัล

องค์กรส่วนใหญ่ต่างทราบถึงความจำเป็นของการทำ Digital Transformation (DX) ด้วยเหตุนี้เองหลายบริษัทจากธุรกิจดั้งเดิมจึงก้าวเข้าสู่เข้าสู่ถนนสายเทคโนโลยี ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งสิ้น ซึ่ง 5G เองกำลังจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว มาดูกันว่าแนวโน้มของ 5G และ IoT จะรวมพลังเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในธุรกิจได้อย่างไร

FTC เข้าสอบสวนการเข้าซื้อกิจการ ARM ของ NVIDIA

FTC เข้าสอบสวนการเข้าซื้อกิจการ ARM ของ NVIDIA เนื่องจากอาจผิดหลักการแข่งขันทางการค้า