AI ของ Google สามารถทำนายได้ว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตเมื่อใด ทำให้โรงพยาบาลจัดลำดับการรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้น

Google ได้ทำการตีพิมพ์งานวิจัยด้าน AI ในวารสาร Nature ถึงแนวทางการนำ Deep Learning มาใช้ทำนายว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตเมื่อใดจากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถทำการจัดลำดับความฉุกเฉินในการรักษาผู้ป่วยแต่ละคนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงได้

 

Credit: ShutterStock.com

 

ตัวอย่างหนึ่งคือกรณีของสตรีรายหนึ่งที่เป็นมะเร็งเต้านมได้ไปที่โรงพยาบาล และระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลนั้นก็ระบุว่าเธอมีโอกาสเสียชีวิตที่ 9.3% ในอีกไม่กี่วัน ในขณะที่ AI ของ Google ซึ่งทำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 175,639 Data Point นั้นกลับชี้ว่าเธอมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 19.9% และไม่กี่วันถัดจากนั้นเธอก็เสียชีวิตจริงๆ

การรู้ล่วงหน้าได้ถึงอัตราการเสียชีวิตและช่วงเวลาที่จะเสียชีวิตของผู้ป่วยนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาซึ่งความกลัวแก่ผู้ป่วย แต่ข้อมูลตรงนี้จะมีความสำคัญมากในการที่ทีมแพทย์จะได้จัดลำดับการรักษาแบบฉุกเฉินหรือเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้ดีขึ้น

ในเชิงการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการแพทย์นั้น ปัญหาส่วนใหญ่ที่เหล่าผู้พัฒนาเทคโนโลยีต้องเผชิญก็คือการจัดการกับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น ซึ่ง Google เองก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้เองได้โดยไม่ต้องให้ Data Engineer ลงไปจัดการกับข้อมูลเอง เร่งความเร็วในการนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การอ่านข้อมูลจากระเบียนประวัติผู้ป่วยที่เป็นไฟล์ PDF หรือเอกสารที่ทำการสแกนมา เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีนี้เองก็ทำให้ระบบสามารถนำข้อมูลจำนวนมากขึ้นมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความแม่นยำได้มากขึ้นไปด้วยอีกทาง

สำหรับแผนในอนาคตนั้น Google ตั้งใจที่จะพัฒนา AI เพื่อให้นำไปใช้งานในระดับคลินิกได้ และทำให้การวินิจฉัยผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยลดภาระและปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในแต่ละพื้นที่ลง

เอกสารงานวิจัยฉบับนี้ถูกเผยแพร่อยู่ที่ https://www.nature.com/articles/s41746-018-0029-1

 

ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/google-training-machines-predict-patient-090019365.htmlAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cisco เพิ่มความสามารถให้ Network Insights ยกระดับการป้องกันปัญหาแบบ Proactive

Cisco ได้เเผยความสามารถใหม่ในฟังก์ชัน Network Insights ใน Data Center Network Assurance ให้สามารถรวบรวมข้อมูลในเครือข่าย แจ้งเตือน และระบุปัญหา ได้ก่อนเกิดเหตุ

Cisco แพตช์ช่องโหว่ร้ายแรงใน Firepower Management และผลิตภัณฑ์อื่นกว่า 26 รายการแนะผู้ใช้เร่งอัปเดต

Cisco ได้ประกาศ Advisory สำหรับช่องโหว่ต่างๆ กว่า 27 รายการ โดยมีช่องโหว่ร้ายแรง 1 รายการกระทบกับซอฟต์แวร์ Firepower Management Center จึงแนะนำให้ผู้ใช้งานเร่งอัปเดตครับ