Breaking News

AI ของ Google สามารถทำนายได้ว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตเมื่อใด ทำให้โรงพยาบาลจัดลำดับการรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้น

Google ได้ทำการตีพิมพ์งานวิจัยด้าน AI ในวารสาร Nature ถึงแนวทางการนำ Deep Learning มาใช้ทำนายว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตเมื่อใดจากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถทำการจัดลำดับความฉุกเฉินในการรักษาผู้ป่วยแต่ละคนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงได้

 

Credit: ShutterStock.com

 

ตัวอย่างหนึ่งคือกรณีของสตรีรายหนึ่งที่เป็นมะเร็งเต้านมได้ไปที่โรงพยาบาล และระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลนั้นก็ระบุว่าเธอมีโอกาสเสียชีวิตที่ 9.3% ในอีกไม่กี่วัน ในขณะที่ AI ของ Google ซึ่งทำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 175,639 Data Point นั้นกลับชี้ว่าเธอมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 19.9% และไม่กี่วันถัดจากนั้นเธอก็เสียชีวิตจริงๆ

การรู้ล่วงหน้าได้ถึงอัตราการเสียชีวิตและช่วงเวลาที่จะเสียชีวิตของผู้ป่วยนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาซึ่งความกลัวแก่ผู้ป่วย แต่ข้อมูลตรงนี้จะมีความสำคัญมากในการที่ทีมแพทย์จะได้จัดลำดับการรักษาแบบฉุกเฉินหรือเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้ดีขึ้น

ในเชิงการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการแพทย์นั้น ปัญหาส่วนใหญ่ที่เหล่าผู้พัฒนาเทคโนโลยีต้องเผชิญก็คือการจัดการกับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น ซึ่ง Google เองก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้เองได้โดยไม่ต้องให้ Data Engineer ลงไปจัดการกับข้อมูลเอง เร่งความเร็วในการนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การอ่านข้อมูลจากระเบียนประวัติผู้ป่วยที่เป็นไฟล์ PDF หรือเอกสารที่ทำการสแกนมา เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีนี้เองก็ทำให้ระบบสามารถนำข้อมูลจำนวนมากขึ้นมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความแม่นยำได้มากขึ้นไปด้วยอีกทาง

สำหรับแผนในอนาคตนั้น Google ตั้งใจที่จะพัฒนา AI เพื่อให้นำไปใช้งานในระดับคลินิกได้ และทำให้การวินิจฉัยผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยลดภาระและปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในแต่ละพื้นที่ลง

เอกสารงานวิจัยฉบับนี้ถูกเผยแพร่อยู่ที่ https://www.nature.com/articles/s41746-018-0029-1

 

ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/google-training-machines-predict-patient-090019365.htmlAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] iZeno รับมอบรางวัล Atlassian Partner of the Year 2019: Rising Star APAC

วันนี้ Atlassian ได้ประกาศสู่สาธารณะว่า บริษัท iZeno ถูกเลือกให้ได้รับรางวัล Atlassian Partner of the Year 2019: Rising Star APAC สืบเนื่องมาจากผลงานและความสำเร็จที่โดดเด่นในช่วงปีปฏิทิน 2019 โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างธุรกิจใหม่, การขับเคลื่อนความเป็นผู้นำเชิงความคิด รวมถึงเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์และบริการเป็น solution stack ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนของ DevOps และ IT Service Management Solution (ITSM) ทั้งหมดนี้ได้เติมเต็ม Atlassian ในภาพรวมให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

Cloudflare ยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA เนื่องจากปัญหาด้าน Privacy และค่าใช้จ่าย

Cloudflare ได้ประกาศยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA ของ Google ในบริการต่างๆของตนเอง เนื่องจากปัญหาทางด้าน Privacy และค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เกิดขึ้น