ADPT

Google เสริมความสามารถใหม่ให้ ML Kit – Language Identification และ Smart Reply

ทีมพัฒนา Android ได้ออกมาเผยความสามารถใหม่ของ ML Kit เพื่อช่วยให้การพัฒนาความสามารถใหม่ๆ ของ Application เป็นไปได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ได้แก่ Language Identification และ Smart Reply

Credit: Google

2 ความสามารถนี้ถือว่าแตกต่างจากความสามารถที่มีอยู่เดิมใน ML Kit ค่อนข้างมาก เพราะความสามารถเดิมของ ML Kit นั้นมักจะมุ่งเน้นไปที่การประมวลผลภาพและวิดีโอเป็นหลัก ในขณะที่ 2 ความสามารถนี้จะเป็นความสามารถทางด้าน Natural Language Processing หรือ NLP โดยจะสามารถใช้งานได้ผ่าน ML Kit SDK รุ่นล่าสุดบน iOS 9.0 เป็นต้นไป และ Android รุ่น 4.1 เป็นต้นไป

สำหรับการทำ Language Identification นี้จะทำให้นักพัฒนารู้ว่าข้อความหนึ่งๆ พิมพ์มาเป็นภาษาอะไร เพื่อช่วยให้ทำการวิเคราะห์ข้อความนั้นๆ ได้อย่างแม่นยำ และตอบสนองด้วยภาษาที่ถูกต้องกลับไปได้ โดยปัจจุบัน ML Kit รองรับการจำแนกได้มากถึง 110 ภาษา รวมภาษาไทยด้วย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://firebase.google.com/docs/ml-kit/identify-languages

ส่วน Smart Reply นั้จะเป็นความสามารถสำหรับใช้ใน Messaging App โดยเฉพาะ ซึ่ง ML Kit จะทำการสร้างข้อความโต้ตอบอัตโนมัติกลุ่มหนึ่งตามคำถามของอีกฝ่ายย้อนหลังไป 10 ประโยคล่าสุด ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกนำไปตอบได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถนี้สามารถประมวลผลได้บนตัวอุปกรณ์โดยตรง ไม่ต้องส่งข้อความไปวิเคราะห์บน Server แต่อย่างใด ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://firebase.google.com/docs/ml-kit/generate-smart-replies

ที่มา: https://android-developers.googleblog.com/2019/04/ml-kit-expands-into-nlp-with-language.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] เพิ่มความคล่องตัว สร้างความมั่นคง และเปลี่ยนให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ผ่านบริการ Fujitsu Work Life Shift

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป องค์กรแต่ละแห่งต้องสามารถดำเนินการ อยู่รอด และเติบโตได้ ไม่ว่าโลกรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างรูปแบบเรียนรู้อย่างรวดเร็ว สร้างกลยุทธ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนทันท่วงที ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จ ซึ่งคุณพรชัย พงศ์เอนกกุล หัวหน้ากลุ่ม DX Modernization บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Fujitsu Work Life Shift หนึ่งในบริการสำคัญที่ช่วยให้ฟูจิตสึสามารถปรับตัว รับมือกับความท้าทาย พลิกโฉมการทำงาน ขับเคลื่อนธุรกิจในยุค New Normal และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ วันนี้ฟูจิตสึพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำ Fujitsu Work Life Shift มาสู่องค์กรในประเทศไทย เพื่อร่วมนำพาธุรกิจไปข้างหน้าร่วมกัน บทความนี้จึงขอสรุปรูปแบบการให้บริการ Fujitsu Work Life Shift เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ มองเห็นภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

[Guest Post] ชูธงเทคโนโลยี HPE GreenLake ติดปีก EHR ให้วงการสาธารณสุข

แม้ความท้าทายในแวดวงสาธารณสุขจะเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานก่อนไวรัสโควิด-19 เห็นได้จากแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก การเพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน และเบาหวาน การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งองค์กรอนามัยโลก คาดการณ์ว่า โลกจะขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขราว 13 ล้านคนภายในปี 2035 หรือค่าเวชภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ความมั่นคงด้านการเงินของระบบสาธารณสุขเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกัน