Breaking News

Gartner เผย 10 อันดับแนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยประจำปี 2016

gartner_logo

Gartner, Inc. บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชื่อดังของสหรัฐฯ ออกมาเปิดเผยถึงแนวโน้มภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใน 2 – 4 ปีข้างหน้านี้ พร้อมให้คำแนะนำในการรับมือเพื่อให้ระบบ IT ของตนมีความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้

1. จนถึงปี 2020 99% ของช่องโหว่ที่ถูกเจาะ เป็นช่องโหว่ที่ทางฝ่าย Security และผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ทราบอยู่แล้วมานานกว่า 1 ปี
คำแนะนำ: บริษัทควรอุดช่องโหว่ที่ตนเองทราบให้เร็วที่สุด เนื่องจากช่องโหว่เหล่านี้มักถูกมองข้ามได้ง่าย และการอุดช่องโหว่นั้นเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการมานั่งแก้ปัญหาภายหลัง

2. ในปี 2020 หนึ่งในสามของของการโจมตีที่ประสบความสำเร็จมีสาเหตุมาจากปัญหาด้าน Shadow IT
คำแนะนำ: บริษัทควรหาวิธีการตรวจจับและติดตาม Shadow IT และควรสร้างวัฒนธรรมในการยอมรับและป้องกันการกระทำที่เกิดขึ้น แทนที่จะเป็นจับผิดและลงโทษ

3. ในปี 2018 ความต้องการในการป้องกัน Data Breaches บน Public Cloud จะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรพัฒนาโปรแกรมเพื่อกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล สูงถึง 20%
คำแนะนำ: พัฒนา Data Security Governance (DSG) Program โดยระบุ Policy Gaps ของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล สร้าง Roadmap เพื่อตรวจจับและรับมือกับปัญหา พร้อมทั้งใช้บริการ Cyberinsurance ถ้าเป็นไปได้

4. ในปี 2020 ร้อยละ 40 ขององค์กรที่ใช้ DevOps จะพัฒนาแอพพลิเคชันอย่างมั่นคงปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี Application Security Self-testing, Self-diagnosing และ Self-protection เข้ามาช่วย
คำแนะนำ: นำ Runtime Application Self-protection (RASP) เข้ามาใช้ใน DevOps รวมทั้งมีการประเมินตัวเลือกทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของ Vendors และ Providers อย่างรอบคอบ

5. ในปี 2020 80% ของดีลใหม่สำหรับ Cloud-based CASB จะมาพร้อมกับ Network Firewall, Secure Web Gateway และ Web Application Firewall
คำแนะนำ: ในขณะที่หลายบริษัทกำลังกังวลเกี่ยวกับการย้ายระบบไปทำงานบน Cloud บริษัทควรทำการประเมิน Roadmap การพัฒนาแอพพลิเคชัน และตัดสินใจว่าควรจะลงทุนทางด้านไหนจึงจะเหมาะสม

Credit: Rawpixel.com/ShutterStock
Credit: Rawpixel.com/ShutterStock

 

6. ในปี 2018 องค์กรที่เลือกใช้ Native Mobile Containment แทนที่โซลูชันจาก 3rd Party จะเพิ่มขึ้นจาก 20% ไปเป็น 60%
คำแนะนำ: ควรทดลองใช้และทำความคุ้นเคยกับโซลูชัน Native Containment โดยต้องพึงพิจารณาอยู่เสมอว่า องค์กรทั่วไปที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความมั่นคงปลอดภัยมากนัก ควรวางแผนที่จะค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้ Native Containment

7. ในปี 2019 40% ของระบบ IDaaS จะเข้ามาแทนที่ระบบ On-premises IAM ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 10% ในปัจจุบัน
คำแนะนำ: ข้อจำกัดหลายประการของ Identity-as-a-Service (IDaaS) จะหายไปอนาคต ซึ่งบริษัทควรเริ่มทดลองใช้ IDaaS กับโปรเจ็คท์ขนาดเล็กๆ ก่อน ถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหากับ Regulation บ้าง บริษัทก็ควรพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและข้อจำกัดของการใช้ IDaaS ดังกล่าว

8. ในปี 2019 การใช้รหัสผ่านและ Token ใน Usecases ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางจะลดลง 55% เนื่องจากการมาถึงของเทคโนโลยีการจดจำต่างๆ (Recognition Technologies)
คำแนะนำ: รหัสผ่านจะถูกยกเลิกใช้ในอนาคต แต่บริษัทควรมองหาผลิตภัณฑ์ที่โพกัสการพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่มีการบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือ (Trust) และมาพร้อมกับ User Experience โดยเริ่มต้นจากการระบุ Usecase และเลือกใช้โซลูชัน Biometric และ Analytics ในการพิสูจน์ตัวตน

9. จนถึงปี 2018 มากกว่า 50% ของผู้ผลิตอุปกรณ์ IoT นั้น ไม่สามารถระบุภัยคุกคามจากกระบวนการพิสูจน์ตัวตนที่ไม่แข็งแกร่งเพียงพอได้
คำแนะนำ: IoT เข้ามาเปลี่ยนสถาปัตยกรรมโครงสร้างของบริษัท พร้อมทั้งนำภัยคุกคามใหม่ๆ เข้ามาด้วย ความล้มเหลวของ IoT Security ในช่วงแรกอาจก่อให้เกิดปัญหากับมาตรฐานการพิสูจน์ตัวตนได้ ซึ่งบริษัทควรทำการประเมินความเสี่ยงด้านการพิสูจน์ตัวตน มีการสร้างระบบเพื่อรับประกันความมั่นคงปลอดภัย และสร้างตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบดังกล่าว

10. ในปี 2020 มากกว่า 25% ของการโจมตีที่เกิดขึ้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ IoT ในขณะที่ IoT มีการลงทุนทางด้านความมั่นคงปลอดภัยเพียง 10% ของงบประมาณทั้งหมดเท่านั้น
คำแนะนำ: เนื่องด้วยตลาด IoT กำลังเติบโต Vendor จึงมุ่งเน้นการใช้งานมากกว่าความมั่นคงปลอดภัย ทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับ IT Security เองก็ยังไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บริษัทควรทำการศึกษาเรื่อง IoT Security โดยเน้นโฟกัสที่อุปกรณ์ IoT ที่มีช่องโหว่และไม่สามารถแพทช์ได้ รวมไปถึงเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงปลอดภัยการใช้ IoT

ที่มา: http://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-10-security-predictions-2016/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ธุรกิจประกันภัยกับแนวโน้มในการปรับทีมสู่ Digital Workforce ด้วย RPA โดยผู้เชี่ยวชาญจาก DCS

ถึงแม้ว่าการมาของโรคระบาดทั่วโลกในยามนี้จะทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก แต่สำหรับบางธุรกิจแล้วนี่คือช่วงเวลาสำหรับการทดลองนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้งานและปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับอนาคต และ บริษัทประกันภัยชั้นนำก็ได้ใช้จังหวะนี้ ในการเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นด้วย Robotic Process Automation หรือ RPA สร้างทีม Digital Workforce มารองรับต่ออนาคตการทำงานในยุค …

[Guest Post] ซัมซุง ร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยคณะเภสัชฯ ศิลปากร ส่งเสริมกระบวนการวิเคราะห์ยาผ่านสมาร์ทโฟน

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตให้กับภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการ “เปลี่ยนกระบวนการวิเคราะห์ยาให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : การพัฒนาวิธีไทเทรชันโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์อ่านค่าสีอาร์จีบีและคำนวนผลการวิเคราะห์แบบเบ็ดเสร็จ” มั่นใจเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยพัฒนาการค้นคว้าวิจัยและผลิตยาให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและมีความสะดวกมากขึ้น