Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Gartner ออกรายงาน Magic Quadrant ทางด้าน Meeting Solutions ปี 2019 Cisco ยังคงครองอันดับ 1

Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant สำหรับ Meeting Solutions ประจำปี 2019 ผลปรากฏว่า Cisco ครองตำแหน่ง Leader อันดับหนึ่งทั้งทางด้าน Ability to Execute และ Completeness of Vision ตามมาด้วย Microsoft, Zoom และ LogMeIn

Gartner ได้ให้นิยาม Meeting Solutions ว่าเป็นโซลูชันที่ผสมผสานการติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการแชร์ข้อมูลเพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมทั้งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็น การทำงานร่วมกันภายในทีม การนำเสนอผลงาน การอบรม หรือ Webinar จากที่ไหนก็ได้ โดยรองรับทั้งการส่งข้อความ แชร์หน้าจอและเนื้อหาข้อมููล รวมไปถึงส่งเสียงและวิดีโอหากันได้

Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2020 ร้อยละ 40 ของการประชุมอย่างเป็นทางการจะมีการนำระบบ Virtual Concierges และ Advanced Analytics เข้ามาใช้ และภายในปี 2024 การทำงานจากนอกสถานที่และการเปลี่ยนแปลงรููปแบบการทำงานจะส่งผลกระทบต่อการประชุมขององค์กร ส่งผลให้การพบปะเจอหน้ากันลดลงจาก 60% ในปัจจุบันเหลือเพียง 25% เท่านั้น

สำหรับผู้นำตลาด Meeting Solutions ในปีนี้ รายงานจาก Gartner ระบุว่าตกเป็นของ Cisco Webex ซึ่งครองตำแหน่งอันดับหนึ่งทั้งทางด้าน Ability to Execute และ Completeness of Vision โดย Gartner ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ Cisco Webex ว่า มีโซลูชันครอบคลุมทั้งส่วน Infrastructure, Endpoint และ Application ทำให้สามารถติดตั้งใช้งานได้หลากหลายรูปแบบกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ รวมไปถึงมีสถาปัตยกรรมแบบไฮบริดซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ Cisco Webex ยังตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เช่น HIPAA, PCI DSS, SOX และอื่นๆ อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มของ Gartner ได้ผ่านช่องทางของ Cisco ที่ https://engage2demand.cisco.com/lp_gartnermeetingsolutionsmagicquadrant2019_17836About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CU Webinar: ขานรับการเติบโตของข้อมูล และการจัดการ Storage แบบง่ายๆ ด้วย IBM FlashSystem

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Data Center Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ขานรับการเติบโตของข้อมูล และการจัดการ Storage แบบง่ายๆ ด้วย IBM FlashSystem" เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดของ Flash Storage และเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับนำไปใช้เพื่อรองรับงานทางด้าน AI, Analytics, SAP HANA และ Red Hat OpenShift ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Aruba ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital 18 มิ.ย. 2020 พร้อมเนื้อหาภาษาไทยทุกหัวข้อ

Aruba ขอเชิญ CIO, CTO, IT Manager, Network Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital งานสัมมนาใหญ่ประจำปีที่จะอัปเดตทุกเทคโนโลยีของ Aruba พร้อมแขกรับเชิญจาก WIRED และ SpaceX โดยเนื้อหาทั้งหมดจะมี Subtitle ภาษาไทย ในวันที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 9.00น. - 13.00น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้