Gartner ออกรายงาน Magic Quadrant ทางด้าน Meeting Solutions ปี 2019 Cisco ยังคงครองอันดับ 1

Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant สำหรับ Meeting Solutions ประจำปี 2019 ผลปรากฏว่า Cisco ครองตำแหน่ง Leader อันดับหนึ่งทั้งทางด้าน Ability to Execute และ Completeness of Vision ตามมาด้วย Microsoft, Zoom และ LogMeIn

Gartner ได้ให้นิยาม Meeting Solutions ว่าเป็นโซลูชันที่ผสมผสานการติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการแชร์ข้อมูลเพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมทั้งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็น การทำงานร่วมกันภายในทีม การนำเสนอผลงาน การอบรม หรือ Webinar จากที่ไหนก็ได้ โดยรองรับทั้งการส่งข้อความ แชร์หน้าจอและเนื้อหาข้อมููล รวมไปถึงส่งเสียงและวิดีโอหากันได้

Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2020 ร้อยละ 40 ของการประชุมอย่างเป็นทางการจะมีการนำระบบ Virtual Concierges และ Advanced Analytics เข้ามาใช้ และภายในปี 2024 การทำงานจากนอกสถานที่และการเปลี่ยนแปลงรููปแบบการทำงานจะส่งผลกระทบต่อการประชุมขององค์กร ส่งผลให้การพบปะเจอหน้ากันลดลงจาก 60% ในปัจจุบันเหลือเพียง 25% เท่านั้น

สำหรับผู้นำตลาด Meeting Solutions ในปีนี้ รายงานจาก Gartner ระบุว่าตกเป็นของ Cisco Webex ซึ่งครองตำแหน่งอันดับหนึ่งทั้งทางด้าน Ability to Execute และ Completeness of Vision โดย Gartner ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ Cisco Webex ว่า มีโซลูชันครอบคลุมทั้งส่วน Infrastructure, Endpoint และ Application ทำให้สามารถติดตั้งใช้งานได้หลากหลายรูปแบบกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ รวมไปถึงมีสถาปัตยกรรมแบบไฮบริดซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ Cisco Webex ยังตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เช่น HIPAA, PCI DSS, SOX และอื่นๆ อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มของ Gartner ได้ผ่านช่องทางของ Cisco ที่ https://engage2demand.cisco.com/lp_gartnermeetingsolutionsmagicquadrant2019_17836


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] HTTP/3, How Cloudflare Help to Make the Internet Better โดย Cloudflare APAC

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย TechTalk Webinar เรื่อง “HTTP/3, How Cloudflare Help to Make the Internet Better” เพื่อรู้จักกับแนวคิดและการทำงานของ HTTP/3 …

Microsoft เผย 3 เทคนิค Phishing อันแนบเนียนที่ควรพึงระวัง

Microsoft ได้ออกรายงานแนวโน้มภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปี 2019 ระบุว่า Phishing เป็นหนึ่งใในไม่กี่รูปแบบการโจมตีที่ยังคงพบบ่อยมากขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ ในขณะที่ Ransomware, Crypto-mining และมัลแวร์รูปแบบอื่นๆ เริ่มพบน้อยลง