Breaking News

Gartner เผย Magic Quadrant for Enterprise Backup Software and Integrated Appliances 2015

สำหรับ Magic Quadrant ในฉบับนี้จะเป็นการจัดอันดับรวมของ Backup Solution ทั้งที่เป็น Software และ Hardware เข้าด้วยกัน เพื่อทำการสำรองข้อมูลและกู้คืนจากระบบที่หลากหลาย ไปยัง Media รูปแบบต่างๆ โดยกล่าวรวมกว้างถึงทั้งการสำรองข้อมูลใน Data Center และ Endpoint ทั้งหมดเข้าด้วยกัน

ประเด็นหลักๆ ที่น่าสนใจในปีนี้

หลังจากที่ผู้ผลิตแต่ละรายได้มีการปรับปรุง Architecture ของระบบ Backup ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ Platform ต่างๆ ในปัจจุบัน ก็ทำให้การสำรองและกู้คืนข้อมูลมีพัฒนาการทางด้านความเร็วในการทำงาน, ความหลากหลายในการสำรองและกู้คืนข้อมูล รวมถึงมีเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการสำรองและกู้คืนข้อมูลใน Scenario การใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น ไปจนถึงผู้ผลิตบางรายที่เริ่มมีโซลูชั่นสำหรับการสำรองข้อมูลของบริการ Software-as-a-Service กันบ้างแล้ว

Leaders 4 ราย

สำหรับปีนี้มีผู้นำหลักๆ ด้วยกัน 4 ราย ได้แก่ EMC, Commvault, IBM และ Symantec นั่นเอง (เรียงลำดับตามแกน Y) โดยกลุ่มผู้ผลิตที่เป็นผู้นำเหล่านี้จะมีจุดร่วมกันคือความครบเครื่องและความหลากหลายของโซลูชั่น ที่สามารถนำไปตอบโจทย์ขององค์กรได้หลากหลายรูปแบบ และมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสำรองและกู้คืนระบบ โดยเฉพาะประเด็นทางด้านความเร็ว และการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีและระบบอื่นๆ เช่น Storage หรือ Virtualization ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหา URL ของรายงาน Gartner เต็มๆ ได้จาก http://pulseblog.emc.com/2015/06/26/gartner-recognizes-emc-as-a-leader-in-2015-enterprise-backup-software-magic-quadrant/ ฟรีๆ ทันทีAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] iZeno รับมอบรางวัล Atlassian Partner of the Year 2019: Rising Star APAC

วันนี้ Atlassian ได้ประกาศสู่สาธารณะว่า บริษัท iZeno ถูกเลือกให้ได้รับรางวัล Atlassian Partner of the Year 2019: Rising Star APAC สืบเนื่องมาจากผลงานและความสำเร็จที่โดดเด่นในช่วงปีปฏิทิน 2019 โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างธุรกิจใหม่, การขับเคลื่อนความเป็นผู้นำเชิงความคิด รวมถึงเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์และบริการเป็น solution stack ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนของ DevOps และ IT Service Management Solution (ITSM) ทั้งหมดนี้ได้เติมเต็ม Atlassian ในภาพรวมให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

Cloudflare ยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA เนื่องจากปัญหาด้าน Privacy และค่าใช้จ่าย

Cloudflare ได้ประกาศยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA ของ Google ในบริการต่างๆของตนเอง เนื่องจากปัญหาทางด้าน Privacy และค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เกิดขึ้น