Gartner ออก Magic Quadrant ทางด้าน Data Center and Cloud Networking ประจำปี 2020

Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant ทางด้าน Data Center and Cloud Networking ประจำปี 2020 ผลปรากฎว่า Cisco, Arista Networks และ Juniper Networks ครองตำแหน่ง Leader

Gartner ได้นิยาม Data Center and Cloud Networking ว่าเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่องค์กรจัดซื้อมาเพื่อบริหารจัดการ Data Center Networking Infrastructure ไม่ว่าจะติดตั้งใช้งานแบบ On-premises หรือ Colocation รวมไปถึงสามารถขยายการใช้งานไปยัง Infrastructure ของ Public Cloud Provider เพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย Hybrid Cloud ที่ดียิ่งขึ้นได้ แต่ไม่นับการใช้งานภายใน Physical Networking Infrastructure ของ Public Cloud Provider เอง เนื่องจากเทคโนโลยีระบบ Cloud รวมถึง Virtualization และ Automation ถูกนำเข้ามาใช้เป็นจำนวนมากภายใน Data Center ขององค์กร ในปีนี้ Gartner จึงทำการอัปเดตชื่อรายงานใหม่จาก “Magic Quadrant for Data Center Networking” ไปเป็น “Magic Quadrant for Data Center and Cloud Networking”

Gartner ได้คาดการณ์ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Data Center and Cloud Networking ไว้ดังนี้

  • ก่อนจบปี 2022 จำนวนทีมเครือข่ายขององค์กรที่ใช้ SaaS-based Console ในการบริหารจัดการ Data Center จะเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าถึง 1,500 เท่า
  • ภายใน 2023 มากกว่า 10% ขององค์กรขนาดใหญ่จะใช้งาน On-premises Public Cloud Infrastructure (เช่น AWS Outposts) ภายใน Data Center ส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1% ในปี 2019
  • ลูกค้าที่ใช้ Management Console จาก Data Center Networking Vendors ในการบริหารจัดการการตั้งค่าระบบเครือข่ายภายใน Public Cloud Network Infrastructure จะยังคงมีน้อยกว่า 1% จนถึงปี 2023
  • ภายในปี 2023 10% ขององค์กรจะผสานการทำงานของ Data Center Networking เข้าสู่กระบวนการ CI/CD อย่างสมบูรณ์ เทียบกับปี 2020 นี้ที่แทบจะไม่มีการทำแบบนี้เลย
  • ภายในปี 2025 20% ของอุปกรณ์ Switch สำหรับ Data Center จะถูกจัดซื้อผ่านทางโมเดล Hardware as a Service

สำหรับการจัดอันดับบน Magic Quadrant นั้น ปี 2020 นี้มี Vendor ที่ครองตำแหน่ง Leaders รวม 3 ราย ได้แก่ Cisco, Arista Networks และ Juniper Networks โดย Cisco มี Ability of Execute สูงที่สุด ในขณะที่ Vendor ที่มี Completeness of Vision สูงสุด คือ VMware ซึ่งอยู่ตำแหน่ง Visionaries

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มของ Gartner ได้ผ่านช่องทางของ Cisco ที่: https://engage2demand.cisco.com/LP=21904


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …