Breaking News

Gartner ประกาศผลรางวัล Peer Insights Customers’ Choice สำหรับ Enterprise Network Firewall ประจำปี 2018

 

 

Gartner, Inc. บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกมาประกาศผลรางวัล Gartner Peer Insights Customers’ Choice สำหรับ Enterprise Network Firewall ประจำปี 2018 ซึ่งรางวัลนี้จะถูกมอบให้กับ Vendor ผ่านทางการรีวิวของผู้ใช้งานและคะแนนโดยรวม (Overall user ratings)

Gartner Peer Insights Customers’ Choice ช่วยให้ผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้าน IT สามารถตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางด้าน Enterprise Network Firewall ได้ดีมากขึ้น โดยนำทั้งความรู้และข้อเสนอแนะมาจากผู้ที่ใช้งานซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วว่าได้ใช้งานผลิตภัณฑ์จาก Vendor รายนั้นจริงๆ

Gartner พยายามอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าในแต่ละรีวิวของผู้ใช้งานที่ส่งมา จะต้องมีประโยชน์และมาจากผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้าน IT ที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การติดตั้งหรือกำลังใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อยู่ และต้องปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับรายชื่อของ Vendor ที่ถูกเลือกมาประจำปี 2018 มีจำนวน 3 รายด้วยกันคือ Cisco, Fortinet และ Palo Alto Networks ตามรายชื่อปรากฏดังในตาราง

 

เกี่ยวกับ Gartner Peer Insights Customers’ Choice

ทาง Gartner จะมอบรางวัลสำหรับ Vendor สูงสุดจำนวน 7 รายเท่านั้น โดยต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้

  • ภายในระยะเวลา 12 เดือน ช่วงระหว่างการเปิดให้มีการ Submission แต่ละ Vendor ต้องมี:
    • Publish Reviews จำนวนอย่างน้อย 50 หรือมากกว่า
    • มีคะแนน Rating เฉลี่ยอย่างน้อย 4.200 ดาว หรือมากกว่า
  • หากในตลาด มี Vendor จำนวนมากกว่า 7 รายที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ Gartner จะเลือก Vendor เพียง 7 ราย ที่มีจำนวน Publish Reviews สูงสุดเท่านั้น
  • Vendor จะต้องมีผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 อย่าง ที่ผ่านทดสอบและวิเคราะห์จาก Gartner

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่: https://www.gartner.com/reviews/customers-choice/enterprise-network-firewall

ที่มา: https://www.gartner.com/newsroom/id/3855889
About นักเขียนฝึกหัดหมายเลข 3

Check Also

TechTalk Webinar: NDID 101 รู้จักกับ National Digital ID เบื้องต้น โดยทีมงาน NDID

ทีมงาน TechTalkThai ร่วมกับ NDID ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมชม TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “NDID 101 รู้จักกับ National Digital ID เบื้องต้น …

Rapid7 เข้าซื้อ tCell เสริมแกร่งโซลูชันด้าน Application Security

Rapid7 ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์วิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยชื่อดัง ประกาศเข้าซื้อกิจการของ tCell นักพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของโซลูชันด้านการป้องกันการโจมตีในระดับแอปพลิเคชัน