Gartner เผยผลสำรวจ Magic Quadrant สำหรับ Network Access Control ประจำปี 2014

Gartner สถาบันสำรวจและให้คำปรึกษาชื่อดังทางด้านเทคโนโลยี ได้เปิดเผยผลสำรวจ Magic Quadrant for Network Access Control 2014 ออกมาอย่างเป็นทางการ โดยตลาด Network Access Control ได้เติบโตขึ้นมาจากปี 2013 ถึง 36% และมีทิศทางในเชิงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจ ดังนี้

techtalkthai_gartner_magic_quadrant_update_2

ทิศทางที่เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Network Access Control

สำหรับเทคโนโลยี Network Access Control หรือ NAC ที่เดิมมีบทบาทสำหรับการควบคุมการเข้าใช้ระบบเครือข่าย ด้วยกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานตามการยืนยันตัวตน, ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้งาน, ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน รวมถึงระดับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานนั้น ปัจจุบันนี้ NAC ได้มีบทบาทหลักในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเพื่อรองรับต่อการใช้งานในลักษณะ BYOD หรือ Bring Your Own Device ร่วมกับเทคโนโลยี Enterprise Mobile Management หรือ EMM นั่นเอง

โดย Best Practice ของการรักษาความปลอดภัยสำหรับ BYOD นั้น คือ การใช้งาน NAC ร่วมกับ EMM เพื่อให้ NAC สามารถตรวจจับและยับยั้งอุปกรณ์ที่ไม่มีการติดตั้ง EMM ออกจากระบบเครือข่าย หรือบังคับให้มีการติดตั้ง EMM ก่อนได้ และจากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ EMM ในการตรวจสอบว่าอุปกรณ์พกพาเหล่านั้นมีระดับความปลอดภัยเพียงพอ หรือทำถูกต้องตามโนบายรักษาความปลอดภัยหรือไม่ แล้วจึงส่งข้อมูลไปให้ระบบ NAC ว่าอุปกรณ์นี้ควรมีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบเครือข่ายเท่าใด เพื่อให้ NAC ทำการกำหนดระดับสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่ายได้ตามความเป็นจริง ซึ่งประเด็นนี้ได้กลายเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งในการจัดอันดับของ NAC ใน Magic Quadrant ของปีนี้

ในขณะเดียวกัน NAC ก็ได้พลิกผันตัวเองมาเป็น Warehouse of Context กล่าวคือเป็นศูนย์รวมของข้อมูลทางด้านความปลอดภัยที่รวบรวมมาจากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายต่างๆ และนำมากำหนดสิทธิ์หรือปรับปรุงความปลอดภัยของเครือข่ายเพิ่มเติมด้วยการทำ Security Automation เช่น การ Integrate ร่วมกับระบบ Next Generation Firewall (NGFW), Advanced Threat Defense (ATD) และ Security Information and Event Management (SIEM) เป็นต้น เพื่อให้ทุกระบบมีข้อมูลทางด้านความปลอดภัยของกันและกัน และช่วยอุดช่องโหว่ให้กันและกันได้ เช่น ส่งข้อมูลของเครื่องลูกข่ายที่มีช่องโหว่จากการตรวจจับของ ATD ไปยัง NGFW เพื่อทำการ Block Traffic ที่ระดับ Layer 3-7 ได้ เป็นต้น ซึ่่งแนวทางนี้เป็นแนวทางสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยในระดับสูงสุดนั่นเอง

สรุปผลการจัดอันดับ Gartner Magic Quadrant for Network Access Control

สำหรับผลการจัดอันดับในปีนี้ มีผู้ผลิตที่ได้กลายเป็น Leaders ของตลาด NAC ด้วยกันทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่ Cisco, ForeScout และ Aruba Networks เหมือนกับปีที่แล้ว และไม่มีผู้ผลิตรายใดอยู่ในหมวดของ Challenger เลย เป็นการแสดงว่าตลาดของ NAC นี้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อการใช้งานเป็นหลัก ผู้ผลิตใดที่ถือครองเทคโนโลยีที่ดีพอ จึงจะมีโอกาสในการขายมากขึ้น

โดยหลักๆ แล้วในกลุ่ม Leader นี้จะได้รับการกล่าวถึง 2 ประเด็นหลักๆ ได้แก่การตอบโจทย์การทำงานร่วมกับระบบ Enterprise Mobile Management ได้หลากหลายผู้ผลิต และมีทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์พกพา เพื่อตอบโจทย์ BYOD เป็นประเด็นแรก และมีการ Integrate กับระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อรองรับการสร้างนโยบายการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กรที่ครอบคลุมได้เป็นประเด็นที่สอง

สำหรับผู้ที่สนใจรายงานฉบับเต็ม สามารถลงทะเบียนเพื่่อรับรายงานฟรีๆ ได้ทันทีที่ http://www.forescout.com/gartner/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Citirx ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี Rethink Networking for a Hybrid Cloud World 4 มิ.ย. 2019

Citrix ขอเรียนเชิญเหล่า IT Manager, Cloud Engineer, System Engineer, Network Engineer และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี "Rethink Networking for a Hybrid Cloud World" เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้าน Network และ Application Delivery Controller สำหรับรับมือกับโลกในยุค Hybrid Cloud และ Multi-Cloud ในวันที่ 4 มิถุนายน 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

บริหารองค์กรได้เหนือชั้นกว่าด้วยระบบ Data Center ยุคใหม่กับ VxRail

มารู้จักกับ VxRail Hyper-Converged อุปกรณ์ที่ช่วยให้องค์กรจัดการระบบ Server, Storage และ Softwareได้ง่าย ครบจบในที่เดียว