Fujitsu Hybrid IT โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อสร้างความยืดหยุ่น สามารถรองรับทุกความต้องการเชิงธุรกิจ

เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหัวใจสำคัญ ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและการดำเนินชีวิต การมีเทคโนโลยีที่เชื่อถือและวางใจได้ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาโซลูชันของฟูจิตสึ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญที่ฟูจิตสึนำเสนอในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัลระดับโลก คือ Fujitsu Uvance ชุดโซลูชันด้านทรานส์ฟอร์เมชันเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน โดยมีโซลูชันที่ทำหน้าที่เป็น “โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล” ได้แก่ Hybrid IT

Hybrid IT จาก ฟูจิตสึ ถูกออกแบบมาเพื่อ ช่วยสร้างองค์กรยุคดิจิทัลที่มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับทุกความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบทางเทคโนโลยีต่างๆ ถึงกัน อย่างไร้รอยต่อ มีความปลอดภัย วางใจและเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบซึ่งติดตั้งที่องค์กรเอง หรือระบบที่อยู่บนคลาวด์ก็ตาม

ความท้าทายของระบบไอทีแบบไฮบริด

การเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานด้านไอที ไปสู่ระบบแบบไฮบริด ไม่ใช่เพียงแค่การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเดิมไปสู่คลาวด์เท่านั้น แต่จากผลสำรวจ CIO จาก 300 องค์กรใน 14 ประเทศ พบว่า การนำ Hybrid IT มาประยุกต์ใช้ยังมี สิ่งที่องค์กรต้องคำนึงถึงหลายประการไม่ว่าจะเป็น

  • จะวางกลยุทธ์ไอทีแบบไฮบริดและการขยายไปสู่คลาวด์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างเหมาะสมได้อย่างไร
  • จะบริหารจัดการให้ระบบไอทีแบบไฮบริด สนับสนุนการเติบโต โดยปราศจากความเสี่ยงได้อย่างไร
  • จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้สามารถใช้งานระบบไอทีแบบไฮบริดอย่างเต็มประสิทธิภาพได้อย่างไร
  • จะทำให้เทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาใช้ สามารถทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น และมีความยืดหยุ่นในการปรับขยายได้อย่างไร

ฟูจิตสึ มีบุคคลากรมืออาชีพ ช่วยปรับเปลี่ยนสู่ระบบไอทีแบบไฮบริด ได้อย่างราบรื่นและคุ้มค่าการลงทุน

จาก 4 ประเด็นความท้าทายข้างต้น ยังมีความซับซ้อนอีกมากมาย ดังนั้นการวางแผน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ระบบไอทีแบบไฮบริด เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ในการทำงานร่วมกันระหว่างระบบไอทีที่มีอยู่เดิม และระบบใหม่ที่ทำงานอยู่บนคลาวด์ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการเชิงธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ จำเป็นต้องมีมืออาชีพที่ไม่เพียงเข้าใจกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีต่างๆ เท่านั้น แต่ต้องมีความเข้าใจกระบวนการเชิงธุรกิจอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด และนั่นคือ เหตุผลว่าทำไมองค์กรชั้นนำจึงเลือกใช้บริการ Hybrid IT จาก ฟูจิตสึ

Hybird IT จาก ฟูจิตสึ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาและติดตั้งเทคโนโลยีด้าน Hybrid IT ให้แก่องค์กรต่างๆ ทั่วโลก ฟูจิตสึ มีความเข้าใจและได้พัฒนาโซลูชันมากมาย ภายใต้บริการ Hybrid IT เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความต้องการที่แตกต่างกันขององค์กรได้อย่างลงตัว โดยเลือกใช้โซลูชันจากผู้ผลิตชั้นแนวหน้า และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

ศูนย์บริการด้านไอทีของฟูจิตสึ สามารถครอบคลุมระบบได้ทั้งโซลูชันที่ลูกค้ามีการติดตั้งทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Data Center Service, Relocation, Local Cloud, Managed Service, EMS, DRaas, Baas, Public Cloud Migration, Modern Workplace และ Cloud Application

กรณีศึกษาขององค์กรณ์ที่ประสบความสำเร็จจากระบบไอทีแบบไฮบริด

จากผลสำรวจเดียวกัน บริหารไอทีเห็นตรงกันว่า Hybrid IT จะช่วยลดภาระการปฏิบัติงานด้านระบบไอทีได้ 20-30% ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของลง 20-30% และลดระยะเวลาในการส่งมอบบริการใหม่ๆ ทางธุรกิจได้ถึง 30-40%

สำหรับในประเทศไทยเอง ฟูจิตสึ ได้ทำงานร่วมกับธุรกิจชั้นนำมากมาย เพื่อให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบการทำงาน เพื่อสร้างระบบไอทีแบบไฮบริดให้เกิดขึ้น และใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงธุรกิจ ตัวอย่างเช่น

ธุรกิจจัดจำหน่ายรถยนต์ : ย้ายระบบที่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการงานขายรถยนต์ การทำงานร่วมกัน และการให้บริการลูกค้าของศูนย์บริการ โดยจะมีตัวแทนขยายจากทั่วประเทศเข้ามาใช้งานทุกวัน จากเดิมทำงานอยู่ในดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กรขึ้นไปสู่ระบบคลาวด์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลดาต้าเซ็นเตอร์ การลงทุนด้านไอที ช่วยให้สามารถขยายประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นตามบริมาณการใช้งานจริง

โดยฟูจิตสึเข้าไปสำรวจการทำงานของระบบเดิม ทำการออกแบบ เลือกใช้โซลูชันคลาวด์ที่เหมาะสม ย้ายระบบและทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบใหม่ที่ย้ายไปสู่คลาวด์สามารถทำงานร่วมกับระบบบางส่วนที่อยู่ในดาต้าเซ็นเตอร์ได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ รวมถึงการเตรียมบริการใหม่บนคลาวด์ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน และเสริมศักยภาพของธุรกิจให้สูงขึ้น

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม : นำระบบ ERP ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานของธุรกิจ อย่างระบบ SAP ขึ้นไปทำงานบนระบบคลาวด์ โดยระบบที่ทำงานอยู่บนคลาวด์สามารถปรับขยายตัวได้ตามการเติบโตขององค์กร มีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล

ฟูจิตสึ ได้ส่งทีมเข้าไปศึกษากระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจของลูกค้า ศึกษาความต้องการ ออกแบบ จัดหา
โซลูชัน และติดตั้งเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังเสริมด้วยบริการ Managed Services ที่ช่วยดูแลระบบ ที่อยู่บนคลาวด์ ให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ทำให้ฝ่ายไอทีของลูกค้าสามารถทุ่มเทกับการพัฒนาธรุกิจได้อย่างเต็มที่

นี่เป็นเพียงบางส่วนขององค์กรที่ประสบความสำเร็จกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบไอทีแบบไฮบริด ภายใต้บริการ Hybrid IT จาก ฟูจิตสึ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ช่วยเสริมศักยภาพ ลดค่าใช้จ่าย และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ กับองค์กรในทุกอุตสาหกรรม

อยากรู้ว่า Hybrid IT ช่วยองค์กรของท่านได้อย่างไรบ้าง สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคาร เอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 22-23

เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. + 66 (0) 2302 1500 แฟ็กซ์ + 66 (0) 2302 1555

http://th.fujitsu.com

facebook.com/FujitsuThailand

หรือ

คลิกที่นี่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วม NDBS Thailand Webinar: Unleash the Power of Business Data for SAP Analytics Cloud to SAP Business technology platform [23 มิ.ย.23] เวลา 10.00-11.30 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย

NDBS Thailand ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Webinar: Unleash the Power of Business Data for SAP Analytics Cloud to …

รีวิว : Acer Swift Go 14 แล็ปท็อปเพื่อธุรกิจที่ความคล่องตัว ขับเคลื่อนด้วย Intel Core i7 เจนเนอเรชัน 13 รุ่นล่าสุด

Acer Swift Go 14 จะเข้ามาเป็นคู่หูที่รู้ใจให้การทำงานในรูปแบบ Working from Anywhere มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยความบางเพียง 14.9 มม. มีน้ำหนักเบาถึง 1.25 กก. …