[PR] ฟูจิ ซีร็อกซ์ ปรับโฉมบริการล่าสุด ระบบบริหารจัดการงานพิมพ์ในองค์กร (Next Generation Managed Print Services) ช่วยผลักดันองค์กรสู่ระบบบริหารจัดการเอกสารแบบยั่งยืน

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบบริหารจัดการงานพิมพ์ในองค์กร (Next Generation Managed Print Services)  ด้วยเครื่องมือใหม่ๆที่จะนำมาใช้เชื่อมโยงขั้นตอนและกระบวนการของเอกสารให้ง่ายขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากการใช้กระดาษสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด ผู้นำด้านบริการงานพิมพ์ครบวงจร เปิดเผยว่า ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้มีการขยายขีดความสามารถให้กับระบบการบริหารจัดการงานพิมพ์ในองค์กร (Next Generation Managed Print Services) ซึ่งได้รับการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2557 เพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถบริหารระบบงานพิมพ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารผ่านระบบคลาว์และอุปกรณ์แบบพกพาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ทั้งนี้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้พัฒนาเครื่องมือใหม่ๆหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่ Xerox Print Awareness Tool, Xerox Secure Print Manager Suite, Xerox Digital Alternatives และ DocuShare 7.0 ซึ่งทั้งหมดนี้ จะถูกนำมาใช้เพื่อให้กระบวนการทำงานเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด

  • Xerox Print Awareness Tool คือ ซอฟต์แวร์ ที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถรับทราบและเข้าใจถึงผลลัพธ์การพิมพ์ของตนเองในแต่ละเดือน ว่าสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการงานพิมพ์ขององค์กรหรือไม่
  • Xerox Secure Print Manager Suite คือ ซอฟต์แวร์ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานพิมพ์อย่างแท้จริง  ซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติในการตรวจสอบจำนวนการพิมพ์ของแต่ละบุคคล รวมทั้งการดูข้อมูลเชิงลึกว่า พิมพ์อะไร        ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร  ซึ่งตัวโปรแกรมนี้ ยังอนุญาติให้บุคลากรฝ่าย IT สามารถบริหารจัดการระบบการพิมพ์ในแบบภาพรวมของทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น รวมถึงสร้างเงื่อนไขของการพิมพ์ และการเข้าถึงข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการในแง่ของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กรได้อีกด้วย
  • Xerox Digital Alternatives คือ ชุดเครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ในการเปลี่ยนกระบวนการทำงาน จากที่ต้องใช้กระดาษไปเป็นกระบวนการทำงานแบบเอกสารดิจิทัล แทนการสั่งพิมพ์เอกสารออกมา ซึ่งให้ประโยชน์โดยตรงในการลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม การนำลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ การสแกน การจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการส่งต่อเอกสารให้กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ตัวโปรแกรมยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานผ่านอุปกรณ์พกพาได้อย่างสะดวกและยืดหยุ่น พร้อมทั้งรองรับกับการทำงานผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น PC, Mac, Android หรือ iPad ก็ตาม
  • Fuji Xerox DocuShare 7.0 เป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบของ Enterprise Content Management (ECM) ที่มีฟังก์ชั่นมากมายสำหรับช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากเอกสารกระดาษให้เป็นเอกสารดิจิทัลอลมากขึ้น ซึ่งตัวโปรแกรมมีคุณสมบัติโดดเด่นที่สามารถสร้างระบบเวิร์กโฟลวอัจฉริยะในแบบ One-Step Scan-To-Workflow (สแกนเอกสารเข้าสู่เวิร์กโฟลว์เอกสารได้ในขั้นตอนเดียว) ด้วยระบบเวิร์กโฟลว์อัตโนมัตินี้ จะช่วยให้กระบวนการทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น  ซึ่งเมื่อรวมกับคุณสมบัติพิเศษในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงเอกสารผ่าน เว็บ บราว์เซอร์ อุปกรณ์พกพา หรือแอปพลิเคชั่นพิเศษต่างๆ ก็จะทำให้การบริหารข้อมูลเอกสารขององค์กรเป็นไปอย่างยืดหยุ่น

Fuji Xerox DocuShare 7.0 สามารถปรับแต่งฟังก์ชั่นการทำงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเอกสารด้านการเงินและการบัญชี งานทรัพยากรบุคคล เอกสารการตรวจสอบภายใน รวมถึงเอกสารสัญญาต่างๆ ทั้งนี้หน้าจอการแสดงผลแบบใหม่นี้ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเพิ่มความสะดวกด้วยฟังก์ชั่นต่างๆที่ใช้บ่อยและจำเป็น

ทั้งหมดนี้ เมื่อนำมาใช้ร่วมกับระบบบริหารการจัดการงานพิมพ์ในองค์กร (Next Generation Managed Print Services)  ก็จะสามารถนำพาองค์กร ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารกระดาษเข้าสู่รูปแบบดิจิทัล จากแผนกหนึ่งขยายต่อไปยังแผนกอื่นๆ และครอบคลุมทั้งองค์กรได้ในที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถเดินหน้าธุรกิจให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเพื่อรับมือกับการแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน

###

เกี่ยวกับทีมงาน ฟูจิ ซีร็อกซ์ โกลบอล เซอร์วิส

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 ทีมงาน ฟูจิ ซีร็อกซ์ โกลบอล เซอร์วิส ก็ครองตำแหน่งผู้นำตลาดด้านการจัดการเอกสารและบริการให้คำปรึกษาทั่วโลก ทีมงาน ฟูจิ ซีร็อกซ์ โกลบอล เซอร์วิส พร้อมช่วยลูกค้าปรับโฉมกระบวนการจัดการเอกสารของตนใหม่ และให้มั่นใจได้ว่าสามารถผสานรวมกระบวนการดังกล่าวเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีอยู่เดิมได้อย่างราบรื่น ครอบคลุมถึงการแปลงกระบวนการทำงานด้านเอกสารและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจของคุณ ความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรา 

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ.2505 เป็นบริษัทชั้นนำด้านการสื่อสารและการบริการด้านเอกสาร โดยพร้อมนำเสนอโซลูชั่นและบริการเพื่อช่วยลูกค้ารับมือกับความท้าทายทางธุรกิจของตนได้อย่างรอบด้าน ทั้งนี้ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 75-25 ระหว่างบริษัท ฟูจิฟิล์ม โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น กับบริษัท ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยมีทีมขายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศจีนด้วย บริษัทมีพนักงานประมาณ 45,000 คนทั่วโลก โดยมีสำนักงานทั้งภายในประเทศ สำนักงานสาขา และส่วนงานขายทั่วโลกมากกว่า 80 แห่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.fujixerox.com


About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] งานแถลงข่าวกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “The Culture of Innovation” การสร้างวัฒนธรรมของสตาร์ทอัพ กุญแจสู่การสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม ของ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 : Amazon เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมากมาย เช่น Netflix, Stripe และ Airbnb ไปจนถึงสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ไม่ว่าจะเป็น Grab, …

Stars Microelectronics พลิกกลับมากำไรด้วยกลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างชาญฉลาด กับการใช้ SAP จาก NTT DATA Business Solutions Thailand เพื่อวางรากฐานด้านการเงินอย่างมั่นคง

โจทย์สำคัญของธุรกิจโรงงานและการผลิตในไทยและทั่วโลกนั้นโดยมากมักจะหนีไม่พ้นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุน ที่หากทำได้อย่างประสบความสำเร็จแล้ว ก็จะสามารถพลิกสถานะของธุรกิจและสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างทันที ซึ่ง Stars Microelectronics นั้นก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจโรงงานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่สามารถพลิกธุรกิจให้กลับมามีกำไรได้ในระยะเวลาอันสั้น ด้วยการเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุน