ระบบ Advanced Threat Protection ของ Fortinet ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ICSA Labs

fortinet_logo

ICSA Labs หน่วยงานอิสระของ Verizon ที่ให้การรับประกันเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและองค์กรต่างๆ ได้ให้การรับรอง Advanced Threat Defense Certification แก่ระบบ Advanced Threat Protection (ATP) ของ Fortinet ซึ่ง Certificate ดังกล่าวเป็นการการันตีว่า ระบบ ATP ของ Fortinet ผ่านการทดสอบการตรวจจับภัยคุกคามที่ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยทั่วไปไม่สามารถตรวจจับได้

ระบบ ATP ของ Fortinet เป็นการรวมตัวกันของ 3 โซลูชันหลัก ได้แก่ FortiGate Firewall, FortiSandbox Advanced Threat Detection และ FortiClient Endpoint Protection ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างครบวงจร กล่าวคือ สามารตรวจจับ (Detect) ป้องกัน (Prevent) และจัดการ (Mitigate) กับภัยคุกคามระดับสูงที่ระบบรักษาความปลอดภัยแบบดั้งเดิมไม่สามารถตรวจจับได้ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

fortinet_atp_diagram

หน่ึงในไม่กี่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก ICSA Labs

เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า โซลูชันของ Fortinet มีการพัฒนาให้ก้าวทันภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์สมัยใหม่อยู่เสมอ ระบบ ATP ของ Fortinet จึงได้เข้าทดสอบกับ ICSA Labs มากถึง 4 ครั้งต่อปี ซึ่ง Fortinet ก็สามารถผ่านการทดสอบ Advanced Threat Defense ได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์รายแรกๆที่ได้รับ Certificate จาก ICSA Labs

ผ่านการทดสอบทั้ง 4 หัวข้อ

ในรายงานการทดสอบ Advanced Threat Defense ของ ICSA Labs ระบุเงื่อนไขที่ใช้ผ่านการทดสอบ โดยสรุปแล้วมี 4 ประการ คือ

  1. โซลูชัน Advanced Threat Defense จะต้องตรวจจับภัยคุกคามและมัลแวร์รูปแบบใหม่ ที่เพิ่งปรากฏ และยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันได้ด้วยอัตราที่สูง
  2. ต้องสามารถตรวจจับภัยคุกคามและมัลแวร์ได้อย่างรวดเร็ว
  3. เมื่อตรวจจับภัยคุกคามได้แล้ว จำเป็นต้องแสดง Log ให้เห็นชัดเจนว่า มีภัยคุกคามเกิดขึ้น
  4. ต้องมี False Positive ที่ต่ำ

ซึ่งระบบ ATP ของ Fortinet ได้เข้ารับการทดสอบเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานกว่า 28 วัน สามารถตรวจจับและรับมือกับภัยคุกคามระดับสูงได้มากกว่า 500 รูปแบบโดยไม่เกิด False Positive เลย เป็นการันตีถึงความสามารถด้านการป้องกันภัยคุกคามของ Fortinet ได้เป็นอย่างดี

fortinet_fortigate_5000_1

สนใจโซลูชันของ Fortinet ติดต่อ Rafa Technology

ผู้ที่สนใจโซลูชันด้านความปลอดภัยประสิทธิภาพสุงของ Fortinet ไม่ว่าจะเป็น FortiGate, FortiSandbox หรือ FortiClient สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอทดสอบการใช้งานได้ที่ Rafa Technology อีเมล sales@rafatechnology.co.th หรือโทร 0-2945-9828

rafa_logo

ที่มา: http://www.fortinet.com/press_releases/2015/fortinet-secures-advanced-threat-defense-certification-icsa-labs.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Efficiency: การใช้ Pure Storage มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเหนือกว่าการใช้ Enterprise Storage อื่นอย่างไร

เพราะระบบ Enterprise Storage มักเป็นระบบที่สำคัญต่อธุรกิจองค์กร การลงทุนในระบบเหล่านี้แต่ละครั้งจึงต้องคำนึงถึงประเด็นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามากเป็นพิเศษ เพื่อให้ระบบดังกล่าวสามารถรองรับการใช้งานของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน และคุ้มค่าสูงที่สุด Pure Storage ในฐานะของผู้นำด้านเทคโนโลยี All Flash Array พร้อมตอบโจทย์ดังกล่าวให้กับธุรกิจองค์กร ด้วย …

Dynatrace Webinar: Enabling DevOps/SRE to Build Better Quality Software with Dynatrace

DPM (Thailand) ร่วมกับ Dynatrace ขอเรียนเชิญ Developers, DevOps Engineer และ SRE เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง "Enabling DevOps/SRE to Build Better Quality Software with Dynatrace" เพื่อเรียนรู้ว่า Dynatrace Cloud Automation จะช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มความเร็วและเสถียรภาพของ DevOps ได้อย่างไร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี