[PR] Facebook จับมือธนาคารโลก และ OECD เผยผลสำรวจธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

Facebook ร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD ) และธนาคารโลก จัดทำแบบสำรวจ Future of Business สอบถามข้อมูลจากธุรกิจขนาดเล็กต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมอง วิธีการดำเนินธุรกิจหรือความท้าทายทางด้านธุรกิจที่พวกเขาต้องเผชิญ โดยมีธุรกิจจำนวนเกือบ 100,000 รายบน Facebook ใน 22 ประเทศทั่วโลก ร่วมตอบแบบสำรวจผ่านทางอีเมล์ ในช่วง 7 เดือน ( กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2559 ) ผลสำรวจดังกล่าวรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในหลากหลายด้าน ทั้งแนวโน้มของธุรกิจ ความท้าทาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ รวมถึงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์อีกด้วย

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า 60 ล้านรายทั่วโลกใช้งาน Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า และมากกว่า 73 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยใช้ Facebook เชื่อมต่อกับธุรกิจ ผลการสำรวจชิ้นใหม่นี้ช่วยสะท้อนภาพเศรษฐกิจดิจิตอลและโมบายในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ในช่วง 7 เดือนของการสำรวจ จำนวนธุรกิจเอสเอ็มอีในไทยกว่า 4,392 รายบน Facebook ได้ตอบแบบสำรวจดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็กที่มีต่อประเทศไทย ดังนี้

  • 37 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจที่ตอบแบบสำรวจ เชื่อว่าภาพรวมธุรกิจในอนาคตจะเป็นไปในทางที่ดี และมีจำนวน 14 เปอร์เซ็นต์ เชื่อว่าธุรกิจของตนในปัจจุบันอยู่ในสถานะบวก
  • 20 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจที่ตอบแบบสำรวจ มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ

และเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ประสบความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจโมบายในปัจจุบัน เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตที่ธุรกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่

เกี่ยวกับการสำรวจ Future of Business

  • สำรวจจากบรรดาเจ้าของเพจธุรกิจบน Facebook ทั้งธุรกิจรายใหม่ และรายที่เปิดดำเนินการมานานแล้ว
  • ตลอดระยะเวลา 7 เดือน มีธุรกิจขนาดเล็กบน Facebook เกือบ 100,000 ราย ใน 22 ประเทศ ร่วมตอบแบบสำรวจนี้
  • แบบสำรวจนี้ช่วยชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต ที่ธุรกิจต่าง ๆ ดำเนินธุรกิจอยู่
  • เผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความท้าทาย กลยุทธ์ธุรกิจ และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

facebook-oecd-world-bank-future-of-business

แคลร์ ดีวีย์ หัวหน้าฝ่าย Economic Growth Initiatives ของ Facebook ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “การที่ Facebook เป็นหนึ่งในชุมชนออนไลน์ที่รวบรวมธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลกเอาไว้มากที่สุด Facebook จึงสามารถฉายภาพว่าธุรกิจขนาดเล็กทั้งรายใหม่และรายที่ดำเนินกิจการมานาน มีมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไร การสำรวจนี้ยังมุ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต จากมุมมองของธุรกิจในหลากหลายประเทศทั่วโลก เมื่อเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะและกลยุทธ์ของแต่ละธุรกิจมากยิ่งขึ้น ก็จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้คนและธุรกิจทั่วโลก อีกทั้งยังผลักดันการใช้งานออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจและนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วย”

ติดตามผลสำรวจของประเทศไทยเพิ่มเติมได้ในอินโฟกราฟิกที่แนบมานี้ และศึกษารายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับแบบสำรวจได้ที่ www.futureofbusinesssurvey.org


About TechTalkThai_PR

Check Also

Intel พัฒนาชิปใหม่ ช่วยป้องกันการโจมตีด้วยฮาร์ดแวร์

Intel เผยโครงการพัฒนาชิปใหม่ Tunable Replica Circuit (TRC) ซึ่งออกแบบมาใช้สำหรับป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ใช้ฮาร์ดแวร์เป็นเส้นทางในการโจมตี โดยมีความสามารถในการตรวจจับการโจมตีทั่วไปที่เกิดจาก Hardware-based ได้ และสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบในทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิด พร้อมกับช่วยป้องกันกันการโจมตีนั้นๆ

Cisco โดนแฮ็กโดยแก๊งแรนซัมแวร์ Yanluowang

Cisco ออกมายอมรับว่า ได้ถูกแก๊งแรนซัมแวร์ Yanluowang ลุกล้ำเข้ามาในเครือข่ายขององค์กรจริง เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และยังถูกรีดไถจากไฟล์ข้อมูลที่ถูกโจรกรรมออกไป