[PR] ETDA ( เอ็ตด้า ) เปิดบ้านเสวนารับศักราชใหม่ เดินหน้ายกระดับการจัดเก็บและตรวจวิเคราะห์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ( Digital Forensics )

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันกิจกรรมหลายอย่างทำผ่านช่องทางที่เป็นดิจิทัล โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ตโฟน กลายเป็นอุปกรณ์ติดตัวของคนไทยในยุคนี้ ทุกอย่างทำผ่านมือถือมากขึ้น เช่น ธุรกรรมการเงินหรือธุรกรรมอื่น ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การเจรจาการค้าผ่านทางอีเมล ฯลฯ ซึ่งอาชญากรรมต่าง ๆ มากมายก็อาศัยช่องทางเหล่านี้ด้วยเช่นกัน เมื่อเกิดอาชญากรรมผ่านช่องทางดังกล่าว หรือมีเรื่องของเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีแล้ว การรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นดิจิทัลก็มีความแตกต่างจากการทำงานกับวัตถุพยานทั่วไป โดยมีความเปราะบางสูงและถูกปลอมแปลงง่าย ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์พยานหลักฐานเหล่านี้จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะและข้อจำกัดของหลักฐานดิจิทัลแต่ละประเภท ตลอดจนกรรมวิธีในการเข้าถึง กู้คืน จัดเก็บ วิเคราะห์และจัดทำรายงาน ซึ่งต้องทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล หลักฐานนั้นจึงจะสามารถนำไปใช้ในชั้นศาลได้

etda-push-digital-forensics-4

เนื่องจากปัจจุบัน มีคดีความที่จำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ๆ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) หรือ ETDA ( เอ็ตด้า ) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย ICT Law Center ร่วมกับศูนย์ดิจิทัลฟอเรนสิกส์ ETDA จึงจัดเวที Open Forum ในหัวข้อ “มาตรฐานและแนวปฏิบัติพื้นฐาน: การจัดเก็บและตรวจวิเคราะห์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระบวนยุติธรรมไทย ( Fundamental standards and practices: Electronic data collection and analysis for judicial process )” ประเดิมศักราชใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา

วิทยากรที่ร่วมพูดคุยครั้งนี้ ได้แก่ พ.ต.ท.สุพจน์ นาคเงินทอง ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปกรณ์ ธรรมโรจน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายการสอบสวน 2 สำนักงานการสอบสวน พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผศ. สาวตรี สุขศรี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.ท. ดร. กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ ร.น. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพเรือ ธงชัย แสงศิริ รองผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงปลอดภัย ETDA โดยมี ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท G-Able เป็นผู้ดำเนินรายการ

etda-push-digital-forensics-3

บรรยาการภายในงาน ได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างล้นหลาม เสียงสะท้อนจากทุกฝ่ายยินดีที่จะมีคู่มือปฏิบัติงานด้านนี้ของไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนางานด้านดิจิทัลฟอเรนสิกส์เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไทย ตลอดจนมีความเห็นสอดคล้องกันในห้องเสวนาว่า พยานหลักฐานดิจิทัลสำคัญและแยกออกจากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ได้


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

นักวิจัยสาธิตการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ Oracle เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ที่ร้ายแรง

สืบเนื่องมาจากความล่าช้าในการแก้ไขข้อพร่องพกนานถึง 6 เดือน กับช่องโหว่ที่นักวิจัยเรียกว่า “mega 0-day” ช่องโหว่นี้สามารถถูกใช้ได้จากทางไกลโดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน ถูกค้นพบโดย Jang และ Peterjson นักวิจัยด้านความปลอดภัย พวกเขาตั้งชื่อมันว่า The Miracle …

ฟรี eBook: คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน

หลังจากเปิดให้ดาวน์โหลด eBook เรื่อง “คู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ออก eBook อีกฉบับเรื่อง “คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน” …