Breaking News

[PR] ธนาคารตื่นตัวใช้มาตรการใหม่ เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัย

วันที่ 27 มกราคม 2559 – ภัยด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศที่คุกคามธนาคารในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ แสดงให้เห็นว่าสถาบันการเงินไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว The Open Computing Alliance หรือ OCA กล่าวภายในงานสัมมนาที่ร่วมจัดขึ้นกับสมาคมธนาคารไทย

oca-risk-management-cybersecurity-banking-operation

สมาคมธนาคารไทยกำลังมองหาแนวทางสนับสนุนธนาคารไทยในการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี และกำหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการปกป้องข้อมูลขององค์กรและข้อมูลของลูกค้าในอนาคต พร้อมกับการใช้งานระบบคลาวด์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“สภาพแวดล้อมของการทำงานทุกวันนี้ พนักงานธนาคารทำงานบนแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ขององค์กรเองและเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญจากระบบเซิฟเวอร์ ( On-premise ) และระบบคลาวด์ผ่านอุปกรณ์ทุกประเภท ซึ่งทำให้มีโอกาสสูงที่จะเป็นการเปิดช่องทางให้กับกับการโจมตีทางไซเบอร์” นายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย กล่าว “เมื่อปีที่แล้วเราพบว่า อาชญากรไซเบอร์ยุคนี้มีเชี่ยวชาญอย่างมากและสามารถโจมตีเป้าหมายได้จากทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก ดังนั้นธนาคารจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความปลอดภัยและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วย”

oca-risk-management-cybersecurity-banking-operation-3

“อุปกรณ์เคลื่อนที่และคลาวด์คอมพิวติ้งทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาล ข้อมูลลับ ข้อมูลเชิงวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก ซึ่งสามารถเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นข้อมูลที่มีแนวโน้มการนำไปสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจได้จริง และท้ายที่สุดก็จะนำมาสู่ผลกำไรของบริษัท ดังนั้นโจทย์ทางธุรกิจทุกวันนี้จึงไม่ใช่แค่ว่า เราควรจะย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์หรือไม่ แต่ควรตั้งคำถามว่าเราจะย้ายข้อมูลไประบบคลาวด์ได้อย่างไรจึงจะเกิดความคุ้มค่าด้านการลงทุนสูงสุดโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด” มร. ไมเคิล มัด เลขาธิการ The Open Computing Alliance กล่าว

“ภัยคุกคามแบบใหม่ การโจมตีรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา” มร. มัดด์ กล่าว “ปัจจุบันองค์กรธุรกิจสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เงินลงทุนมหาศาลในการสร้างแพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย คล่องตัวและครบวงจรของตนเอง หรือยกความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไปให้ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่เชื่อถือได้ และอยู่ในธุรกิจการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นผู้คาดการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะมีลักษณะอย่างไรและมีวิธีการป้องกันและตอบโต้ต่อภัยคุกคามเหล่านั้นอย่างไร”

หลักฐานที่ยืนยันว่าคลาวด์คอมพิวติ้งช่วยปกป้องธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ โดยนอกเหนือจากการป้องกันภัยอาชญากรไซเบอร์ที่ดีขึ้นแล้ว โดย ประมาณ 1 ใน 4 ของบริษัท 23,000 รายในญี่ปุ่น ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว และสึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2555 ไม่สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ โดยมีปัจจัยสำคัญคือการสูญเสียข้อมูลและสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น ข้อมูลบัญชี องค์ความรู้ และข้อมูลของลูกค้า เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้น หากบริษัทเหล่านี้ใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งสามารถกลับมาช่วยให้บริษัทฟื้นฟูกิจการได้ทันทีหลังจากผ่านพ้นความเสียหายจากการสูญเสียพนักงานและโรงงาน มร. มัดด์ กล่าว

oca-risk-management-cybersecurity-banking-operation-2

“ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศความปลอดภัยอาจจะเป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับธนาคาร และเป็นผู้พลิกโฉมหน้าเกมการแข่งขันในโลกธุรกิจการธนาคารด้วยการนำประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตมาช่วยยกระดับการดำเนินธุรกิจและการป้องกันการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร” มร. มัดด์ กล่าว เทคโนโลยีคลาวด์ช่วยให้ธนาคารสามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมอบหน้าที่จัดการความเสี่ยงนี้ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของระบบคลาวด์ ซึ่งจะทำให้ธนาคารสามารถมุ่งเน้นไปที่ความชำนาญหลักแทนที่จะต้องกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าจะถูกภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ซุ่มโจมตี จึงกล่าวได้ว่าคลาวด์คอมพิวติ้งให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสำหรับธนาคารและลูกค้า”

 

เกี่ยวกับ สมาคมธนาคารไทย

the-thai-bankers-association-logo

สมาคมธนาคารไทย ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2501 นับตั้งแต่ก่อตั้ง สมาคมธนาคารไทยได้มีบทบาทที่สำคัญในการเป็นตัวแทนธนาคารพาณิชย์ในการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลในการกำหนดและการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญ นอกจากนี้ยังส่งเสริมสมาชิกของสมาคมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ สมาคมธนาคารไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมธนาคารแห่งประเทศอาเซียน โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด ความร่วมมือที่ผ่านมา การจัดประชุมเชิงวิชาการ เชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของระบบการเงิน การธนาคารในภูมิภาคอาเซียนสมาคมธนาคารไทยทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาคมธนา​​คารต่างประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น เพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการเงิน กำหนดแนวทางในการปฎิบัติให้เป็นระเบียบ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมการกุศล

 

เกี่ยวกับ The Open Computing Alliance ( OCA )

the-open-computing-alliance-logo

The Open Computing Alliance หรือ OCA ตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ในประเทศอังกฤษ สำนักงานในฮ่องกงมีหน้าที่ดูแลทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยมีพันธะกิจเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเรื่องเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Red Hat เปิดตัวโครงการสอบ Certificate ออนไลน์

สถานการณ์โลกระบาดในปัจจุบันนั้นทำให้หลายสิ่งย้ายมาอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น โดยล่าสุดก็ถึงคิวของการสอบ Certificate ออนไลน์ของวิชาชีพ IT โดย Red Hat เริ่มเปิดให้สอบใบประกาศนียบัตร 4 รายการในรูปแบบออนไลน์แล้ว

พบช่องโหว่บนปลั๊กอิน Newsletter บน WordPress แนะผู้ใช้เร่งอัปเดต

Wordfence ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ออกมาเปิดเผยถึงช่องโหว่บนปลั๊กอิน Newsletter 2 รายการ โดยคาดว่าส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์กว่า 300,000 แห่ง