Tag Archives: oca

[PR] ธนาคารตื่นตัวใช้มาตรการใหม่ เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัย

วันที่ 27 มกราคม 2559 – ภัยด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศที่คุกคามธนาคารในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ แสดงให้เห็นว่าสถาบันการเงินไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว The Open Computing Alliance หรือ OCA กล่าวภายในงานสัมมนาที่ร่วมจัดขึ้นกับสมาคมธนาคารไทย

Read More »

สมาคมธนาคารไทยแนะ ธนาคารควรใช้บริการ Public Cloud ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย SISH

ด้วยคุณสมบัติการขยายระบบได้อย่างไร้ขีดจำกัด การดูแลรักษาที่ง่าย และการสนับสนุนนักพัฒนาแอพพลิเคชันให้ทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในขณะที่มีต้นทุนและเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เหล่านี้ทำให้บริการ Public Cloud เป็นที่น่าสนใจของหลายองค์กร ไม้เว้นแม้แต่ธนาคาร

Read More »