Empowering Tech Tourism จับมือธุรกิจท่องเที่ยวและเทคโนโลยี ก้าวสู่ยุคดิจิทัลหลังโควิด 19

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยที่มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจและ GDP โดยรวมของประเทศ โดยข้อมูลในปี 2019 ระบุว่ารายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นคิดเป็นสัดส่วนถึง 16% ของ GDP ประเทศไทยเลยทีเดียว

ทว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักและได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้เกิดแนวคิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มาช่วยส่งเสริม และฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล” (Empowering Tech Tourism)

เทคโนโลยีดิจิทัล และโครงการ Empowering Tech Tourism

เทคโนโลยีถูกนำเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและขยายโอกาสให้กับธุรกิจอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โครงการ Empowering Tech Tourism จึงเกิดขึ้นโดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้พัฒนานวัตกรรม และนักลงทุน ที่มีวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะช่วยฟื้นฟูธุรกิจจากวิกฤตการณ์โควิด 19 แล้ว ยังช่วยธุรกิจในการปรับตัวให้ทันโลกยุคดิจิทัล และปูพื้นฐานให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ขอบเขตของโครงการ Empowering Tech Tourism นั้นเริ่มตั้งแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงเทคโนโลยี การส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ไปจนถึงการขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้พัฒนานวัตกรรม และนักลงทุน ผ่านการจัดงานสัมมนาวิชาการให้ความรู้ การแสดงนิทรรศการนวัตกรรม และคลีนิกให้คำปรึกษา โดยผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่

  • ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว – เข้าถึงเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น มีช่องทางในการติดต่อกับบริษัทด้านเทคโนโลยีเพื่อทำ Business Matching นำเทคโนโลยีมาช่วยฟื้นฟูธุรกิจและขยายโอกาสทางธุรกิจ
  • ผู้พัฒนานวัตกรรม – นำเสนอเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวและนักลงทุนได้โดยตรง สร้างโอกาสในการได้รับการนำไปใช้งานจริง และดึงดูดนักลงทุน สร้างโอกาสต่อยอดด้านเงินทุนได้มากขึ้น
  • นักลงทุน – ทำความรู้จักและลงทุนในเทคโนโลยีการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งานและมีโอกาสเติบโตในอนาคต

3 โฟกัสหลัก: บริหารต้นทุน จัดการขั้นตอนธุรกิจ พัฒนาบุคลากร

ในเบื้องต้น โครงการ Empowering Tech Tourism มุ่งเน้นไปที่การคัดสรรนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานตอบโจทย์ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

  • นวัตกรรมที่จะช่วยบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • นวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของธุรกิจท่องเที่ยว
  • นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาและให้ความรู้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จะเห็นได้ว่าประเด็นเหล่านี้นั้นมีขอบเขตค่อนข้างกว้าง และไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่ธุรกิจรูปแบบใดเป็นพิเศษ เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนานวัตกรรมสามารถนำเสนอ Solutions ที่หลากหลาย อีกทั้งประเด็นเหล่านี้ยังเป็นปัญหาที่ธุรกิจท่องเที่ยวกำลังเผชิญหน้าอยู่มากที่สุด และหากสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยก็จะสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว และเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต

โครงการ Empowering Tech Tourism เหมาะกับใคร?

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าโครงการ Empowering Tech Tourism นี้มีผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พัก การขนส่ง ร้านอาหาร บริษัททัวร์นำเที่ยว หรืออื่นๆ, ผู้พัฒนานวัตกรรม ที่คิดค้นนวัตกรรมที่จะสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการได้, และนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนอิสระ หรือสถาบันการเงิน

สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถเข้าไปลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม เพื่อเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลของโครงการ และสามารถเข้าไปศึกษานวัตกรรมดิจิทัลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่หน้า “นวัตกรรม” ในแพลตฟอร์ม

ด้านผู้พัฒนานวัตกรรม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้โดยมีเงื่อนไขว่านวัตกรรมที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นจะต้องพร้อมใช้งานได้ทันที และสามารถนำไปต่อยอด และใช้ช่วยแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้

ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการเข้าร่วมโครงการ Empowering Tech Tourism สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ได้ที่ www.empoweringtechtourism.com

ส่วนหนึ่งของนวัตกรรมการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ Empowering Tech Tourism ในปัจจุบัน สามารถเข้าไปดูโซลูชันทั้งหมดได้ที่ https://www.empoweringtechtourism.com/innovation/discover
ศึกษารายละเอียดและติดตามข่าวสารของโครงการได้ในช่องทางต่อไปนี้ 

เทคโนโลยีดิจิทัลคือปัจจุบันและอนาคต

ว่ากันว่าโลกทุกวันนี้นั้นหมุนเร็วขึ้น ความเปลี่ยนแปลงเกิดในหลักวินาทีอย่างไม่รู้จบ และธุรกิจต้องตื่นตัวเพื่อก้าวตามโลกให้ทันอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ ประสิทธิภาพและความคล่องตัวจึงกลายมาเป็นคุณสมบัติสำคัญในการแข่งขันในตลาด

นอกจากโลกจะหมุนเร็วขึ้นแล้ว โลกยังแคบลงด้วยอินเทอร์เน็ตที่สามารถให้ข้อมูลและสื่อสารอย่างฉับไว การเปิดเสรีการบิน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายชุดใหม่ และต้องการความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมในการเผชิญหน้ากับคู่แข่งในระดับโลก

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพในการเข้ามาช่วยธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพและการขยายโอกาสทางธุรกิจ จะก้าวเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลาของการฟื้นฟูหลังวิกฤตโรคระบาด

ทั้งหมดนี้คือเหตุผลและเป้าหมายของโครงการ Empowering Tech Tourism ในการฟื้นฟู สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้สามารถเติบโต ปรับตัว และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้


Check Also

อนาคตของระบบเครือข่ายภายใน Data Center โดย HPE Aruba

ภายในงานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2022 ที่เพิ่งจบไป คุณไญยวิทย์ กังใจ Presales Consultant …

ขอเชิญร่วมอบรมฟรี “Workshop เส้นทางสู่นักเจาะระบบ” เรียนรู้พื้นฐานสู่สายอาชีพ Cybersecurity [23-24 ก.ค. 2022]

พลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นหรือย้ายสายอาชีพเข้าสู่วงการ Cybersecurity ที่กำลังมาแรง กับงานอบรมฟรี "Workshop เส้นทางสู่นักเจาะระบบ" ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 2022 ณ BITEC ห้อง Silk 1-2 เพื่อปูพื้นฐานทางเทคนิคด้านการเจาะระบบและการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเบื้องต้น (Ethical Hacking & Security) และสัมผัสประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านนี้ด้วยตนเอง เป็นการเปิดโอกาสสำหรับก้าวแรกสู่สายงานด้านนี้โดยเฉพาะ พร้อมให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสายงานของตนเองได้